2022-04-27

Hybrid Platforms ger dig plattformarna för att göra skillnad i din karriär

Att jobba som it-konsult inom Hybrid Platforms på Atea ger dig flera plattformar – inte bara rent tekniskt, utan också för din egen professionella utveckling. Emil Darrell, erbjudandeansvarig, och Hussein Alawi, kompetensansvarig, berättar hur du får allt du behöver för att fördjupa och bredda din kompetens, ta nya steg framåt, ha roligt på jobbet och göra skillnad på riktigt.

Hussein Alawi, kompetensansvarig och Emil Darrell, erbjudandeansvarig Hybrid Platforms

Som it-konsult inom Ateas affärsområde Hybrid Platforms är du med och möjliggör enklare, effektivare och smidigare lösningar i sjuk- och äldrevården, i skolan och i andra centrala verksamheter, både i den offentliga sektorn och i näringslivet.

– Det vi gör har en direkt påverkan på samhället. Vi jobbar med flera av de största myndigheterna, regionerna och kommunerna runt om i landet. Med det kommer ett stort ansvar för att utveckla och managera kritiska applikationer för att Sverige ska fungera. Våra insatser gör skillnad, säger Emil Darrell.

Efterfrågan stor på hybrida plattformar

Trenden är tydlig i både den offentliga och privata sektorn att satsa på containerplattformar och Cloud native. Många vill åt den moderna flexibiliteten i it-miljön, framför allt för skalbarheten och för att snabbare och enklare kunna sjösätta nya applikationer och mikrotjänster.

– Många av våra kunder sitter på ett arv med egna, traditionella system. För att få allt att fungera som en helhet krävs en förmåga att sätta sig in i deras it-miljö, och att sätta upp och hantera multicloud-lösningar baserade på bland annat Openshift, Tanzu, Ezmeral, AKS och EKS tillsammans med våra strategiska partners.

Nyfikenheten är viktigast

Har du en Linuxbaserad kompetens med dig in till Atea, eller åtminstone bra förståelse för Windows servers, så har du en bra grund och kan utvecklas hur mycket som helst som konsult här.

– Viktigast av allt är att du är nyfiken och hänger med i tekniktrender, att du gillar it, och har passion för nya lösningar, säger Hussein.

Emil trycker på att förflyttningen från traditionella it-plattformar till att jobba med containerplattformar innebär betydligt mer fokus på programmering än tidigare.

– En kund sa uttryckligen att de inte vill ha en konsult som kan datacenter eller nätverk. ”Vi vill ha någon som kan programmera”, sa de. Det visar tydligt vart utvecklingen är på väg. De nya it-miljöerna bygger mer på programmering, mindre på hårdvara.

Vi kan täta luckorna i ditt CV

Även om ditt CV har vissa luckor – exempelvis i Kubernetes  – ska du inte låta det hindra dig från att söka dig hit. Faktum är att Atea tillsammans med partners erbjuder branschens tyngsta certifieringar utan kostnad för att du tillsammans med dina kolleger ska kunna möta marknadens behov, exempelvis Red Hats ”certified engineer” som annars kostar en bra bit över hundra tusen kronor i omkostnader.

– Våra chefer uppmuntras till att tillsammans med konsulterna avsätta tid för de certifieringar som behövs. Det är en av fördelarna med vår storlek som bolag. Vi har både kapaciteten och strategin att göra stora investeringar i våra konsulter. Det bidrar till att stärka vår konkurrenskraft, säger Hussein.

Flera plattformar för din professionella utveckling

Certifieringarna är bara toppen på isberget när det kommer till kompetensutvecklingen. Du utvecklas dagligen i kundprojekten, då kulturen här handlar om att ta hjälp av varandra, dela kunskaper och jobba i lag för att hjälpa varandra – och kunderna – att lyckas. Därutöver finns en lång rad andra plattformar som gynnar din utveckling och stärker ditt CV ytterligare.

  • Djupdykningar i specifika produkter. Så kallade ”masterclasses” som ger unika inblickar i möjligheterna och mer förståelse i hur de fungerar 0ch vad du som konsult behöver veta.
  • Inner Circles. Exklusiva nätverk för de mest engagerade konsulterna, med fokus på lösningar kopplade till specifika partners.
  • Studiecirklar. Grupper av konsulter som är intresserade att diskutera viss teknologi, ett visst ramverk eller dokumentation för att få en djupare förståelse och likasinnade att bolla med och räta ut frågetecken.
  • Tech Camp. Återkommande event där våra konsulter inom Hybrid Platforms träffas fysiskt i ett par dagar, för att utbyta erfarenheter, komma varandra närmare, träffa strategiska partners och fördjupa förståelse kring en viss teknologi.
  • Summit. Ett årligt event som påminner om Tech Camp med gemensam omvärldsbevakning, kunskapsutbyte och inspiration.

Utvecklingsvägarna tar aldrig slut

Oavsett om du börjar på Atea som junior konsult, senior konsult eller lösningsarkitekt, så tar utvecklingsvägarna aldrig slut när du väl har hamnat här.

Hybrid Platforms är bara ett av tre affärsområden. Här finns även Digital Workplace och Information Management, som vart och ett är som egna universum att utforska när din passion och nyfikenhet drar dig i en ny riktning.

– Man kan utveckla sig åt alla håll på Atea, då vi erbjuder det mesta inom it. Vi är som sagt väldigt positiva till att konsulter utvecklar sig. Vi ser det som en stor fördel att ha konsulter med olika erfarenheter in i projekten.

💡 Vill du arbeta i teknikens framkant och utvecklas tillsammans med de bästa specialisterna?  Nyfiken på konsultrollen