Hoppa till huvudinnehåll
2020-03-11

”Att jobba datadrivet handlar om nyfikenhet, mod och affärsnytta”

Att landa i en gemensam bild av nuläget för att kunna fatta avgörande beslut om framtiden. Det är två av de främsta fördelarna med att vara datadriven. Vi träffade tre av Ateas mest rutinerade experter inom området: Johan Ripgården, Camilla Arenhäll och Steve Binning – för att prata om analytics och värdet av att bli mer datadriven.

Foto: Beatrice Graalheim

Ett samtal mellan:

Johan Ripgården,
erbjudandeansvarig, Analytics, Atea.

”Den första halvan av min karriär har jag ägnat åt att implementera affärssystem och få processer att fungera genom att samla och strukturera data. Idag jobbar jag med att hjälpa företag att skapa nytta med data. Det handlar om 100 procent affärsnytta, vilket är roligt och meningsfullt, eftersom vi snabbt ser de positiva effekter som dataanalys och mer välgrundade beslut ger. 

Camilla Arenhäll,
konsultchef, Information Management, Atea.

”Jag gick den första Data Warehouse-utbildningen som fanns på Stockholms universitet, 1996 – och fastnade direkt. Logiken och strukturen i datalagring har alltid fascinerat mig. 

Steve Binning,
specialist, Business Intelligence, Atea.

”Mitt första jobb efter studierna var som Cobol-utvecklare. Redan efter ett par veckor på jobbet kom chefen in och slängde en hög manualer på mitt bord och sa: ”Du som är ung och ny får sätta dig in i det här”. Det visade sig vara SAS och då det ledande BI- och analys-systemet, det här var 1990. Från den stunden var jag fast.”  

Vilka värden uppstår med ett datadrivet sätt att jobba?

Camilla Arenhäll: Ett stort värde är att vi får en sanning att utgå från. Risken är annars att medarbetare från olika delar av verksamheter kommer med olika Excel-ark, och alla tycker att den data som de tagit fram visar sanningen. Och när våra resultat är olika, då är det svårt att fatta kloka beslut.

Steve Binning: När vi har en gemensam grund, då kan vi börja titta på framtiden och fundera på hur vi behöver förändras och vilka nya lösningar vi kan ta fram som skapar verkligt värde. Vi kan också börja förutspå vad som sannolikt kommer att hända framöver och därmed fatta proaktiva beslut.

Johan Ripgården: Att bli mer datadriven innebär olika lösningar för olika verksamheter. För någon innebär det att först få ordning på verksamhetens data för att få en bra startpunkt. En annan behöver titta mer in i framtiden och en tredje kommer att omvärdera sina affärsmodeller med hjälp av data.

Camilla Arenhäll: Vi kan inte längre bara gå på magkänslan, även om den är värdefull. Vi behöver komplettera med data.

Johan Ripgården:

”Den första halvan av min karriär har jag ägnat åt att implementera affärssystem och få processer att fungera genom att samla och strukturera data. Idag jobbar jag med att hjälpa företag att skapa nytta med data. Det handlar om 100 procent affärsnytta, vilket är roligt och meningsfullt, eftersom vi snabbt ser de positiva effekter som dataanalys och mer välgrundade beslut ger. 

Ge exempel på lösningar som ni varit med och utvecklat!

Johan Ripgården: Vi fick nyligen väldigt fina resultat hos en kund inom området Machine Learning. Vi hjälpte ett energibolag att ta fram en algoritm som analyserar distribuerad el och signalerar när den upptäcker avvikelser. Tester visar att företaget kommer att spara 5-6 arbetsdagar per månad eftersom det manuella arbetet försvinner. Och ju mer algoritmen används desto mer raffinerad blir den. Nu vill de införa en liknande lösning för fjärrvärmenätet. Företaget skissar även på att dimensionera helt nya nät baserat på den data som de analyserat.

Camilla Arenhäll: En stor fördel är att energibolaget idag kan agera mer proaktivt. De slipper missnöjda kunder som ringer och säger: Vad sjutton, nu blev det fel i elräkningen!

Steve Binning: Jag stöttade nyligen ett företag som satt fast i manuella rutiner och Excel när de skulle analysera komplex och affärskritisk data för att fatta snabba beslut om verksamheten. De insåg att det här sättet att jobba tog för lång tid och dessutom var det sårbart, eftersom viktig information endast kunde tas fram av några få medarbetare.

Camilla Arenhäll: För verksamheten som Steve nämnde nyss blev lösningen ett sökbaserat BI-system (Business Intelligence). Idag kan alla medarbetare själva söka information genom att skriva frågor och få svar direkt. Ledtiderna för att få svar har gått från dagar till sekunder. Dessutom blir besluten mer träffsäkra, eftersom de bygger på information som är mer korrekt jämfört med data exporterad från Excel.

Johan Ripgården: Visst är det viktigt att spara tid med maskiner som hjälper oss sortera och analysera data. Men sen kommer följdfrågorna: Vad ska vi använda den frigjorda tiden till? Och ännu viktigare: Vad använder vi datan till? Den viktigaste nyttan kan vi mäta först när vi ser effekterna av mer träffsäkra beslut.

Camilla Arenhäll:

”Jag gick den första Data Warehouse-utbildningen som fanns på Stockholms universitet, 1996 – och fastnade direkt. Logiken och strukturen i datalagring har alltid fascinerat mig. 

Vilka aktörer har kommit längst när det gäller att jobba datadrivet?

Camilla Arenhäll: De företag vars affärsidé bygger på analys av data, exempelvis Netflix, Amazon, Spotify, Klarna och King.

Steve Binning: De företag som du nämner Camilla, de träffar sällan slutkunden. Vi kunder är bara ip-adresser med olika beteenden. Och när du inte längre har några fysiska kundmöten, då har du inget annat val än att agera datadrivet.

Så kommer du igång – 6 steg för att jobba mer datadrivet

  • Öka kunskapen om vilka värden som uppstår när vi jobbar på ett datadrivet sätt.
  • Ta reda på nuläge och önskat läge. Gör sedan en GAP-analys som beskriver vägen till målet. Atea har ett workshoperbjudande där du får stöd i alla steg.
  • Planen är ett riktmärke. När du jobbar datadrivet innebär analysen att planen kommer att justeras. Och ibland skrotas för att ersättas av en ny.
  • Förändra i små steg och skapa värden hela vägen, exempelvis: de här insikterna behöver vi, den här lösningen testar vi denna månad etc.
  • Att jobba datadrivet innebär stora förändringar vad gäller vanor, rutiner och processer. Rusta dig för motstånd för att lyckas på sikt.
  • Fastna inte i frågan: ”Vilken teknisk lösning behöver vi”? Först behöver du förstå nuläge och önskat läge, därefter är det dags att kika på lösning.

Det låter spännande. Men vad kan vi som driver mer traditionella verksamheter lära oss av dem?

Camilla Arenhäll: Att vi aldrig kan slå oss till ro, även om verksamheten går bra idag. Istället behöver vi fundera på: Om jag kom in ny på den här marknaden och behövde göra allt från början, hur skulle jag göra då? Då blir det plötsligt självklart för de flesta att vi skulle grunda vår affärsidé på data. Och vi kan vara säkra på att om vi inte ställer oss den frågan, så finns det någon annan som just nu funderar på hur de ska ta över vår marknad genom att jobba datadrivet.

Steve Binning: Den här förändringen, att jobba mer datadrivet, omfattar alla. Ingen har råd att sitta still.

Johan Ripgården: Jag reagerar alltid när någon säger, vi måste fokusera på vår kärnverksamhet. Det innebär att man har satt på skygglapparna. Istället gäller det att tänka, om vi inte hade vårt arv och vår historik. Hur skulle vi göra då?

Camilla Arenhäll: Vi behöver istället fråga: Vad skulle vi kunna göra? Vinnarna är och kommer att vara de som vågar tänka annorlunda.

Steve Binning:

”Mitt första jobb efter studierna var som Cobol-utvecklare. Redan efter ett par veckor på jobbet kom chefen in och slängde en hög manualer på mitt bord och sa: ”Du som är ung och ny får sätta dig in i det här”. Det visade sig vara SAS och då det ledande BI- och analys-systemet, det här var 1990. Från den stunden var jag fast.”

Hur kan offentlig sektor dra fördel av att jobba datadrivet?

Steve Binning: Här kan ny teknik och dataanalys skapa enorma värden för både medborgare och för människor som jobbar i vården. Vi ser exempelvis sjukhus som använder AI för att analysera och bedöma röntgenbilder, eftersom de är betydligt snabbare och begår färre misstag än människor. Tidigare ägnade läkare mycket tid på att gå igenom röntgenbilder, men idag kan de koncentrera sig på de bilder som visar avvikelser. Det här sättet att jobba har frigjort tid till att träffa fler patienter.

Johan Ripgården: Precis som i privat sektor så finns mycket kvar att göra i offentlig sektor inom grundläggande Business Intelligence. Inte minst att förse medarbetare med visualiserad data som höjer kvaliteten på deras dagliga jobb. Du kan exempelvis erbjuda dina medarbetare möjligheten att själva skapa insikter från data. Vissa medarbetare vill vara fria att göra sina egna dataanalyser medan andra vill ta del av insikter i form av grafer, diagram eller kartor.

När man väl bestämt sig för att jobba mer datadrivet, vad är viktigt att tänka på? Finns det några fallgropar att se upp för?

Johan Ripgården: Vi behöver utveckla ett mer explorativt förhållningssätt. I början är det ganska vanligt att ledare försöker använda datadriven teknik för att bekräfta vad de redan vet eller bekräfta sanningar som de vill ska stämma. Men det bromsar utvecklingen.

Camilla Arenhäll: Vi behöver belöna de som vågar begå misstag, eftersom det är lärdomarna från misstagen som hjälper oss hitta de bästa lösningarna, idéerna och affärsmodellerna. Titta på forskarvärlden, där handlar verksamheten ofta om att göra fel tills något blir rätt.

Steve Binning: Du måste också jobba jättemycket med förändringsledning, annars riskerar du att halka tillbaka i gamla rutiner som att jobba manuellt i Excel.

De aktörer som anlitar Atea som konsulter och rådgivare, vad uppskattar de mest i stödet från er?

Johan Ripgården: Att vi ser verksamheten utifrån och kan komma in och ställa viktiga frågor om nuläget, kunderna, framtiden, konkurrenter och branschen.

Camilla Arenhäll: Vi inspirerar våra uppdragsgivare att ha mod att våga testa, bland annat genom att visa hur andra gjort. Och vi har med oss erfarenheten av att allting inte kommer att flyga. Det måste vi bygga in i mentaliteten från början.

Steve Binning: Vår bredd vad gäller kompetens och erfarenhet ger oss en stor trovärdighet. De lösningar som vi föreslår kan vi leverera i sin helhet: från behovsanalyser, utveckling och drift till att hjälpa våra kunder att analysera den data som kommer fram. Vi kan också bygga hela infrastrukturen som stöttar systemen om det skulle behövas.

Johan Ripgården: Att bli datadriven är roligt, lärorikt och viktigt! Börja smått, fortsätt vidare med små steg och se till att nytta skapas i varje förändring. Det är inspirerande att lära sig mer om den egna verksamheten och få nya insikter om medborgare eller kunder. Och när alla medarbetare får ta del av den data som analyseras, då brukar många värdefulla idéer poppa upp spontant.

Har reportaget väckt din nyfikenhet?

Erbjudandeansvarig Analytics: Johan Ripgården

Mer om datadriven verksamhet

Foto: Beatrice Graalheim
Skribent: Ulrika Nybäck