Josefine Dimberg

Lösningsspecialist Vård & Omsorg
Josefine Dimberg

Biografi

Josefine är verksamhetsutvecklare inom området för Vård & Omsorg sedan drygt tre år tillbaka. Dessförinnan har hon under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat inom vården i olika roller.

Hon började som vårdbiträde inom demensvården i en kommun, men läste sedan vidare till sjuksköterska och har arbetat i både regionala och kommunala verksamheter.

Publicerade inlägg