2021-11-26

"Vi fick mer än förväntat men mindre än vad världen behöver"

Jag läste en bra beskrivning av COP26, att om du är besviken eller positivt överraskad över resultaten från Glasgow beror på vad dina förväntningar var.

Maria Vuorelma
Klimatansvarig

Jag måste erkänna att mina förväntningar var relativt låga. Jag har accepterat det faktum att en enskild politisk process inte kan rädda vår framtid, utan vi måste jobba på alla fronter - privat sektor, aktivister, finanssektorn, politiker, alla tillsammans tar vi oss mot samma mål att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader. För första gången skulle de kombinerade klimatlöften som lagts fram ta oss mot en uppvärmning på under 2 grader. Det här är historiskt, det har aldrig hänt förut. Efter Parisavtalet var vi på väg mot en värld med 4 graders uppvärmning. Men det räcker fortfarande inte - vi måste driva på för att halvera utsläppen till 2030, vilket är vad som behövs för att hålla oss under 1,5 grader.

Keeping 1,5 C alive

Ett av frågorna som lyftes fram i företagens gemensamma uttalande inför förhandlingarna var behovet av att avskaffa fossila subventioner. Och återigen, för första gången i historien, nämns fossila subventioner i Glasgow Climate Pact! Kritiker kommer att säga att det urvattnades till "ineffektiva" fossila subventioner, men det är fortfarande mer än vad länderna någonsin har kunnat enas om tidigare.

När det gäller den privata sektorns engagemang vid COP26 är det numera som två parallella konferenser. Företag samlas, upprepar sin ambition och engagemang för 1,5 gradersmålet och delar med sig av bästa praxis angående sitt klimatarbete. Jag hade många intressanta diskussioner om hur vi kan engagera vår värdekedja i vårt arbete med att minska klimatutsläppen, så kallade scope 3-utsläpp. Och jag hade många intressanta diskussioner om hur vi behöver tänka om gällande våra affärsmodeller, för att vara relevanta i en hållbar framtid. Den privata sektorn är redo och arbetar med den akuta utmaningen, men det politiska ramverket måste hänga med. Att avskaffa fossila subventioner är en självklarhet i det arbetet! Vi är mitt uppe i en systemförändring. Om man ser på grafen ovan förstår man att det är en stor förändring som måste ske. Men som en av talarna på RBA:s event Tech for Climate Action uttryckte det – förra året, på grund av pandemin, upplevde vi en minskning av de globala utsläppen i linje med vad som krävs för 1,5 gradersmålet. Nej, det var inte rätttvist eller hållbart men världen fortsatte snurra. En annan typ av värld är möjlig och inom räckhåll.

Vad betyder COP26 för it-sektorn?

Vad jag tycker är uppfriskande är att vi ÄNTLIGEN har kommit över stadiet att diskutera om klimatförändringarna är verkliga eller inte – och har övergått till att diskutera vad vi ska göra åt det. Men det är en lång väg att gå för att realisera den fulla potential som it-sektorn kan bidra med. Det behövs både utbildning i hur vi kan minska utsläppen i vår egen värdekedja, såväl som kunskapsdelning för att påskynda implementeringen av digitala lösningar för att minska utsläppen i andra sektorer. När vi pratar om cirkularitet – låt oss vara tydliga att återanvändning av enheter och komponenter är högre på agendan än återvinning av material. Ett annat nyckelord från Glasgow är transparens. Ett ämne som vi i den här sektorn med världens mest komplicerade värdekedja har arbetat med länge, och behöver jobba vidare med.

Så vad händer nu?

Tiden för fingerpekning är förbi – alla måste dra sitt strå till stacken. Atea kommer att fortsätta arbeta med att minska våra och våra värdekedjors utsläpp. Och vi förväntar oss att världens regeringar håller sina löften och påskyndar den oundvikliga förändringen, vilket stöder vår övergång till en cirkulär ekonomi.