2017-10-31

Radering av data på ett säkert sätt

Hur hanterar ni er it-utrustning som inte längre används inom verksamheten? Har ni en strategi och process som säkerställer att hanteringen inte bara sker på ett säkert sätt, men även i enlighet med era hållbarhetspolicyer?

För utrustning som innehåller data är det självklart av största vikt att den datan destrueras som en del av att produkten fasas ut från verksamheten, men kan det säkerställas utan att utrustningen blir obrukbar?

Dataradering

De flesta känner till att radera data genom att exempelvis ta bort en fil och tömma papperskorgen i Windows, utföra en formatering av hårddisken på en PC eller göra en fabriksåterställning på en mobiltelefon inte är tillräckligt för att säkerställa att datan inte går att återskapa.

Det som inte är lika känt är att det finns metoder som både är beprövade och certifierade för att mjukvarumässigt radera data så att den inte kan återskapas igen. Det begrepp som brukar användas för detta är data erasure.

Begreppet innebär att man med mjukvarubaserade metoder skriver över data på den aktuella minnesenheten med ettor och nollor på samtliga sektorer. Även om raderingen/överskrivningen är själva grundfunktionaliteten så är det minst lika viktigt att den lösning som används dessutom verifierar att överskrivningen har lyckats och att det som slutresultat av processen skapas ett certifikat med tillhörande rapport som intygar att processen varit lyckosam. 

Alternativ till dataradering via mjukvara

Vilka är då alternativen till att använda mjukvarumässiga metoder för att radera data?

För traditionella hårddiskar och andra typer av minnesmedia som bygger på magnetisk lagring så kan datan destrueras genom att man utsätter enheten för en stark elektromagnet, så kallad degaussing.

Det är också möjligt att fysiskt destruera minnesenheten på ett sätt som garanterar att det inte går att återskapa någon data. Här kommer man dock inte långt med att använda borrmaskiner, släggor eller andra vanligt förekommande verktyg som finns i hemmet eller för den delen på arbetsplatsen. Det som krävs är istället en shredder, dvs. en maskin som kan mala ner exempelvis en hårddisk, i små små bitar.

Även om dessa både metoder på ett utmärkt sätt löser uppgiften i form av att säkerställa att data förstörs så kommer de med den oundvikliga konsekvensen att minnesenheten blir obrukbar och således inte går att återbruka.

Ateas tjänster

Atea har ett mångårigt partnerskap med Blancco som leverantör av den mjukvarulösning för radering som vi använder som en del av våra återtagstjänster. Blanccos mjukvara är både välcertifierad och har dessutom genomgått tester och fått godkännande från många olika myndigheter och organ runt om i världen.

Läs mer om Blancco här

Mjukvarumässig radering med en ändamålsenlig lösning är således inte bara en säker metod för att radera data, dvs. uppfylla organisationens krav på en säker hantering. Det är dessutom kompatibelt med det övergripande målet i hållbarhetsarbetet att i första hand återbruka och i andra hand återvinna utrustning som inte ska användas i den egna verksamheten.

Behöver du hjälp med hanteringen av er it-utrustning som innehåller data som ska avvecklas från verksamheten? Kontakta gärna oss på Atea så kan vi guida dig och med hjälp av våra paketerade återtagstjänster se till att produkterna tas hand om både på ett säkert och hållbart sätt.