2022-10-13

Vad gör man när det blåser upp till energikris?

Att leva i energikris känner vi alla till vid det här laget inte minst de av oss som bor och verkar i södra delen av landet. Många av oss refererar till det ur ett personligt perspektiv och försöker hålla nere våra hushållskostnader genom att vara konservativa i vår elförbrukning.

Många företagsledningar känner även de en oro inför framtiden då de skenande priserna sätter dem i en ekonomisk krissituation där de nu kämpar för företagens överlevnad. Vi på Atea får ofta frågan hur man ska agera för att möta problematiken.

Det är i kristider vi tvingas tänka smart och vara handlingskraftiga. Under Coronaepidemin pressades funktionen av distansarbete hos många företag och organisationer. När vi inte har alternativ tvingas lösningarna fram. På Atea arbetade vi febrilt med att hjälpa våra kunder att snabbt etablera eller förbättra distansfunktionaliteten när den plötsligt trycktestades.

Vad kan man då göra för att hantera skenande kostnader i datacentret?

Bedriver man verksamhet med datacenter i södra delarna av landet kan det vara klokt att se över möjligheterna att flytta över delar eller hela sin konsumtion till datacenter i norra Sverige. En av fördelarna vi har i Sverige är att vi har en mycket väl fungerande infrastruktur. Det gör att vi till stor del är oberoende geografiskt utan att det får en påtaglig påverkan på prestanda.

Till exempel så levererar vi på Atea datacenterkapacitet och infrastrukturstjänster (IaaS) från våra datacenter i Umeå. Där vi fortsatt har goda möjligheter att hålla låg energikonsumtion och har låga elkostnader med oförändrade tjänstekostnader som följd.

Tider som dessa uppmanar till klokskap och handling där vi oavsett hur vi väljer att agera bör utvärdera våra alternativ.”

3 tips på vägen: 

  • Se över din totalkostnad baserat på både befintliga elpriser och utifrån kommande prishöjningar.
  • Sök efter snabba vinster! Räkna initialt på 1:1 migreringar så att du inte fastnar i en utmanande jämförelseberäkning.
  • Sök stöd hos din it-leverantör och fråga efter möjliga alternativ.

3 fallgropar att undvika:

  • Stick inte huvudet i sanden och utgå från att problemet löser sig självt!
  • Råka inte jämföra äpplen med päron! Det är vanligt att man missar både kostnader och ingående värden när man jämför.
  • Skapa inte ett nytt problem med din lösning! Sök efter leveranser som är godkända Sovereign Cloud så att du är säker på att ditt data faller under svensk lag.

Situationen är inte munter men det finns hopp ”Det finns inga dåliga väder, bara dåliga kläder” 😊