Hoppa till huvudinnehåll

Utmaningen

Molnlösningar är en naturlig del av både intern it och verksamhetens it. Med en ökad konsumtion i molnet ökar även behovet i att säkerställa en regelbunden kontroll på kostnader. När vi tittade på kostnaderna och vår molnkonsumtion behövde vi först titta igenom ett flertal olika verktyg och system för att kunna skapa oss en bild av var och hur respektive kostnad genereras. Vi stod bland annat inför en utmaning med en ökad molnkonsumtion inom flertalet molnplattformar, vilket bland annat medförde en förlorad kontroll på våra kostnader.

Lösningen

Atea introducerade för oss en lösning som heter Atea Cloud Intelligence Service. I egenskap av en managerad tjänst gör den det möjligt för oss att skapa en helhetsbild på vår totala konsumtion, för samtliga av våra molnleverantörer inkluderat vårt lokala datacenter. Atea Cloud Intelligence Service ger oss tydlig information om Azure, AWS eller Google Cloud Platform.

Ateas team av experter hjälpte oss med såväl implementation som förvaltning av vår hybrida IT-plattform. Tack vare den kontinuerliga uppföljningen känner vi oss trygga i att vi kommer ha kontroll på våra kostnader.

Resultatet

Vi erhåller nu regelbunden återkoppling på resultat och rådgivning kring hur resurser i de publika molnen konsumeras. Vi har fått en helt annan form av insyn i hur resurser konsumeras i de publika molnen i symbios med det egna datacentret. Numera får vi dessutom alla våra fakturor från ett och samma ställe för all IT-relaterad konsumtion.

Ateas experter hjälper oss med att implementera nya tjänster samt trimmar våra befintliga miljöer i enlighet med best practice.

Tre tips för att få kontroll på dina kostnader vid användning av molntjänster

Erbjuder ett team av experter som hjälper till med såväl implementation som förvaltning av er hybrida it-plattform

Erbjuder regelbunden experthjälp kring konsumtionsoptimering av publika molntjänster

Skapar en fokalpunkt för hantering och användande av både egna och publika molntjänster