Hoppa till huvudinnehåll
2021-06-17

På Atea uppmuntras jag att fördjupa min passion och spets

”Användarentusiasmering” var ämnet för Richard Hagerwalds kandidatuppsats. Idag när han jobbar som säkerhetsexpert i Ateas cloud transformation-team 15 år senare, kan han leverera just det: en förenklad, smartare jobbvardag där medarbetare i organisationer kan känna mer entusiasm mitt i den digitala transformationen – kombinerat med säkerhet i världsklass. – Bland det mest meningsfulla i jobbet är att göra skillnad i administratörers och slutanvändares liv, säger han.

Kristian Borglund Journalist
Foto: Åsa Friberg

Cloud transformation-teamet jobbar virtuellt och består av konsulter från Ateas kontor över hela landet. Teamets uppgift är att underlätta för organisationer att få molnlösningar på plats som gör det möjligt att jobba smartare och effektivare med stärkt it-säkerhet.

Richard Hagerwald, knuten till Malmö-kontoret och affärsområdet Digital Workplace, har i teamet rollen att vägleda kunderna till säker, digital arbetsmiljö:

”En av de saker jag brinner mest för är att hjälpa organisationer att se värdet av att få världens bästa säkerhet på plats redan från start”

– Många organisationer är ivriga att komma igång och vill rulla ut bara lite i taget, exempelvis med Office 365, vilket kan leda till en sämre användarupplevelse i slutänden. Till exempel så vill många kunder separera det privata från det arbetsmässiga som en säkerhetsåtgärd – något som inte behövs om organisationen väljer att gå "all in". Medarbetare behöver då inte heller logga in flera gånger per dag, så länge som man befinner sig på samma platser.

– Jag anstränger mig för att kunderna ska inse en sak; att säkerheten behöver vara en möjliggörare, inte ligga i vägen för medarbetarna. Upplevelsen kan göras sömlös med intelligent säkerhet.

Det är uppenbart att han brinner för kopplingen mellan säkerhet och användarupplevelse. Hans stora passion, och spjutspetskompetens, är säkerhet i mobila enheter – ett område som han fördjupar sig inom dagligen.

Och som kulturen på Atea uppmuntrar honom att nörda in sig i ännu mer.

Att fördjupa sig är en naturlig del

– Den största lärdomen sen jag började på Atea för fyra år sedan är att jag inte behöver ha bredd på många områden. Jag kan vara mig själv här. Det gör Atea till ”the place to be” för mig. Jag blir både avlastad och beroende av mina kolleger i leveransen till kunderna. Och vi konsulter uppmuntras att fördjupa oss.

– Alldeles nyligen ville jag certifiera mig inom Android för att få en djupare förståelse för hur systemet fungerar. Atea är väldigt uppmuntrande för den typen av initiativ, även om kursen inte ligger i den befintliga utvecklingsplanen. Mer kunskap i ryggen betyder att jag blir ännu tryggare i hur jag stöttar verksamheter kring mobilhantering.

Han märker hur Ateas filosofi att låta konsulter utveckla sin spets ger effekt ute hos kunderna, inte minst i cloud transformation-uppdragen.

– Vi bildar en väldigt stark grupp där vi hjälps åt för att ge organisationer de bästa molnlösningarna för just deras behov. Atea är verkligen bra på att gå in med det bästa laget för respektive kund. Som lösningsarkitekt älskar jag det, när man kan skapa en helhet som blir bättre än summan av delarna.

3 saker som jag gör för att utvecklas på jobbet
  1. Jag följer våra partners på bloggar. Twitter, Linkedin och jag läser om det som kan påverka våra kunder, flera gånger varje dag. Det är så jag kan vara en ”trusted advisor” ute hos kunderna.
  2. Jag spenderar tid på Microsoft Learn. Jag är övertygad om att den dagen jag anser att jag inte behöver lära mig längre, då är det dags att dra något gammalt över mig.
  3. Jag tar mig tiden att labba. När jag är ute hos kund, vill jag ha testat olika lösningar så mycket i labbmiljö att jag känner mig trygg i vad jag gör och förstå hur det fungerar.

Hjälper organisationer igenom osäkerhet

Ateas mission är att bygga Sverige med it. Och det är precis vad Richard Hagerwald känner att han gör på jobbet, särskilt när organisationer känner sig villrådiga och han kan hjälpa dem att ta viktiga steg framåt. Han ger ett konkret exempel från ett uppdrag för en tid sedan:

– Vi gick in i dialog om huruvida det var lämpligt att satsa fullt ut på molntjänster. Vid tillfället rådde det stor osäkerhet kring lagring i molnet och hur data fick lagras och hanteras.

Var molnlösningar rätt väg att gå? Kunden var osäker. I kraft av sin djupa kunskap inom it-säkerhet kunde han få kunden att ta ett viktigt steg framåt.

– Jag visade hur stordriftsfördelarna i säkerhetsfunktionerna från molnleveranserna faktiskt kunde användas även om informationen skulle komma att lagras i lokala datacenter i Sverige eller hos kunden själv. Då upplevde jag att det skedde en vändning för kunden.

Vändningen innebar att kunden tog ett kliv in i framtiden med molnbaserad säkerhet, i stället för att fortsätta i invanda mönster.

– Valet att satsa på automatiserad säkerhet fick bra uppslutning i alla led. Även ledningen checkade in på att verksamheten kunde ha stor nytta av just säkerhetsfunktionerna från molnet, oavsett om juridiken skulle väga i riktning för eller emot att själva datat fick lagras i molntjänsten.

Mest meningsfullt när verksamheter äger sin digitala resa

Idag är Richard även "trusted advisor" i organisationen. Det förtroendet känns förstås bra, men gynnar framför allt medarbetarna i verksamheten:

– Uppgiften är att identifiera säkerhetsförbättringar i deras miljö, och att systematiskt hantera dem. Genom att vi nu får så bra inblick i alla parametrar, kan våra insatser ske med minimal användarpåverkan. Verksamheten snurrar på som vanligt under tiden. 

Oavsett vilken kund han jobbar med, så finns det stunder som påverkar honom på djupet. På frågan om vad som känns mest meningsfullt, svarar Richard:

– När jag känner att kunden förstått sina behov och teknikens möjligheter så pass mycket att de äger sin digitala resa – i stället för att bara göra som alla andra gör. När vi har sjösatt tekniken och jag verkligen känner att vi gjort skillnad i livet för både administratörer och slutanvändare, då känns det som bäst.

Mina tips till lösningsarkitekter som söker nya utmaningar
  1. Sök dig till en tillväxt-miljö. It-branschen är i ständig rörelse, så det är bra om du hamnar i en miljö som formar sig efter hur allt utvecklas och som stöttar dig i din utveckling. Jag har aldrig upplevt så mycket stöttning och peppning som på Atea.
  2. Sök dig till laganda. Om något inte går som tänkt, då är det bra att ha en lagkänsla där alla hjälps åt och täcker upp, även om det är utanför ordinarie arbetstid. Så är det på Atea. I det ligger även att alla får beröm inför kollegorna medan kritik tas enskilt.
  3. Satsa på det du brinner mest för.  När du kan kombinera passion med gediget tekniskt kunnande kan ingenting stoppa dig och dina möjligheter framåt.

 

💡 Vill du arbeta i teknikens framkant och utvecklas tillsammans med de bästa specialisterna?  Nyfiken på konsultrollen