Hoppa till huvudinnehåll
Atea innehar statusen Gold partner med Pexip. Med denna status och kunskap kan Atea leverera fungerande tekniska videolösningar inom området digitala samarbeten.

Produkten erbjuder modernt deltagande i flerpartsmöten från både mobila enheter så väl som från konferensrumsenheter. Pexip Room gör det enkelt att boka deltagare och mötesrum via kalenderbokning. Med Pexip erhåller ni alla funktioner från en och samma plattform. Produkten installeras som molntjänst eller installeras i er egna Virtuella servermiljö.

Pexip har en lättförståelig skalbar licensmodell.

Med Pexip kan er organisation bygga ut och växa in för att på bästa sätta möta er unika verksamhets behov och krav.  

Atea levererar produkter till er i den takt ni önskar vare sig det är en mjukvara eller kompletta tekniska system till datacenter eller konferensrum. Våra Ateakonsulter installerar och integrerar produkterna i er miljö så att ni möter era verksamhetskrav så långt det är möjligt. Atea supporterar era användare och tekniker för att ni ska ha fungerande verktyg och en fungerande dag på jobbet.

Pexip som tjänst

Den enklaste formen för er att komma igång snabbt är att avropa som tjänst. Välj vilka delar som behövs för er organization och bestäm hur många ni vil ska kunna använda dessa verktyg. Med Pexip som tjänst är era användare igång på kort tid med de funktioner och möjligheter denna tjänst ger.

Pexip privat moln

Med denna tjänst har ni själv kontroll över ert egna säkra moln och ni får också tillgång till molntjänster skalbarhet.  Med Pexip privat moln är det enkelt för er organisation att skala upp tjänster och att hantera dessa utan krav på att köpa in ny hårdvara.

Pexip i egen regi

Detta erbjudande är för de organisationer som har behov av att implementera tjänster i egen regi. Installera Pexip i eget data center för att med stor säkerhet ha egen kontroll på dataflöden och säkerhet och säkerhetsrutiner ni redan själv har implementerade inom organisationen. Pexip kan köras på ett antal olika virtuella plattformar vilket underlättar implementation på utökade utbildningskrav.

Tjänster

Vi erbjuder tjänster som underlättar i vardagen eller när ni behöver akut hjälp. För oss är det viktigt att ni känner trygghet oavsett om ni behöver hjälp med videokonferensutrustning, digital skyltning eller Microsoft Teams!

Användarstöd

Vi erbjuder en tjänst skapad för att kunna möta önskemål och för att kunna hjälpa slutanvändaren akut vid uppstart av möten och audio video teknik. Detta är en Atea helpdesk-funktion som utför och ger support endast på distans och över telefon. 

Förebyggande service

Vi erbjuder även tjänsten Preservice (förebyggande servicebesök). Här äger vi ansvaret att boka, utföra och protokollföra våra besök och genomgångar av Audio Video-fuktioner i kunden rum/anläggningar. Detta utförs under pågående serviceavtalstid och syftar till att identifiera och fånga avvikelser i funktionen i de berörda anläggningarna.

Ärendehantering

Vi utför och ansvarar för ärendehantering där vi erbjuder möjligheten att felanmäla din anläggning/funktion, respons inom uppsatta SLA nivåer, utredning, felavgränsning och åtgärd - både på distans och på plats. Detta gör vi med dedikerade Atea servicekonsulter, andra Atea konsulter med specialistkunskap och även med externa kontrakterade underentreprenörer.

Vi har även möjlighet att eskalera ett ärende till en Case-Manager för ökat fokus och styrning i svåra ärenden.

Serviceavtal

Samtliga tjänster vi levererar regleras och styrs av uppsatta nivåer och löften i vårt serviceavtal. Ett serviceavtal upprättas för att vi skall få ett dokument där all information samlas gällande vårt serviceåtagande vilket underlättar för alla och sätter förväntningarna på rätt nivå.

Behöver ni hjälp och saknar avtal kan man enkelt skapa en felanmälan här.