Tillbaka till It-säkerhet
NIS Säkerhet

Samhällskritiska och digitala tjänster - NIS

Under 2018 kommer ett EU-direktiv som handlar om en hög gemensam nivå på nätverks- och informationssäkerhet; NIS-direktivet (The Directive on Security of Network and Information Systems).

Direktivet blir en ny svensk lag 1 augusti 2018 och berör då alla verksamheter som jobbar med kritisk infrastruktur.

Till skillnad från GDPR handlar NIS inte om persondata utan om nätverk och it-säkerhet och stor vikt läggs på incidentrapportering, riskanalyser och skyddsåtgärder.

NIS-direktivet syftar till att skapa åtgärder för att uppnå en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk- och informationssystem inom unionen, i syfte att förbättra den inre marknadens funktion och skapa en mer robust it-infrastruktur. 

Omfattas du av NIS? 

Myndigheter, kommuner, landsting och företag som levererar samhällsviktiga funktioner är skyldiga att följa NIS. 

Om du är verksam inom något av följande områden gäller NIS dig. 

  • Energi 
  • Transporter 
  • Bankverksamhet 
  • Hälso- och sjukvård 
  • Leverans och distribution av dricksvatten 
  • Digital infrastruktur 
  • Finansmarknadsinfrastruktur 

Atea hjälper dig att analysera, identifiera och implementera processer, metoder, rutiner och åtgärder som behövs för att tillmötesgå NIS-direktivet. Vi arbetar efter internationella standarder som ISO, NIST m fl för incidenthantering, riskanalyser och kontinuitetsplanering.  

Få mer information om NIS

?
?
Tillbaka till It-säkerhet
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer