2018-11-16

Att återvinna är bra - men att återanvända är bättre

Den pågående klimatförändringen är ett tecken på att det linjära tankesättet, den linjära ekonomin och värdekedjan är ohållbar. När vi istället ger våra saker ett andra liv så minskar behovet av att tillverka nya saker. På det sättet sparar vi stora mängder resurser och minskar avfallsmängderna. Men vad är egentligen skillnaden på återvinning och återanvändning?

Det är en god utveckling att det blivit populärt att återanvända kläder, skor och möbler. Utvecklingen av Myrorna, Tradera och olika återbruk runt om i Sverige och på nätet är tydliga exempel på detta. Vi renoverar gärna äldre möbler och ger dem ett nytt liv i familjens nyinrättade hem, vi upprättar delningsekonomi i bostadsrättsföreningen med föreningsgemensamma verktyg och hobbyrum och lägger ner massor med tid på Tradera för att hitta den miljömässigt mer hållbara vinterkappan. Ur ett it-perspektiv då, hur ser det ut då?

Varje år säljs cirka fyra miljoner mobiltelefoner i Sverige. Detta trots att 97 procent av befolkningen redan äger minst en mobiltelefon. Naturskyddsföreningen gjorde en undersökning 2016 och deras bedömning är att cirka tio procent av mobiltelefonerna i Sverige kommer tillbaka och återanvänds (Naturskyddsföreningen). Det innebär att cirka 90 procent ligger någonstans och skräpar. Dessutom är Nordens och Sveriges it-köpare bland de ivrigaste i världen att byta till den senaste modellen så det hypotetiska mobilberget bara växer och växer. Det här säger en hel del om vår syn på den it-utrustning vi brukar. Vi behöver ändra vår syn på värdet av våra it-produkter och vad som är definitionen av till exempel den bästa mobiltelefonen. Vad sägs om att den bästa it-produkten är den som har återanvänts flest gånger innan den hamnar på återvinningscentralen? Den allra största miljönyttan får vi nämligen av ett avfall som inte uppstår. Motgiftet heter alltså inte primärt återvinning utan återanvändning.

Allt som en gång har producerats har kostat massor med resurser i form av vatten, mineraler, tid och arbetskraft. Om en samtidigt visualiserar det här ofantligt stora berget av icke återanvänd elektronikutrustning så förstår en snabbt att det i det berget finns stora mängder av produkter som egentligen har ett ekonomiskt värde och flera livscyklar kvar att leva. Inte nog med att detta innebär en stor belastning för miljön då själva tillverkningen av produkter är den del av värdecykeln som kostar mest vatten, energi och mineraler, det är också att kasta pengar i sjön.

Huvudproblemet med den linjära ekonomin är inte att begränsade råvaror ”tar slut” utan att det material vi använder förr eller senare blandas och sprids, tappar sitt ekonomiska värde, blir svårt att nyttiggöra och i många fall slutar som miljögifter för människor och natur ("Från värdekedja till värdecykel"). Därför måste vi värna om jordens resurser genom återanvändning och inte tillföra nya it-produkter när det finns existerande fullt gångbara alternativ redan i omlopp. Vi kan förlita oss på utredningar om vilken dator som har bäst miljöklassningar och börja ställa hårdare krav vid inköp och upphandlingar av ny it-utrustning. Men den bästa it-produkten är tveklöst den produkt som har återanvänts flest gånger innan den hamnar på återvinningen.

Tips för hållbar IT-användning
  • Se över dina it-produkter - vilka produkter kan återanvändas?
  • Ta väl hand om din befintliga it-utrustning precis som dina finaste skinnskor - vårda dem väl och de håller ett så gott skick som möjligt inför nästkommande användare.
  • Satsa på produkter med god kvalitet och hållbar tillverkning - precis som att det är mer hållbart att köpa en kvalitetströja istället för fem tröjor i "slit och släng"-klassen gäller detta även dina it-produkter.