2017-10-06

Serverskydd i molnet med Ateas nya tjänst!

Ni som följt inläggen i bloggen under sommaren vet att dataskydd i molnet varit på agendan och i mitten av september, närmare bestämt den 11 september under VMwares stora konferens VMworld i Barcelona, så lanserade Atea Disaster Recovery som tjänst tillsammans med VMware.

Jonas Emilsson
Jonas Emilsson
Lead Architect Hybrid Platforms

Denna tjänst har varit otroligt efterlängtad av en stor mängd kunder och att kunna erbjuda den som en tilläggsoption till Ateas befintliga Molnservertjänst var nyckeln för att kunna genomföra en snabb lansering som blev tillgänglig för kunder samma dag som den lanserades.
Se ett kort nyhetsinslag från lanseringen här:

I och med denna tjänst så är Atea först ut i Europa med att med hjälp av VMware’s molnteknologier erbjuda replikering till molnet. Den teknologiska plattformen som används är VMware vSphere Replication, som precis som Molnserver funnits på marknaden ett antal år och borgar för stabilitet och kvalitet.

Vad innebär då denna tjänst?

För det första så möjliggör Disaster Recovery som tjänst alla kunder som idag kör VMware vSphere i sina datacenter att skydda sina virtuella servrar i molnet. Det finns inget krav på att man tidigare har använt Molnserver eller att man måste vara en befintlig kund till Atea. Tjänsten är byggd för att passa alla och ger möjlighet till att skydda både enskilda virtuella maskiner och hela datacenter genom att asynkront replikera datat upp till (eller ifrån) Ateas molntjänst.

Vilka är drivkrafterna för att välja Disaster Recovery som tjänst?

I diskussionerna som vi fört med kunder under åren fram till lanseringen så har många uttryckt ett behov av att skydda sina datacenter och sina virtuella servrar, men har samtidigt haft svårigheter att motivera en investering i en fysisk ny datahall för att lösa frågan inom sina egna lokaler.
I praktiken är det framförallt stora företag som haft musklerna att bygga redundans med hjälp av sekundära datacenter där man skyddar sin serverteknologi.

Så drivkrafterna är såväl ekonomiska som praktiska, där möjligheten att kostnadseffektivt och på ett mycket enkelt sätt skydda sin VMware-baserade serverteknologi i molnet är Ateas lösning på denna utmaning.

Kan man välja att skydda servrar både lokalt och i molnet?

Tjänsten fungerar så att man väljer vilken del av den virtuella serverparken man vill skydda. Kör man lokala servrar så sker skyddet i molnet, men man kan också vara befintlig Molnserverkund som vill replikera tillbaka sina virtuella servrar till det egna datacentret för ökad redundans och för att på ett enklare sätt kunna styra var man vill köra arbetslasten.

Hur sker en failover och failback?

När datat väl är skyddat uppe i molnet så kan en failover ske antingen på enskilda virtuella servrar eller hela datacentret. Det innebär att tjänsten passar kunder som bara har några få servrar att skydda likaväl som stora kunder som har många servrar. När man genomfört en failover så kan man, när det egna datacentrets funktion är återställd, byta replikeringsriktning så att maskinerna återigen finns lokalt och därefter kan man successivt eller på en gång genomföra failback för att återställa normalläget.

Det stora mervärdet med Disaster Recovery som tjänst är hur snabbt man kan komma igång, att man kostnadseffektivt - utan dyra investeringar i extra datacenter – kan skydda sina virtuella servrar och att man som kund äger kontrollen över hela processen att själv välja vilka servrar som skall skyddas och med vilken intervall datat skall replikeras (ner till 15 minuter).

Den här tjänsten passar allt från det lilla företaget som vill skydda sin serverinfrastruktur till den stora organisationen som vill skydda delar eller hela datacentret mot katastrofscenarion.

Läs mer om Disaster Recovery som tjänst

Kontakta er lokala säljkontakt eller undertecknad så kommer vi ut och träffar er för ett möte om hur ni höjer tillgängligheten för era viktigaste funktioner i datacentret!