Hoppa till huvudinnehåll
Tillbaka till Säkerhet

Security Roadmap

Med en Security Roadmap for Management investerar du i rätt säkerhet och får en konkret och tydlig handlingsplan anpassad för din verksamhet.

Karta och kompass för ett systematiskt och uthålligt säkerhetsarbete utifrån dina unika behov

Informationssäkerhetsområdet är brett och upplevs ofta som komplicerat och många organisationer saknar idag en plan för hur man ska angripa och arbeta med denna utmaning. Många organisationer vi möter uttrycker att de saknar förmågan att fatta informerade beslut avseende sina investeringar i säkerhet vilket medför att man ofta litar på sin magkänsla och inte sällan fattar reaktiva beslut. Inte sällan görs investeringar i teknik utan att fullt ut tänka på hur medarbetare och arbetssätt påverkas.

För att få balans och investera i rätt säkerhet är det viktigt att beakta verksamhetens nuläge samt framtid i form av visioner, mål och planer - en Security Roadmap for Management gör just detta.

 

Maximera nyttan av gjorda och kommande investeringar med en handlingsplan för säkerheten

En Security Roadmap utgår från de största och mest prioriterade riskerna för just din verksamhet och hur de fördelas mellan människan, processen och tekniken i hela din organisation, från ledning och verksamhet till it. Till det beskrivs åtgärder på hur riskerna kan hanteras för att minimera chansen att ni drabbas av incidenter.

Resultatet presenteras i ett förslag på i vilken ordning och under vilket tidsintervall de olika lösningarna kan realiseras och implementeras. Detta skapar handlingskraft för att arbeta med säkerhetsutmaningen och är anpassad för er organisation utifrån era verksamhetsmål och de behov de medför med såväl operativ, som taktisk och strategiskt perspektiv.

Utöver handlingsplanen så får ni mätbara värden på ett stort antal säkerhetsförmågor som sedan kan följas upp över tid för att se att insatserna ger förbättringar över tid.

I vårt arbete genomförs intervjubaserade moment men också där det anses lämpligt tekniska analyser.

De rekommenderade insatserna delas i två delar:

  • Ledning och verksamhet
  • It-organisation

Innehållsdelar

  • Verksamhetskartläggning med ledningsgrupp och andra nyckelpersoner
  • Bedömning av informationssäkerhetsförmågor
  • Bedömning av it-säkerhetsförmågor
  • Verifiering av kritiska områden
  • Analys
  • Presentation och rapport av handlingsplan/årshjul

Är du intresserad av att få er roadmap på plats?

Carl-Johan Ekelund
Carl-Johan Ekelund
Concept Manager
carl-johan.ekelund@atea.se
Tillbaka till Säkerhet