Hoppa till huvudinnehåll
Tillbaka till Säkerhet för medarbetarnas skull

Fem steg mot högre säkerhet

Medarbetarna i verksamheten är avgörande för ett lyckat säkerhetsarbete. Därför behöver du ständigt kommunicera alla förändringar som planeras och införs. I god tid innan de genomförs, på olika sätt och i flera kanaler.

De verksamheter som lyckas bäst använder ofta enkla filmklipp i sin mix av kommunikationsmedel, där det nya sättet att förhålla sig till säkerhet visas och förklaras. De fem punkterna nedan är viktiga nycklar för att höja säkerheten i er organisation.

 

  1. Vilken säkerhetsnivå är rätt för er? Är verksamheten redo för exempelvis multifaktorsautentisering? It-mognaden varierar mellan olika organisationer och måste beaktas när ni väljer vilka säkerhetsmekanismer som kan införas just nu.
  2. Vad behöver ni skydda? Vilken information och vilka resurser i företaget är mest skyddsvärda? Det här är ingen it-fråga, utan något som verksamheten behöver ta reda på tillsammans med it-avdelningen.
  3. Samla verksamheten! Det finns bara fördelar om hela organisationen använder samma plattform för samarbete och produktivitet, för både datorer och mobila enheter. Det handlar i hög grad om ökad säkerhet, men också om att skapa en effektivare vardag och minska mängden ärenden till it-supporten.
  4. Inför ökad säkerhet stegvis. Börja med det enkla, som datorernas inloggning från kontoret och utöka gradvis. Genom att använda Microsoft Securescore ser du enkelt hur olika åtgärder påverkar dels säkerheten, dels användarupplevelsen. Med den som stöd blir det enklare att lägga er egen plan för en förstärkt säkerhet.
  5. Våga revidera planen! Allt säkerhetsarbete måste ta hänsyn till hur omvärlden förändras. Därför går det inte att spika en långsiktig plan. En sådan krävs – för att kunna styra åt rätt håll – men måste fortlöpande revideras för att hålla. Och kom ihåg att säkerhet inte är ett projekt med ett slutmål, utan ett ständigt pågående arbete.
Tillbaka till Säkerhet för medarbetarnas skull