Hoppa till huvudinnehåll
Kartlägg, strukturera, utvärdera och skapa rutiner för data och tjänster – innan du går över till en större molntjänst, som Office 365. – Då går flytten smidigt och ni kan snabbare upptäcka molnets alla fördelar vad gäller samarbeten, effektivitet och flöden, säger Magnus Olsson, it-arkitekt på Atea.
 1. Säkerställ nuläget
  En strategi, ett syfte och en plan utgör grunden för molnflytten. Men du behöver även kartlägga infrastruktur och processer: Vilka tjänster, applikationer och data finns redan i molnet? Vilka rutiner används för användarnas kontohantering? Ateas analyser av trafik hos flera kommuner, visar att många har drygt 300 molntjänster, redan innan de går in i en större molntjänst. – Ordning på hemmaplan är grunden för att dra nytta av molnet, säger Magnus Olsson.
 2. Rutiner för informationshantering
  Kommuner hanterar stora mängder personuppgifter och annan information med hög skyddsklass. Innan molnflytten behöver du därför säkerställa att ni har koll på verksamhetens information, att den är korrekt klassificerad, att det finns rutiner för hur ni hanterar ny information: gärna med stöd av exempelvis Azure Information Protection, som ingår i Office 365.
 3. Förankra och utbilda
  Säkra att molnresan är förankrad i hela organisationen. Gör det genom att utbilda brett om fördelar och risker med molntjänster. Ledning, förvaltningar, jurister, inköpare och arkitekter är några nyckelfunktioner. Ta även hjälp av interna ambassadörer, medarbetare som förstått värdet med tjänsterna. – Workshops och e-learning bäddar för en enklare och säkrare flytt. Utbildningarna leder också till att fler medarbetare förstår hur de kan skapa värde och jobba effektivare i molnet, säger Magnus Olsson.
 4. Utvärdera i ett forum
  Skapa ett forum där nyckelpersoner möts regelbundet, för att utvärdera befintliga och nya molntjänster vad gäller tillförlitlighet, legala krav, juridik och it-arkitektur. Syftet med forumet är bland annat att avgöra om molntjänsten passar in i befintlig infrastruktur, om den bedöms som säker, om den kan hanteras av medarbetarna själva med mera.
 5. Börja smått, börja nu!
  Behovet av molntjänster, för bästa service till medborgare och verksamhet, ökar varje dag.
  – Vänta inte på att andra kommuner ska gå före. Börja idag, förslagsvis med några väl utvalda tjänster, för att stegvis upptäcka molnets alla fördelar och möjligheter, säger Magnus Olsson.

 

Text: Ulrika Nybäck
Illustration: Gustaf Öhrnell Hjalmars/Agent Molly & Co

 

Ställ en fråga till Magnus

Magnus Olsson, IT-arkitekt
magnus.u.olsson@atea.se