Laddar meny

IT-Drift Större

KAMMARKOLLEGIET Ramavtalet omfattar ett brett utbud av it som tjänst. Ramavtalsområdet "Större" har utformats för att täcka behoven hos organisationer med fler än 400 anställda, men även kundens verkliga behov kan inverka på valet av ramavtal.

Avrop

Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning med möjlighet till förhandling. På avropa.se under "gemensamma dokument" finns mycket bra stödmaterial för avrop i form av vägledning, mallar och sändlista till samtliga ramavtalsleverantörer.

Avtalsnr: 96-40-2015
Start: 2017-11-14 Slut: 2020-11-13 Förlängningsoption: t o m 2024-11-13

Omfattning

Tjänsteområden

  • Service Management
  • Service Desk
  • Applikationsdrift
  • Applikationsförvaltning
  • Applikation som tjänst
  • Utskrift
  • Klienter
  • Datacentertjänster
  • Nätverk- och Kommunikation

Ateas utbud inom området hittar du här

Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer