Hoppa till huvudinnehåll
Tillbaka till Säkerhet
SOC Informationssäkerhet Information Management Säkerhet

Security Operation Center som tjänst

Security Operation Center (SOC) som tjänst ger din organisation en central förmåga att hantera dagens många cyberattacker. Frågeställningen är inte ”om” ditt företag är utsatt utan ”när”.

Så identifierar du hot och hanterar risker

Är din verksamhet förberedd för en eventuell attack och har du möjlighet att upptäcka och reagera strukturerat?

SOC som tjänst har expertkompetens och certifierad personal som övervakar och agerar på säkerhetsincidenter i it-miljön. Du kan snabbt agera och effektivt analysera situationen och därmed vidta rätt åtgärd, vilket i sin tur ger lägre kostnader för säkerhetsincidenter.

Ledande SIEM – och incidenthanteringsverktyg tillsammans med dedikerad säkerhetskompetens ger dig en tjänst som kan identifiera hot och hantera risker för att skydda din verksamhet.

Nytta

  • Identifiera hot och hantera risker för att skydda din verksamhet.
  • Alltid aktuella analyser och rapporter av prioriterade incidenter.
  • Ger rätt underlag för din incidenthanteringprocess.
  • En sammansatt bild och säkerhetsövervakning av händelser i verksamhetens nätverk.
  • Förenklad efterlevnad, enklare att efterleva lagar och förordningar som GDPR, PCI-DSS, NIS med flera.

Proaktiv säkerhet

SOC:s säkerhetsanalytiker övervakar och analyserar it-relaterade hot och risker i infrastrukturen. Förslag till förbättrande åtgärder hjälper dig att stärka upp it-miljön. Detta ger ett proaktivt säkerhetsarbete som höjer säkerhetsnivån och medvetandegör hotbilden för din verksamhet.

Har du speciella krav så finns möjlighet att implementera kundspecifika "use cases" med specifika åtgärder.

Hantera incidenter

SOC:s team följer en processtyrd incidenthantering med "use cases" och "playbooks" för att detektera, analysera och rapportera säkerhetshändelser.

Säkerhetsövervakningen använder sig av data från bland annat intrångsövervakning, kunskap om tillgångar, sårbarhetsanalys, säkerhetsmedvetenhet, övervakning av nätverkstrafik och omvärldsbevakning. Allt analyseras inom Ateas säkerhetsincidenthanterings-plattform.

Logghantering

Skapa snabbt värde, intelligens och synlighet med Security Information Event Management (SIEM) som tjänst. Ett logghanteringsverktyg som hjälper dig hela vägen.

SIEM som tjänst är en heltäckande tjänst för logghantering och logganalys där du inte behöver investera i dyr infrastruktur och djup kompetens.

SIEM som tjänst
Tillbaka till Säkerhet