Hoppa till huvudinnehåll
Vi kan integrera professionell AV-utrustning som ger en användarvänlig och effektiv lösning i alla typer av mötesrum. Vi använder den senaste tekniken från de ledande leverantörerna och hjälper gärna till att integrera en rumshanteringslösning tillsammans med både befintlig och ny utrustning.

Lösningar för mötesrum

Via rumshanteringslösningar får ni ett tydlig och användarvänligt styrsystem för den avancerade utrustningen, så att ni kan koncentrera er på budskapet och inte behöver leta efter fem olika fjärrkontroller för att starta en presentation.

Små mötesrum

Ett Huddle room är ett litet mötesrum, speciellt utformat för 2 upp till 4 personer, idealiskt för korta möten ansikte mot ansikte, snabba (hybrida) möten eller ad hoc-samtal med medlemmar eller leverantörer på distans.

Medelstora mötesrum

I dagens affärer är intuitivt och snabbt samarbete nyckeln. Våra mötesrum och trådlösa konferenslösningar kopplar dig till kunder, leverantörer och kollegor var de än är.

Styrelserum

Letar du efter en förstklassig mötesupplevelse för dina premiumrum, konferensrum och styrelserum, som matchar förväntningarna? Det handlar om att skapa wow-ögonblick för dina styrelsemedlemmar och ge dem en uppsättning enkla, pålitliga verktyg för att stärka deras beslutsfattande. Samtidigt vill du ge din IT-avdelning lugn och ro.

Lösningar för Audio video

Vi levererar lösningar för domstolar, polisverksamhet, kontrollrum. Oavsett ditt behov av ljud- och bildteknik kan vi anpassa en lösning för dig.

Audio video

Tjänster

Vi erbjuder tjänster som underlättar i vardagen eller när ni behöver akut hjälp. För oss är det viktigt att ni känner trygghet oavsett om ni behöver hjälp med videokonferensutrustning, digital skyltning eller Microsoft Teams!

Användarstöd

Vi erbjuder en tjänst skapad för att kunna möta önskemål och för att kunna hjälpa slutanvändaren akut vid uppstart av möten och audio video teknik. Detta är en Atea helpdesk-funktion som utför och ger support endast på distans och över telefon. 

Förebyggande service

Vi erbjuder även tjänsten Preservice (förebyggande servicebesök). Här äger vi ansvaret att boka, utföra och protokollföra våra besök och genomgångar av Audio Video-fuktioner i kunden rum/anläggningar. Detta utförs under pågående serviceavtalstid och syftar till att identifiera och fånga avvikelser i funktionen i de berörda anläggningarna.

Ärendehantering

Vi utför och ansvarar för ärendehantering där vi erbjuder möjligheten att felanmäla din anläggning/funktion, respons inom uppsatta SLA nivåer, utredning, felavgränsning och åtgärd - både på distans och på plats. Detta gör vi med dedikerade Atea servicekonsulter, andra Atea konsulter med specialistkunskap och även med externa kontrakterade underentreprenörer.

Vi har även möjlighet att eskalera ett ärende till en Case-Manager för ökat fokus och styrning i svåra ärenden.

Serviceavtal

Samtliga tjänster vi levererar regleras och styrs av uppsatta nivåer och löften i vårt serviceavtal. Ett serviceavtal upprättas för att vi skall få ett dokument där all information samlas gällande vårt serviceåtagande vilket underlättar för alla och sätter förväntningarna på rätt nivå.

Behöver ni hjälp och saknar avtal kan man enkelt skapa en felanmälan här.

Kontakta gärna mig

Mikael Löfberg
Lösningsarkitekt

Varför Atea

✔️ Vassa konsulter

Med våra 1 000 konsulter och 4 500 certifieringar är vi en ledande leverantör inom teknik, infrastruktur och system-integration. 

✔️ Vi finns nära dig

Vi finns nära din verksamhet på ett 30-tal orter från Kiruna i norr till Malmö i söder. Oavsett var du befinner dig sätter vi ihop bästa laget för din verksamhet. 

✔️ Samarbete

Vi har strategiska partnerskap med ledande globala it-leverantörer. Det ger din verksamhet tillgång till ett komplett och aktuellt produkt- och tjänsteerbjudande.

✔️ Ansvarstagande

Atea vill stötta samhället i att ta tillvara de möjligheter som finns och samtidigt med våra hållbarhetsinitiativ adressera de utmaningar som it-branschen har.