2021-04-12

Förändringar kräver förändring

Upplever du också att invanda tanke- och beteendemönster utmanas i dessa tider? Personligen ser jag en betydande och positiv förändring i min omgivning. Aldrig tidigare har jag sett så många artiklar, inlägg, dialoger och debatter på temat cirkulär ekonomi, hållbar livscykelhantering samt återbruk. Jag tycker mig även skönja en ny och tydlig inriktning bland budskapen. De har gått från delning av kunskap och insikter till att nu handla om konkreta behov och lösningar.

Joel Lindquist
Joel Lindquist
Chef Erbjudande APS
Ihopskrynklat papper

Tidpunkten är här

Tidpunkten och förutsättningarna för en betydande förändring är här. Kunskapen om klimatpåverkan från världens elektronikproduktion är bred. Produktionstakten och inflödet av ny it-elektronik ser ut att gå mot tuffare tider. Marknaden för ”icke-ny” it-elektronik börjar bli tillräckligt mogen för att bli en del av lösningen på klimatutmaningarna med it. Det krävs nu två viktiga komponenter för att branschen och leverantörer ska kunna bidra till en riktigt smart och effektiv hantering av it-produkter.

Återlämna din it!

Först, att alla verksamheter återlämnar sina it-produkter så snart de inte längre nyttjas. En självklarhet kan tyckas, men verkligheten är en annan. Här vilar ett stort ansvar på dig som nyttjar it-utrustning - det går inte att peka på någon annan. Återlämna it-produkten du inte aktivt använder och ställ krav på att den omhändertas i en miljöoptimerad process.

Balans mellan nytt och återbrukat

När detta är säkerställt handlar del två om att utmana dig själv, din arbetsgivare, din omgivning, tillverkare och leverantörer när det gäller att förse framtida it-behov på bästa sätt. Framåt måste det finnas en balans mellan att köpa ny och återbrukad it.

Tre uppmaningar

Finns det några valida argument till att inte återlämna och förlänga livet på it? Jag ser inga sådana argument och uppmanar dig därför att:

  1. Köpa smart! Låt 2021 bli året då varje nyinköp ställs mot ett alternativ att köpa en återanvänd enhet, där du gör ett aktivt val.
  2. Hantera smart! Vårda dina enheter som om de vore av guld, vilket de också är.
  3. Agera smart! Lämna ifrån dig it-elektronik så snart du inte länger använder den, så att de som köper smart kan välja att återbruka just din enhet.

Jag spanar konstant efter nya strukturer, modeller samt möjligheter för cirkulär ekonomi. Just nu spår jag att it-Sverige är moget att bli än smartare i hur vi köper, konsumerar och hanterar it. Ser du samma sak, och framförallt allt, är du redo att göra din del?

100%-klubben stöttar dig i att säkerställa grunderna för att kunna förändra helheten, därför är den vital. Tack för att du bidrar!