Hoppa till huvudinnehåll
Tillbaka till Information Management

Automatisera bort manuella rutiner och effektivisera din verksamhet med RPA

Med RPA kan du förenkla och rationalisera bort repetitiva och monotona arbetsprocesser. På så sätt kan din verksamhet uppnå högre effektivitet samt frigöra mer tid för medarbetarna att utföra mer värdeskapande aktiviteter.

Robotic Process Automation (RPA) handlar om mer än bara teknik. I ett långsiktigt arbete med att implementera RPA i en organisation för att nå de större nyttoeffekterna handlar det också om att hitta rätt kompetenser från både it, verksamheten och RPA-plattformen. Metodik för hur processer identifieras och prioriteras är av stor vikt men också ramverket för utveckling. Initiativet måste förankras i ledningen med en tydlig målbild och strategi för finansiering. Men framför allt behöver människorna ledas genom förändringen.

Vad är RPA?

RPA står för Robotic Process Automation. Genom simulerade musklick och knapptryckningar kan en robot arbeta i olika applikationer och system utan krav på integrationer eller API:er.

RPA handlar alltså inte om en fysisk robot utan är ett dataprogram som körs på en dator och utför de manuella, repetitiva och många gånger tidskrävande arbetsuppgifter som medarbetarna ofta fastnar i. 

Fördelar med RPA

 • Spara tid och jobba mer effektivt
 • Nöjdare medarbetare
 • Bättre service och förkortade ledtider
 • Bättre kvalitet i processerna
 • Standardisering och kontroll av arbetsflöden

Vilka processer kan man automatisera?

De processer som är bäst lämpade för automation är sådana av manuell och repetitiv karaktär, det vill säga att det finns ett visst regelverk som ska följas med många återkommande och tidskrävande administrativa arbetsuppgifter. 

Här nedan är bara några exempel på vad RPA kan hjälpa till med:

 • Fakturahantering
 • Reseräkningar
 • Underhåll av HR-data
 • Bokföringsordrar
 • Försörjningsstöd
 • Ekonomiskt bistånd

Startklar automation och RPA

Workshop

Syftet med startklar automation och RPA är att lägga en grundstrategi för automationsresan. Atea guidar er från nuläge till målläge genom vår mognadstrappa. Efter avslutade workshops levereras en roadmap med förslag på aktiviteter som gör att ni ska nå er målbild inom automation.

Målgrupp:

Offentliga och privata organisationer inom alla branscher

Nytta:

 • Långsiktig förmåga att leda organisationen mot automationsmålen
 • Struktur (prioriteringar och en plan) och samsyn över vad som behöver göras för att nå uppsatta nyttomål

Innehåll:

 • Introduktion till RPA och intelligent automation
 • Mognadsworkshop: Nuläge och målbild
 • Aktiviteter kopplat till målbilden

Målgrupp

Målgrupp

 • Ekonomichef
 • HR-chef
 • Verksamhetschef

Nytta

Erbjudandet riktar sig till verksamheter som:

 • Vill inspireras i möjligheterna med RPA 
 • Vill frigöra tid för sina medarbetare att ägna till mer värdeskapande uppgifter
 • Vill förstå hur tekniken bakom lösningen fungerar
 • Standardisera och skapa en bättre kontroll på interna processer

Tjänstens innehåll

 • Processkartläggning
 • Processanalys
 • Risk- och konsekvensbedömning
 • Utveckling av robot
 • Pilottester
 • Produktionssättning
 • Förvaltning och support
Tillbaka till Information Management
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer