Hoppa till huvudinnehåll
2021-03-28

Analytics som når många bygger en datadriven kultur

Efter Atea Insikt | Atea Insikt är precis avslutat och ord som förändring och innovation ekar fortfarande i huvudet, men också frågan: Om alla vi är så eniga om att digitaliseringen är en förändringsresa, varför får ändå tekniken så ofta spela huvudrollen?

Johan Ripgården, Concept Manager Analytics och AI
Johan Ripgården
Concept Manager - Analytics

Området analytics är inget undantag. Tvärtom. Här översköljs vi av buzzwords och tekniska exempel som bländar oss så till den grad att många missar att fokusera på den kulturförändring som till slut kontrollerar vilken nytta vi lyckas skapa på vår datadrivna resa.

Analytics och den datadrivna resan

Vi definierar analytics som kombinationen av teknologi, människor och processer som tillsammans bygger vår förmåga att skapa värde av data. Den absoluta kärnan här, organisationens och individernas förmåga att dra nytta av data, beskriver vi som förmågan att jobba datadrivet. Men, speglar de här perspektiven organisationers sätt att ta sig an analytics?

- Ibland.

Alldeles för ofta planeras det vi kallar för den datadrivna resan i formen av en teknisk roadmap. Alltså, en plan för hur it-stödet ska utvecklas. Ibland finns inte ens en sådan utan varje initiativ hanteras individuellt utan samordning, t ex genom upphandlingar av bästa möjliga skräddarsydda analysverktyg för en specifik enhet.

Att förändra en process är lurigt, att förändra en kultur är tufft på riktigt, eller?

Strävan mot en datadriven organisation handlar om förändring och vi vet alla hur svårt förändring kan vara för oss människor. Smartare användning av data kan förändra en arbetsprocess. Det kan vara utmanande nog, men att förändra en hel organisations besluts- och analyskultur, det måste vara tufft på riktigt? Ja, men vi gör det i många små steg och skapar nytta längs vägen.

Vi brukar prata om att eftersträva en datadriven kultur där medarbetare oavsett roll, avdelning eller funktion, erbjuds och tar hjälp av data för att få insikter. Insikter som hjälper dem i sitt dagliga arbete främst genom att de kan fatta faktabaserade beslut. 

Vad är då motsatsen, vad vill vi komma bort ifrån? Ja, det vanligaste är att vi fattar beslut utifrån vår magkänsla som i bästa fall är baserade på vår egen eller andras faktiska erfarenheter. I sämsta fall är det baserat sådant som vi tror är fakta. Ni vet snack och rykten som kommer till oss via lite mer informella vägar. På toppen så har vi en tendens att ta till oss ”fakta” som styrker det vi redan tror oss veta. Googla på ”bekräftelsebias” och ”kunskapsresistens” så inser du att det här med att bli datadriven inte är så enkelt för oss människor som man kan tro. Det är i alla fall definitivt inget som vi enbart löser med ny teknik. 

Hos Boliden har gruvarbetare data istället för hackor i händerna

Lika lite som vi kan förutspå alla frågor som våra medarbetare kommer att vilja ha svar på i deras dagliga arbete, vilka insikter de kommer att söka, så finns det inte heller ett exakt facit för hur en datakultur byggs upp. Men, det kanske enskilt viktigaste steget är att, precis som Boliden berättade om på Atea Insikt, sätta data i händerna på medarbetarna ute i verksamheten. De är experterna som gör jobbet, direkt påverkar verksamhetens resultat och det är de som dagligen vill fatta bra beslut. När de ställer frågor och får svar från sina analyser så genererar det helt naturligt följdfrågor, behovet av nya insikter. Detta blir till slut det som sedan driver hela organisationens fortsatta datadrivna resa (istället för en central avdelning som trycker ut data och analyser till verksamheten).

Det här är anledningen till att en datadriven kultur börjar och slutar med medarbetarna som tar hjälp av data i deras dagliga arbete. Vi skapar en kultur som bygger på insikten att vår magkänsla är en bra guide, men fakta är en mycket bättre grund för rätt beslut.  

Telias egen data blev till en ny intäktskälla

Ibland driver behovet av insikter också behovet av ny data. När Helsingborgs stad ville planera för ett mer hållbart resande tog de hjälp av Telias tjänst Crowd Insight för att få insikter om hur kommunens invånare rör sig i syftet att kunna samhällsplanera för färre bilresor i framtiden.

För Telia innebar Crowd Insight en helt ny intäktskälla som baserade sig på det mobildata som de redan hade och som de nu visualiserar med hjälp av datavisualiserings- och self-service BI-verktyget Tableau. Om de flesta stegen på den datadrivna resan handlar om att effektivisera och optimera verksamheten så ser vi fler och fler exempel på när data faktiskt bidrar till helt nya intäktsströmmar och nya sätt att göra affärer med kunder.

Om jag ska sammanfatta mig här genom att knyta ihop den datadrivna resan, vikten av en datakultur och presentationerna på Atea Insikt av Boliden och Telia så vill jag ta hjälp av ett citat från Marcus Velin, Kommersiell produktchef för Crowd Insights på Telia:

"De enkla analyserna som når många ger en mycket större effekt än de avancerade analyserna som når få"

Det ena ska inte behöva utesluta det andra, vi ska absolut utveckla ännu mer prediktiva analys, men en hel organisations förflyttning mot en datadriven kultur når vi bäst genom de enkla analyserna till många. 

Ps. Vill du se Bolidens eller Telias presentationer från Atea Insikt nu i efterhand? De finns tillgängliga on demand!

 

”De enkla analyserna som når många ger en mycket större effekt än de avancerade analyserna som når få”

— Marcus Velin, Kommersiell produktchef för Crowd Insights på Telia