Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande 2019-07-12

Starkt första halvår för Atea Sverige

Atea Sverige gör en positiv resultatökning på 12,3 procent under andra kvartalet, jämfört med samma period föregående år. Omsättningen under det andra kvartalet var 4,347 miljarder kronor och resultatet (EBIT) blev 130 miljoner kronor. Det summerar ett första halvår med en lönsam omsättningstillväxt på en halv miljard kronor.

Under andra kvartalet fortsätter Atea att växa starkt inom mjukvara och tjänster, både på konsult- och avtalssidan. En bidragande orsak till tillväxten är ett utökat förtroende att driva kundernas digitala transformation tillsammans med dem. Privata såväl som offentliga verksamheter visar ett tilltagande intresse för RPA, BI och AI-lösningar. Omsättningen för hårdvara var fortsatt hög under andra kvartalet, men 7,7% lägre än samma kvartal föregående år vilket innehöll stora klientleveranser till offentlig sektor. Den totala affärstillväxten för kvartalet blev 2,7% jämfört med samma period 2018.

- Att mjukvara och tjänster är i fokus, både för privat och offentlig sektor, är en tydlig trend. Förmågan att dra nytta av tillgänglig data är en avgörande konkurrensfördel för våra kunder och leder till olika former av transformationsprojekt. Detta innebär ett bra affärsläge även om vi upplever något längre beslutsprocesser. Det viktigaste är att vi gör resan tillsammans med våra kunder då deras digitala ekosystem kommer att expandera och bli än mer komplexa, säger Carl-Johan Hultenheim, vd Atea Sverige.

Ateas olika hållbarhetsinitiativ uppmärksammades flerfaldigt under andra kvartalet. Bland annat erhöll koncernen guldstatus av EcoVadis för sitt CSR-arbete, vilket placerar Atea bland den främsta procenten av 55 000 företag på global nivå. I Sverige blev man första bolag att certifiera sig enligt ISO 37001 (en internationell standard för antikorruption). På Stora Samhällsgalan var Atea finalist med initiativet 100 %-klubben som stöttar it-återtag i svenska verksamheter. På samma tema öppnade Atea dörrarna till sitt nya logistik- och konfigurationscenter med fokus på hållbar livscykelhantering. Dessutom introducerade bolaget ett nytt integrationsinitiativ i samarbete med Arbetsförmedlingen.

- Jag är oerhört stolt och glad över alla medarbetare som om och om igen bidrar till ett ansvarstagande Atea: ett bolag man vill jobba på och som kunderna vill göra affärer med. Vår nya satsning handlar om att sänka trösklarna in till it-branschen så att vi tar vara på all den kompetens som kommer hit till Sverige. Mångfald formar dynamiska och lönsamma bolag, och vi vill bygga ett nav för detta tillsammans med våra kunder, säger Carl-Johan Hultenheim.

Resultatet för hela Ateakoncernen

Ateakoncernen ökade omsättningen med 4,3 procent till 9,487 miljarder norska kronor under det andra kvartalet jämfört med samma period förra året. Resultatet (EBIT) blev 145 miljoner norska kronor, vilket är en ökning med 14,3 procent jämfört med andra kvartalet 2018.

För mer information kontakta: Carl-Johan Hultenheim, vd Atea Sverige AB, +46 46 16 33 32 carl-johan.hultenheim@atea.se

Kontakta gärna:

Carl-Johan Hultenheim
Carl-Johan Hultenheim Chief Operating Officer