2022-04-20

Expertpanelen: Så kan ledare engagera sina medarbetare i den digitala transformationen

På Atea Insikt gav expertpanelen sina perspektiv på många frågor kopplade till dagens huvudtema, hur vi kan accelerera och skapa effekt i den digitala transformationen.

Expertpanel