Hoppa till huvudinnehåll
2020-12-09

”Jag hjälper kunderna att få nya insikter”

Den stora nyttan med data uppstår först när man förstår den. Och Svante Gradén, systemkonsult på Atea, brinner för att göra informationen mer begriplig. Hans vardag handlar om att hjälpa kunderna att förbättra verksamheten och göra den mer lönsam.

Johan Bentzel
Svante Gradén, systemkonsult på Atea
Foto: John Resborn

Alla verksamheter genererar enorma mängder data. Ofta innehåller den väsentlig information om hur mål kan uppnås och hur verksamheten kan utvecklas. Men det förutsätter att den är tillgänglig och enkel att förstå.

Tyvärr är det inte alltid så, uppger Svante Gradén. Det är där som han själv och kollegorna inom Information Management och Analytics på Atea kommer in i bilden. Deras uppdrag är att göra uppgifterna begripliga.

Till sin hjälp har de framför allt de senaste BI-plattformarna och verktygen, som gör att de på ett enkelt sätt kan analysera och visualisera data.

– Vi ger våra kunder en djupare insikt om deras verksamhet, säger Svante Gradén.

BIO-ruta

Svante Gradén

  • Jobbar på: Atea i Borlänge sedan 2007.
  • Titel: Systemkonsult.
  • Tre saker som gör Atea unikt: Omväxlande uppdrag med stor spännvidd inom både privat och offentlig sektor. En arbetsplats där man ständigt utvecklas. Världens bästa kollegor.
  • Utbildning: Datateknik på Lugnetgymnasiet i Falun. Datateknik på Högskolan Dalarna i Borlänge.
  • Gjorde före Atea: Programmerare, it-ansvarig och kundsupport på Svenska Standardbolag AB.

Visualiseringar underlättar ekonomiska uppföljningar

Som ett exempel nämner han ekonomisk uppföljning, som Atea har hjälpt både kommuner och privata företag med. Ekonomisk analys (från äldre plattformar, ofta Excel) har tidigare varit så komplicerat att i stort sett varje enhetschef har behövt vända sig till en controller för att förstå det ekonomiska läget.

”Innan vi kommer in i bilden jobbar de flesta med ekonomiska rapporter som presenteras i långa dokument med siffror och text. Men med hjälp av visualiseringar, till exempel grafer, kan vi på ett mycket tydligare sätt visa hur utfallet ser ut mot prognos och budget samt om det finns några stora avvikande transaktioner”

Svante Gradén, systemkonsult på Atea

Siffrorna är dessutom alltid de senaste, då de hela tiden uppdateras automatiskt. Det blir därmed enklare att följa utvecklingen över tid, att tidigt se trender och väga in olika faktorer, till exempel hur Corona väntas påverka verksamheten.

– Den stora fördelen är att medarbetarna kan utforska sina siffror på egen hand. Genom enkla analyser kan de se var de största kostnaderna finns och vad de själva kan påverka.

Gruvbolag får hjälp att analysera sitt underhållsarbete

De senaste månaderna har Svante Gradén jobbat med ett stort projekt inom gruvindustrin. Gruvbolaget Boliden har fått hjälp med att visualisera underhållsdata med fokus på arbetsordrar.

Vill du arbeta i teknikens framkant och utvecklas tillsammans med de bästa specialisterna? 

Nyfiken på konsultrollen

Hur lång tid tar det att utföra jobben? Hur mycket görs av externa aktörer och vad kan bolaget göra på egen hand? Följs egentligen den tänkta arbetsgången? Det finns många analyser att göra och slutsatser att dra av de data som finns tillgängliga.

– Utifrån kundens önskade kriterier har vi kunnat visa hur stor andel av arbetsorderna som har varit rätt utförda. Om du har tydliga rutiner i vardagen och dessa också efterlevs finns det mycket att vinna i ekonomiska värden, säger Svante Gradén.

Mer dynamiska rapporter med Power BI

Svante Gradén, systemkonsult på Atea

Det här är ett uppdrag som han verkligen har uppskattat.

– Hos en större kund kan man ofta använda alla verktyg och tjänster i Azure fullt ut, precis som de är tänkta att användas. Då kan vi bygga en lösning helt enligt regelboken. Det har varit roligast i just det här projektet.

Boliden har fått en mycket bättre uppföljning över sitt underhållsarbete. Bland annat vilka aktiviteter som pågår, hur länge de har pågått samt hur välplanerad deras vardag är.

– Många av de system som verksamheten använder saknar välfungerande uppföljningsmekanismer. Det finns inga rapporter som kan tala om exakt det som de är ute efter. De rapporter som trots allt görs blir också rätt statiska.

”Den stora fördelen är att medarbetarna kan utforska sina siffror på egen hand. Genom enkla analyser kan de se var de största kostnaderna finns och vad de själva kan påverka.”

Med Power BI går det att få en helt annan dynamik. Det går att klicka sig vidare i rapporterna och utforska område efter område på detaljnivå.

Trivs med omväxlande vardag på Atea

En gång i tiden satt Svante Gradén själv på kundsidan, som vikarie på Svenska Standardbolag AB. Det var så han fick upp ögonen för Atea, som han tyckte verkade vara ett spännande företag.

2007 blev han en i laget och har sedan dess haft fokus på olika områden. Sin nuvarande placering inom Information Management fick han för ungefär två år sedan.

Svante Gradén har en omväxlande vardag, som omfattar allt från att hämta och omvandla data ur kundernas system till att därefter presentera den via en genomtänkt design. Vissa dagar ägnar han helt åt att skriva kod, andra dagar skapar han rapporter i Power BI.

  Uppdragen på Atea är varierande och det är en arbetsplats där jag ständigt utvecklas. Jag har också världens bästa kollegor.

Svante Gradén, systemkonsult på Atea

Snabb utveckling skapar ständigt nya möjligheter

Utvecklingen går snabbt inom Svante Gradéns arbetsområde. AI är på frammarsch, vilket kommer att bidra till fler värdefulla funktioner, exempelvis automatisk övervakning och analys av ekonomiska transaktioner.

Samtidigt släpper Microsoft nya uppdateringar till Power BI varje månad, samtidigt som stora resurser läggs på att utveckla Azure Synapse Analytics. Det skapar ständigt nya möjligheter.

– Jag är nyfiken på att se vilka nya funktioner som kommer, framför allt inom bearbetning av data. Allt mer byggs in i samma produkter. I slutändan behöver man kanske inte lika många komponenter som i dag för att skapa sitt datalager. Det förenklar hanteringen och minskar kostnaderna, säger Svante Gradén.

Mer tillgänglig data ger nya insikter

”Information wants to be free”, skanderades det i internets barndom. Svante Gradén är inne på ett liknande spår. Han är övertygad om att företag och organisationer har mycket att vinna på att göra sin data lättare tillgänglig för medarbetarna.

Svante Gradén, systemkonsult på Atea

I stället för att någon sammanställer en rapport en gång i månaden, utifrån vad man tror att de övriga är intresserade av, kan man låta alla som vill själva analysera informationen. Det kan handla om allt från underhåll till försäljningsstatistik.

– Om man släpper ut all data, så att alla i verksamheten kan vända och vrida på den ur sina egna synvinklar, kan de få insikter som varken it-avdelningen eller de som normalt skapar rapporterna har tänkt på. Det leder till en snabbare utveckling av verksamheten och fler nya lösningar. Jag tror att det är något som vi kommer att få se mer och mer av i takt med att it-mognaden ökar.

Vill du arbeta i teknikens framkant och utvecklas tillsammans med de bästa specialisterna? 

Konsultrollen på Atea