Tillbaka till Säkerhet
SOC Säkerhet

Security Operation Center (SOC)

Atea SOC som tjänst kan ge din organisation en central förmåga att hantera dagens många cyberattacker. Frågeställningen är inte ”om” ditt företag är utsatt utan ”när”.
Tjänsten hjälper dig med
  • Alltid aktuell, detekterar, analyserar och rapporterar prioriterade incidenter
  • Ger rätt underlag för Kundens incidenthanteringprocess
  • En central analysförmåga ger en sammansatt bild och säkerhetsövervakning av händelser i ert nätverk
  • Analys av onormalt användarbeteende (UBA)
  • Therat intelligence för berikad analys
  • Historisk analys och överblick.
  • En SOC hittar det du inte trodde hände i din IT miljö.
  • Förenklar efterlevnad, gör det enklare att efterleva lagar och förordningar som GDPR, PCI-DSS, NIS med flera.

Är din organisation förberedd och har ni då möjligheten att detektera och reagera strukturerat?

SOC som tjänst är bemannad med expertkompetens och certifierad personal som övervakar och agerar på säkerhetsincidenter i er miljö. SOC som tjänst ger möjligheten att snabbt och effektivt analysera situationen och därmed vidta rätt åtgärd, vilket i sin tur ger lägre kostnader för säkerhetsincidenter.

Proaktiv säkerhet

SOC säkerhetsanalytiker övervakar och analyserar it relaterade hot och risker er infrastruktur kan påverkas av. Förslag till förbättrande åtgärder hjälper till att stärka upp er it-miljö. Detta ger ett proaktivt säkerhetsarbete som höjer er säkerhetsnivå och medvetandegör hotbilden för företaget.

Hantera incidenter

SOC teamet följer en processtyrd incidenthantering med use cases och playbooks för att detektera, analysera och rapportera säkerhetshändelser. Har ert företag speciella krav så finns möjligheten att implementera kundspecifika use cases med kundspecifika åtgärder.

Säkerhetsövervakningen använder sig av data från bland annat intrångsövervakning, kunskap om tillgångar, sårbarhetsanalys, säkerhetsmedvetenhet, övervakning av nätverkstrafik och omvärldsbevakning. Allt analyseras inom Atea Säkerhetsincidenthanterings-plattform. Ledande SIEM verktyg och incident-hanteringsverktyg för orkestrering tillsammans med dedikerad säkerhetskompetens ger en tjänst som identifierar hot och hanterar risker, för att skydda er verksamhet.

Tillbaka till Säkerhet
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer