2022-12-14

8 tips för energibesparing i digitala arbetsplatser

Vi på Atea brinner för hållbarhet, och hållbarhet är tätt förknippat med energi. Med anledning av den rådande energikrisen med energibesparingsbehov har vi funderat på vilka råd vi kan ge - här kommer mina 8 bästa tips kopplat till den digitala arbetsplatsen.

Jenny Brandell
Concept manager

Ni kanske redan läst min kollega Maria Ehrins artikel "Energikrisen tvingar oss att tänka nytt" och har ni inte det så kan jag verkligen rekommendera den. Maria tar upp var vi ser de största energibesparingarna kopplat till it/tech. 

Jenny Brandell är erbjudandeansvarig för Workplace på Atea.

Fortsättningsvis ska vi strukturera diskussionen – vi ska titta på energibesparingar vi kan göra ur ett samhällsperspektiv och de vi kan göra på mer lokalt perspektiv, det vill säga de som syns på vår egen eller organisationens elräkning.

Ytterligare en indelning är energibesparingar:

  • innan vi får produkterna – under deras produktionsprocess,
  • under tiden vi har dem i vårt bruk/användning och
  • efter vi använt dem klart

Energibesparingar innan vi får produkterna

Innan vi tar våra digitala arbetsverktyg i bruk kan vi göra energibesparingar som kommer till samhällets förtjänst.

1. Energieffektiv, hållbar tillverkning

Besparingar genom att kravställa på en hållbar och energieffektiv tillverkning av produkterna vi köper in. Vår rekommendation är att kravställa på TCO certifierade produkter. I Ateas eshop har vi gjort det enkelt att filtrera på TCO certifierade produkter.

2. Längre/fler livscykler

Vi ser också en begynnande trend att fler faktiskt upphandlar möjligheten att köpa produkter som är återbrukade eller att man förlänger livscykellängden man planerar ha produkten i drift. Upp till 90 % av en produkts CO2- avtryck uppstår i dess produktion och ju fler år/livscykler vi kan få en produkt att snurra – ju högre ”avkastning” får vi på den CO2 som redan “investerats”. Ateas bästa tips för hur man kan upphandla sina it-produkter mer hållbart kan man läsa mer om i Kravguiden som finns gratis att ladda ner.

3. Energieffektiv, hållbar leverantör

Du bör även kravställa på din leverantör och dennes arbete kring energieffektivitet/hållbarhet. Även här finns det bra råd att få via kravguiden, exempelvis:

  • Leverantören kan uppvisa en process för säkert och miljökorrekt återtag av it-utrustning som inkluderar återrapportering. Detta kan bevisas genom miljöcertifikat, policys samt beskrivning av rutiner, liksom bifogande av exempelrapport.
  • Leverantörens hållbarhetsarbete är utvärderat av oberoende tredje part, exempelvis EcoVadis och anses hålla hög nivå.
  • Leverantören verkar för att lyfta hela branschens hållbarhetsarbete genom aktivt medlemskap i exempelvis Responsible Business Alliance eller Exponential Roadmap Initiative, alternativt driver egna initiativ i detta syfte.

energibesparingar för digital arbetsplats

Energibesparingar medan vi har produkterna

Här finns primärt de energibesparingar som syns på vår egen elräkning – dessa kommer även samhället till nytta.

4. Energiprestanda på produkter

De energibesparingar vi kan göra under tiden vi har produkterna i bruk börjar när vi ställer krav på produkterna vid inköpet. TCO-certifieringen som jag berörde tidigare omfattar även energiprestandan på produkten när den är i drift. 

Det finns ytterligare en märkning kring energiprestanda att ta ställning till och det är energiklassning enligt energimärkningsförordningen som är på EU-nivå, där kan det vara bra att känna till att det finns en ny energimärkning sedan 2021 som man kan läsa mer om på:
Ny energimärkning från 2021 (energimyndigheten.se).

Så hur ska man tänka kring kravställan på produkter utifrån ett energibesparingsperspektiv?
TCO-certifieringen ger en bra allround-försäkran kring hållbarhet och energieffektivitet och vill man vara extra noggrann med energiprestandan på produkten under dess drift kravställer man även på energiklassning enligt energimärkningsförordningen.

Se upp bara så du inte kravställer för högt – den nya energiklassningen kom till av att man ”slog i taket” med gamla klassningen som fanns i klasserna A+++ till D, det blev svårt att klassa produkter nya produkter med ännu bättre prestanda än A+++, därför kom nya klassningen som finns i klasserna A till G. Energimyndigheten skriver på sin sida ”De effektivaste produkterna på marknaden kan till en början finnas i energiklass B eller C, eller ännu längre ner på skalan i energiklass F eller G.”

5. Genom modern managering av digitala arbetsplatsen

Energibesparing kopplat till digitala arbetsplatsen när den är i drift kan göras genom sättet vi väljer att managera den. Det gamla sättet krävde att enheten som skulle ha en uppdatering, support eller ominstallation var uppkopplad på organisationens domän. Fler och fler har redan gått över, eller är på väg mot det vi kallar Modern Management där det räcker att ha enheten ansluten till internet för att kunna drifta och supporta den. Energibesparingen nås genom:

Minskat behov av egna infrastrukturtjänster genom förflyttning till molntjänster. Redan här kan CO2-avtrycket generellt sänkas eftersom centrala datahallar generellt drivs av renare el och mer energieffektivt. Läs om Garo, ett företag inom tillverkningsindustrin har tagit chansen till miljöbesparingar.Mindre behov av resor när vi inte längre behöver vara uppkopplade på domänen.Dessutom sparar vi tid – tid som i stället kan investeras i andra aktiviteter för mer energibesparingar eller utveckling.

6. Genom virtuella klienter

Ytterligare ett tips handlar om virtuella klienter kopplat till medarbetare som behöver ha en kraftfull dator för speciella tillfällen, men annars skulle klara sig med en enklare dator. Kraftfulla datorer är inte sällan dyra i inköp och har en tendens att dra mer energi.

Dessa medarbetare skulle i stället kunna ha en enklare och mer energisnål dator och vid behov logga in på en virtuell kraftigare dator, som dessutom kan sättas upp som en delad maskin för att hålla nere licenskostnader.

7. Nya versioner av operativsystem ersätter centrala inställningar

Förr gjorde vi ofta centrala energisparinställningar som sköts ut till alla datorer. Detta görs inte längre i större utsträckning, helt enkelt för att det energispar som finns förinställt från produktleverantören och i operativsystem numera anses tillräckligt bra. Här handlar det numera snarare om att hänga med i nya operativsystemversioner för att ta del av förbättringar.

Visste du att standardinställningarna för energispar slipats ytterligare i Windows 11 från 22H2?

Energibesparingar när vi är klara med produkterna

Det finns också energibesparingar att göra den dag vi tar en produkt ur drift. De är ju inte sådana som syns på den egna eller organisationens energiräkning utan kommer till samhällets förtjänst.

8. Återanvänd och återvinn

Här behöver verksamhetens processer säkerställas. Se till att uttjänta produkter tas om hand på ett hållbart sätt, att de i första hand återanvänds och i andra hand återvinns.

Genom att i första hand återanvända produkter får vi som jag nämnde tidigare högre nyttjande på den investering i CO2-avtryck och den energi som användes vid produktionen av produkten. Genom att återvinna produkten kan lägre energi användas vid framställningen av nya produkter eftersom vi kan återvinna ämnen/material som är energikrävande i dess framställning.

Genom att kravställa på ett hållbart återtag av produkterna redan vid upphandling av dem blir det enklare hantering och andrahandsvärdet av produkten kan användas för att ge en lägre ägandekostnad av produkten. Genom vår tjänst Goitloop får du precis just detta och dessutom en CO2- rapport som visualiserar hur mycket CO2 du sparat.

Summerat skulle jag vilja säga att det finns betydande energibesparingar vi kan göra kopplat till den digitala arbetsplatsen. De flesta görs genom långsiktigt arbete tätt förknippat med hållbarhetsarbete och väl genomtänkta inköp och lösningar. Sist men inte minst skulle jag vilja slå ett slag för att faktiskt stänga av din dator och skärm, TV och andra enheter när du inte längre använder dem. Energisparläge tar bort merparten onödigt el men en total avstängning tar bort allt – många bäckar små.

Mer om hur Atea kan stötta med energibesparing