Hoppa till huvudinnehåll
Tillbaka till Säkerhet

Startklar Informationssäkerhet

Startklar Informationssäkerhet hjälper er att "hitta ert varför med informationssäkerhet" och prioritera rätt säkerhetsinsatser utifrån era egna verksamhetsmål.

Det viktigaste tillgången ett företag besitter är information. Därför behöver verksamheten veta hur sårbara de är för risker relaterade till deras information. Vem är ansvarig, vilka rutiner finns och hur agerar ni som organisation under och efter en kris?

Startklar Informationssäkerhet förbereder och motiverar verksamheter och organisationer att påbörja informationssäkerhetsarbetet. Vi genomför en scenariobaserad övning som för deltagarna är en relevant händelse, hur händelsen påverkar organisationen och hur de ansvariga med ledande befattningar bör vara delaktiga i det framtida förebyggande arbetet. 

Syftet är att få ledningen att förstå varför de ska vara delaktiga och målet är att ni ska känna nyttan av informationssäkerhet och förstå er roll. Vi hjälper er att identifiera vilka styrkor och utvecklingsområden ni har och hur ni kan arbeta proaktivt för att förhindra potentiell skada, till exempel en incident och vilken påverkan den kan ha på er verksamhet. 

SPECIALISTSPANING Hur ska ledningsgrupper agera för att skapa affärsvärde de närmaste åren? Hur får man sina visioner, strategier och it-investeringar att ge frukt? Svaret är – lite otippat – att lägga krut på professionellt organiserade rollspel och scenarier som sätter både dem själva och medarbetarna under press. Det menar Ateas Roberto Söderhäll, strategisk rådgivare i den här spaningen.

👉 Läs spaningen här

Upplägg

För att förstå er organisation, utmaningar, mål och mognad gör Atea intervjuer med nyckelpersoner i verksamheten. Baserat på informationen skapar vi en scenariobaserad övning under en halvdags workshop där er organisation sätts på prov hur de hanterar en eller flera incidenter. Baserat på workshopen görs en analys av er verksamhet och en rapport sammanställs som ni kan använda som underlag för ert initiala informationssäkerhetsarbete.

 • Tidsintervall: Från intervju till rapport = Cirka 30 dagar
 • Förberedelser: Fyra timmar med er organisation – 1 vecka att förbereda övning
 • Övning: Halvdag
 • Rapport: 1-2 veckor efter workshop

Målgrupp
 • För organisationer som vill men inte kommit igång med sitt informationssäkerhetsarbete.
 • För er som behöver stöd i att prioritera vilka säkerhetsåtgärder ni ska börja med.
 • Startklar informationssäkerhet riktar sig primärt till ledningsgrupper.

 

Nytta och effekt
 • Ger er en god inblick i varför informationssäkerhet är viktigt och hur detta integreras i en verksamhetsstyrning.
 • Tydliggör varför och på vilket sätt ledningen kan och ska vara delaktiga i informationssäkerheten.
 • Rådgivning och guidning i att sätta en strategi för informationssäkerhet.
 • Identifiering av risker och styrkor kopplade till informationssäkerhet.

 

Värde
 • Engagerade medarbetare i verksamhetens informationssäkerhet.
 • Ökad förståelsen, medvetenheten och nyttan med informationssäkerhet.

 

Vill du veta mer om Startklar Informationssäkerhet? Kontakt mig gärna

Carl-Johan Ekelund
Carl-Johan Ekelund
Concept Manager
carl-johan.ekelund@atea.se
Tillbaka till Säkerhet