Tillbaka till Nätverk

Datatrafikanalys

Med vår tjänst datatrafikanalys får du konkreta svar om nätverket är orsaken till upplevda problem och i så fall varför.

Beskrivning av tjänsten

Tjänsten kan användas proaktivt för att testa hur nya tjänster kommer att påverka befintliga miljö och ger er möjlighet att anpassa datakommunikationen innan problem uppstår.

Tjänsten datatrafikanalys innebär att vi placerar ut mätprober i nätverket och mellan dem genomförs sedan olika typer av mätningar enligt överenskommelse.

Jag vill veta mer om datatrafiksanalys

Mätningarna kan exempelvis vara:

  • Genomströmningsmätningar – kapacitet
  • Responstid
  • QoS-mätning och verifiering
  • Behovsanpassade mätningar

Resultatet sammanställs i en rapport som innehåller:

  • Sammanfattning av analys
  • Inledning och syfte med analysen
  • Metodik vid genomförandet
  • Resultat av mätningar
  • Analys och rekommendationer baserad på mätningarna

Jag vill veta mer om tjänsten

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InsertUmbracoFormWithTheme.cshtml)
Tillbaka till Nätverk
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer