Tillbaka till Information Management
BI Business Intelligence Information Management Data och analys

Datadrivna beslut med Business Intelligence

Låt Business Intelligence (BI) bli motorn som möjliggör fler bra, datadrivna beslut ute i verksamheten.

Nyttja kraften i din verksamhets data

Fatta bättre beslut baserat på den data som beskriver historik, nuläge och framtid. Vi stöttar dig på hela BI-resan!

Vi hjälper dig att samla in och strukturera data samt att visualisera den på ett anpassat sätt för den aktuella mottagaren.

Många av de teknologier som är i ropet just nu syftar till att skapa ett större affärsvärde av data; Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI) och Machine Learning (ML). Vi samlar dessa teknologier tillsammans med Business Intelligence under begreppet Analytics. BI:s roll är att binda ihop allt, det är nämligen här vi samlar, strukturerar och visualiserar data oavsett vilka datakällorna är.

BI-resan sträcker sig från övergripande Analytics strategi, till behovsdefinition, utveckling och support av kompletta Business Intelligence-lösningar. Vi är med dig på hela resan.

Målgrupp

  • CFO och ekonomichef
  • CIO och it-chef
  • Analytics- eller BI-ägare
  • Verksamhetsledning

Nytta

  • Synliggör hur användningen av data kan stödja verksamhetens beslutskraft.
  • BI-lösning som möjliggör datadrivna beslut.

Innehåll

  • Behovsdefinition; Identifiera, prioritera och dokumentera behov i form av användningsfall och i er data- och visualiseringsbehov. Ett användningsfall fångar och dokumenterar målgrupper och BI-behov i en specifik arbetsuppgift eller process.
  • Datainsamling; Utveckling av säker och strukturerad insamling av kvalitetssäkrad data. Vilken data som krävs är drivet av behovsdefinitionsarbetet.
  • Visualisering; Design och utveckling av visualiseringar (analyser, rapporter, appar) som stödjer de definierade användningsfallen.
Tillbaka till Information Management
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer