Hoppa till huvudinnehåll
Tillbaka till Print- och dokumenthantering
smartare it inläsningsplattform digitalisering Digital arbetsplats

Digitalisera och effektivisera organisationers analoga dokumentflöden

Med Ateas inläsningsplattform slipper verksamheten bekymra sig över drift, förvaltning och underhåll av sin inläsningsmiljö. Atea har ett stort urval av inläsningsutrustning, mjukvaror och tjänster. Med vår hjälp kan ni alltid vara säker på att sin inläsningsmiljö är optimerad och rätt utrustad.

Effektivisera dokumentflöden

Inläsningsplattformen är första steget för kunder i deras arbete med att digitalisera och effektivisera sina dokumentflöden. Oavsett om data är digitalt eller analogt.

Dokumenten indexeras och klassificeras. Inläsningen av data är första steget i dokumentets hela livscykel. Det handlar om att dokumentet som informationsbärare som ändrar form från analogt till digitalt, och digitalt till analogt, flera gånger under dokumentets livscykel.

Målgrupp

Organisationer som vill effektivisera sitt informationsflöde i sin verksamhet, eller vill omvandla analog information till digital data.

Nyttan för dig

  • Vi förenklar digitaliseringen och skapar möjlighet till kontroll genom att vi läser in både ostrukturerad och strukturerad data som ett första steg i informationens livscykel.

  • Analoga dokument kan exempelvis skannas via MFP eller handskanners. Information i digital form kan komma från exempelvis webformulär, mobila enheter eller streckkoder.

  • Vi skapar förutsättningar för att klassificera data genom att skapa en struktur som bland annat underlättar sökbarhet och åtkomst.

Tjänsten innehåller

I grundtjänsten ingår övervakning och larmsättning av organisationens scanningmiljö. Med utökade tjänster kan Atea sköta hela eller delar av organisationens inläsningsplattform.

Med tillvalsfunktionen Hårdvara som funktion tar vi ett helhetsansvar för inläsningsutrustningen, vilket ger organisationen bättre förutsägbarhet. Med tillvalsfunktionaliteten förbrukningsmaterial får verksamheten rätt förbrukning till rätt utrustning i rätt tid.

Tillbaka till Print- och dokumenthantering