2018-03-23

Resultatdriven cybersäkerhet i fokus på IBM Tech Academy Athens

Under början av mars höll IBM sin årliga kurs för hundratals tekniska resurser. I fyra dagar gick utbildningsspår och specialistpass för att tackla incidenthantering, att driva en modern SOC och säkra sin digitala transformation. Atea var med som integrerad säkerhetspartner.

Säkerhet som affärsvärde

Kunder, leverantörer och partners står alla inför ett arbete att genom krafttag förbättra sin incidenthantering. Nya hotbilder, nya arbetssätt och nya krav gör att gamla metoder och verktyg inte längre är rustade för att fylla sitt syfte. Samtidigt tar säkerhet en allt större plats på företagets agenda och med det kommer ett nytt ansvar att bidra med mätbara värden.

Exempel på detta kan vara att:

  • Upprätthålla sin incidentanmälningsplikt - att brista i sin regelefterlevnad blir en allt allvarligare affärsrisk, som måste behandlas därefter.
  • Upptäcka & stoppa hot - Hot och intrång är i hög grad affärsinriktade; att förlora affärsfördelar eller kunder är en risk att mitigera.
  • Marknadsföra säkerheten - Idag är företagets förmåga att skydda sina kunders information en kraftfull konkurrenskraft. 

Säkerhetsvärldens många spår

Precis som branschen den verkar i, är IBM Tech Academy uppdelad i flera olika spår för att vidareutveckla kompetens inom ett område. Hos IBM beskrivs god säkerhet som ett immunsystem, där alla delar arbetar i kombination med varandra och en central orkestrering.

Exempel på spår under veckan var:

  • Security Intelligence – IBM QRadar (basic & advanced)
  • Running a modern SOC
  • Threat hunting

Unik inbjudan till ”Black belt”

Personal från Atea medverkade på det separata ”Black belt” spåret, där absoluta spetskompetenser inom Security Intelligence närvarar efter personlig inbjudan. Atea hade dessutom äran att vara den enda externa deltagaren i denna grupp av ca 30 experter – en unik chans att kollaborera kring framtiden och få insikterna från Ateas kunder uppmärksammade!

SIEM, SOC och andra säkerhetstjänster

Atea Säkerhet jobbar tillsammans med sina strategiska leverantörer med centrala tjänster som tacklar de utmaningar som ställs inför ett modernt säkerhetsarbete.  För mer information, kontakta er lokala Atea representant eller Atea Säkerhet direkt!