Hoppa till huvudinnehåll
2021-11-10

Låt inte hållbarhetsarbetet stanna vid produkterna

Klimatavtryck och effektiv resursanvändning är idag lika viktigt att väga in på arkitektnivå som säkerhetsfrågorna. Verksamheters varumärke, lönsamhet och effektivitet står på spel. Därför har Ateas it-arkitekter och hållbarhetsspecialister inlett ett nytt sätt att jobba på – allt för att hitta de mest klimatsmarta, och lönsamma lösningarna för kunderna.

Kristian Borglund Journalist

Tiden är förbi då hållbarhet kunde förpassas till isolerade, gröna projekt i verksamheten. FN:s globala mål för hållbar utveckling, och alla skärpta lagkrav på miljöområdet, gör att arbetet måste integreras tydligare i verksamheten. Även kunder och partners förväntar sig det. Med andra ord, det är dags att få in hållbarhet som avgörande del av it-arkitekturen redan från start.

– Ingen skulle idag komma på tanken att hantera säkerhetsfrågorna i efterhand. De måste finnas med från början. Detsamma gäller för hållbarhetsfrågorna. Man behöver väga in dem tidigt, Mattias Bruhn, chefsarkitekt på Atea.

Om de inte finns med från början blir förutsättningarna annorlunda vid skissbordet.

Hjälper kunder att minska sina utsläpp

Maria Vuorelma, klimatansvarig på Atea, har under 2021 svarat för internutbildningar där Ateas it-arkitekter har övat upp sin förmåga att hitta lösningar för ökad hållbarhet. Hon ser en stor potential i att fokusera på "handavtrycken".

– It-branschen jobbar systematiskt med att minska klimatfotavtrycken, men vi vill fokusera minst lika mycket på handavtrycken. Det handlar om vad vi kan göra för våra kunder för att minska deras utsläpp. Ateas mål i vår 2030-plan är att vi skall göra 100 gånger mer nytta genom att minska våra kunders klimatutsläpp, säger Maria Vuorelma och flikar in:

Maria Vuorelma, klimatansvarig på Atea

– It står visserligen för cirka 2 procent av världens klimatutsläpp, men kan bidra till att sänka de övriga 98 procenten.

Återanvändning och digitala möten

I rapporten Voister CIO Analytics 2021 fick it-beslutsfattare svara på vilka it-lösningar de använder som har störst potential att minska deras klimatavtryck. Mer än hälften svarade återanvändning av it-produkter. Vanligaste svaret var digitala möten.

Rapporten pekar också på den stora potential som ännu inte är top-of-mind hos CIO:s, men som sannolikt blir det framöver: optimering av kärnprocesser. ”Det kan till exempel handla om ökad användning av datadrivna processer, minimering av spill i produktion, optimerad trafikstyrning, optimerad livsmedelskedja eller smarta byggnader och städer”, enligt rapporten.

Maria Vuorelma och Mattias Bruhn trycker på att verksamheter kan göra många resursbesparande och möjlighetsskapande upptäckter när man integrerar hållbarhetsperspektivet i it-arkitekturen från början.

  It är en möjliggörare för hållbarhet, men även för att spara och tjäna pengar. I stället för att samla in elektronikavfall kanske det går att eliminera mycket av avfallet genom att hitta effektivare processer, eller genom att köpa in funktionen som tjänst i stället, säger Mattias och fortsätter:

”Gör man något mer hållbart, blir det ofta mer ekonomiskt.”

– Kan man exempelvis med hjälp av it och digitalisering minska transporter eller energiförbrukning i tillverkning, så är det positivt för både plånboken och miljön.

It i molnet kan halvera elkostnaden

Internationella studier har visat att man kan spara 50 procent i energi genom att välja it drift i molnet, i stället för att äga sin egen hårdvara.

Mattias Bruhn, chefsarkitekt på Atea

– En kund i privat sektor som vi jobbade med sparade hela 66 procent. Orsaken är att man i större datahallar använder kapaciteten mer effektivt. Dessutom jobbar vi mycket med energieffektivisering. I vårt nationella datacenter i Umeå drar vi nytta av det lite svalare klimatet samt tar tillvara värmen som genereras, säger Maria Vuorelma.

Hållbarhet är en viktig drivkraft

Mattias Bruhn skissar på ett exempel där en handfull kommuner tar hjälp av Atea för att räkna på konsolideringseffekter med en gemensam it-nämnd.

– Då har vi traditionellt tittat på vilka vinster som finns när det gäller områden som ekonomi, organisation och teknik. Genom att integrera hållbarhetsperspektivet tidigt blir det naturligt att även titta på kommunernas mål att sänka sina klimatutsläpp. Tar vi inte med hållbarhet kommer beslutsunderlaget att halta och en av drivkrafterna förbises.

Sök svar utanför boxen

Att väva in hållbarhet från början kan kännas ovant, innan det blivit en naturlig del av processen. Hållbarhetsglasögonen innebär att du ser verksamheten på ett nytt sätt.

– Det finns ofta både miljövinster och ekonomiska vinster att göra genom att se på sina utmaningar från flera håll. En upplevd brist på lokaler i en kommun kanske inte alls handlar om att man måste bygga nytt, exempelvis. Kanske kan man i stället med hjälp av AI optimera schemaläggningen för att bättre nyttja de lokaler som redan finns, föreslår Mattias.

Så hittar du nya lösningar 💡

Hållbarhetsglasögonen kan innebära att man tvingas till att tänka nytt, något som digitaliseringsprofessorn Robin Teigland talar sig varm för på årets Atea IT-arena, som just nu pågår i olika delar av landet.

– Svaren på stora och viktiga utmaningar finns ofta utanför den egna sfären. Det gäller att ha ett öppet sinne, och att gå från att vara problemlösare till att bli lösningsfinnare, säger Robin Teigland.

Som exempel lyfter digitaliseringsprofessorn fram hur de flesta inom fiskenäringen tror att branschens koldioxidutsläpp kan lösas med miljövänligare båtmotorer. Men en drönare som spejar efter de största fiskarna i förväg kan på så sätt reducerar båtarnas tid på havet med 50 procent.

”Hjälper inte att klistra på en grön sticker”

Visionen för samarbetet med hållbarhetskollegerna beskriver Mattias Bruhn så här:

– Att vi med it och digitalisering som verktyg kan hjälpa många fler att göra stora hållbarhetsvinster genom att förbättra kärnverksamheten.

Maria tror att det kommer att bli oundvikligt för verksamheter att integrera hållbarhet i alla delar av verksamheterna:

– Det hjälper inte längre att klistra på en grön sticker på sin verksamhet som säger att man är hållbar. De yngre vill inte längre jobba på företag som inte tar hållbarhetsfrågan seriöst.

Du kan få stöd

Verksamheter som vill få med hållbarhet redan på arkitektnivå kan välja att göra det på egen hand eller ta hjälp av Atea.

– Det handlar förstås om ambitioner och förutsättningar. Vi hjälper gärna till att utveckla en plan framåt. En del föredrar att köpa hållbar arkitektur som en tjänst, medan andra vill göra det här själva, säger Mattias.

3 tips: Så får ni in hållbarhetstänket redan på arkitektnivå
  1. Uppmärksamma it-fotavtrycket
    Hur mycket klimatutsläpp svarar all elektronik för? Titta på alltifrån energiförbrukning till avtrycken från hårdvaran. Kan ni optimera användningen? Återanvända mer? Köpa återbrukat?
  2. Skala upp handavtrycket
    Hur kan it och digitalisering användas till att minska klimatavtrycket i er verksamhet? Kan digitalisering eller artificiell intelligens effektivisera era processer så att mindre energiresurser (och pengar) går åt? Att titta på hur transporter och tillverkning kan effektiviseras med AI, sensorer och annan digital teknik är en bra början.
  3. Få med alla relevanta personer från början
    Om ni har en hållbarhetsansvarig eller en eldsjäl med stort intresse för hållbarhetsfrågor, se till att involvera denna person från början. Det hjälper er att se nya lösningar och möjligheter, samt att säkerställa att hållbarhetsvärdet tas med i beslutsunderlag. 

Vill du få in hållbarhetstänket redan på arkitektnivå? Kontakta gärna oss

Maria Vuorelma
Klimatansvarig
Skicka e-post
Mattias Bruhn
Mattias Bruhn
Chefsarkitekt
Skicka e-post