2021-03-24

Nu ska hela it-branschen bli cirkulär! Tack vare dig.

I ett unikt initiativ har branschgiganter gått samman med återvinnare och stora globala organisationer som World Economic Forum för att göra hela elektronikbranschen cirkulär till 2030. Vad innebär det för dig? En hel del, för i en cirkulär ekonomi är kunden i centrum.

Camilla Cederquist
Camilla Cederquist
Project Manager Sustainability
Atea Sustainability Focus rapport 2019

Våren 2019 publicerades den andra rapporten från Atea Sustainability Focus. Denna gång skickade de nordiska it-köparna budskapet att den globala it-branschen behöver ställa om till en cirkulär ekonomi. Även om en del ledande tillverkare vid den tidpunkten hade tagit en del cirkulära steg är det ingen överdrift att säga att frågan var i sin linda. Sedan dess har mycket hänt.

Cirkulär ekonomi är nu en av branschens huvudfrågor. Det handlar om att minska klimatpåverkan från produktionen och stoppa de växande bergen med elektronikavfall genom att använda produkter längre, göra dem enklare att reparera, skala upp affärsmodeller såsom it som tjänst och öka andelen återvunnet material. För Responsible Business Alliance (RBA), branschens stora hållbarhetsorganisation, har cirkulär ekonomi gått från att vara en marginalfråga till att man tagit fram en strategi för cirkulär ekonomi och bildat en arbetsgrupp.

Höjdpunkten på denna raketresa är Circular Electronics Partnership, ett gigantiskt projekt för att göra hela elektronikbranschen cirkulär till 2030. Stora, inflytelserika organisationer som World Economic Forum, WBCSD och RBA har gått samman och tagit fram en vision och en roadmap för hur det ska gå till. Bland medlemmarna finns ledande tillverkare som Dell, Cisco och Microsoft men även aktörer både längre bak i kedjan (som smältverk) och längre fram (återvinnare).

Din röst har påverkat!
Atea fick förra våren frågan om att vara med och utforma projektet. Egentligen helt galet att en, i sammanhanget, liten nordisk aktör skulle komma ifråga, men Atea Sustainability Focus och de unika insikter från dem som faktiskt köper och använder produkterna som ASF kan bidra med gav oss en plats vid bordet.

Det känns naturligtvis både hedrande och enormt roligt att få ha varit med att sjösätta den största satsning på cirkulär ekonomi som branschen skådat, och där är ni alla delaktiga. Tanken på att de nordiska it-köparna via ASF varit en starkt pådrivande faktor för att detta ska ske är nästan svindlande – men likafullt sann.

Du är i centrum
Det är ett perspektiv jag fortfarande saknar. För var är kunden i Circular Electronics Partnership? Användarens roll i en cirkulär ekonomi kan inte nog betonas. Det är användarna som behöver använda produkterna längre, reparera dem, cirkulera dem och – slutligen – skicka tillbaka dem så att de kan få ett nytt liv hos en ny användare eller återvinnas. Det är en fråga Atea kommer fortsätta att driva. Med din hjälp, genom Atea Sustainability Focus.

Bli cirkulär!
  • Återta din it när den inte längre används! (Behöver ni stöd, gå med i 100 %-klubben!)
  • Ställ krav i upphandlingar – exempelvis på TCO-certifierade produkter
  • Tänk nytt och om – Kan vi cirkulera utrustning internt? Kan vi köpa funktion eller som tjänst?
  • Fortsätt göra din röst hörd. Svara på ASF-undersökningen som öppnar i maj!