2023-05-05

Artificiell intelligens - vad är det?

I detta inlägg ska jag och Johan Lennartson, AI och analytics specialist resonera och reflektera kring begreppet artificiell intelligens. Vad är det? Hur gammalt är teknikfältet? Bör vi vara rädda? Hur kommer det att påverka individer organisationer och länder? Hur ser det ut framöver? Varför går det så fort och inte minst hur kan vi dra nytta och lärdomar av AI  både inom det offentliga samt privat sektor?

Anthony Mc Carrick
Tony Mc Carrick
Strategisk rådgivare

​​Vi lever i en tid där vi ser ett brett genomslag av artificiell intelligens genom så kallat Generativ AI, såsom ChatGPT1. Open AIs chatbot nådde 100 miljon användare2 på bara två månader, snabbare än någon annan konsumentapp i historien. Utvecklingen skapar en upplevelse och känsla av så kallad exponentiella förändring, som många har pratat om så länge. Exempelvis lanserades språkmodellen GPT-4 endast ett par månader efter ChatGPT, som då byggde på den äldre modellen GPT-33, och bidrog med en betydande prestandaförbättring.

I detta inlägg ska jag och Johan Lennartson, AI och analytics specialist resonera och reflektera kring begreppet artificiell intelligens. Vad är det? Hur gammalt är teknikfältet? Bör vi vara rädda? Hur kommer det att påverka individer organisationer och länder? Hur ser det ut framöver? Varför går det så fort och inte minst hur kan vi dra nytta och lärdomar av AI  både inom det offentliga samt privat sektor? Kan AI hjälpa oss i våra utmaningar med hållbar utveckling? Inte minst ska vi resonera kring möjligheter med att Sverige ska ta tillvara på potentialen inom fältet Generative AI för att uppnå våra samhällsviktiga mål.

AI bakgrund4

Alan Turing5 (1912–1957) beskrivs ofta som en av grundarna inom fältet för det vi idag kallar för artificiell intelligens. 1956 föddes begreppet artificiell intelligens6 av bland annat John McCarthy 7(Dartmouth College), Marvin Minsky8 (Harvard University).

För att nämna några få genomslag de senaste åren så kan vi nämna:

  • 2007 Arbete med ImageNet9 med bland annat Dr Fei Fe Li10 initierades för att skapa en stor databas för att forskning om mjukvara för visuell objektigenkänning.
  • 2009 Andrew Ng11 med flera i sina publikationer påpekade att moderna grafikprocessorer vida överträffar beräkningskapaciteten hos flerkärniga processorer och har potentialen att revolutiGoogle onera användbarheten av djupa oövervakade inlärningsmetoder.
  • 2016 Alpha Go12 slog världsmästaren i spelet Go13 (Alphagos algoritm använder en kombination av bland annat maskininlärning).
  • 2022 Genomslag av Generative AI såsom ChatGP14T Bard15, Tongyi Qianwen16.

Olika sorters AI

Narrow AI17 (kallas också weak AI) är tillämpning av AI-förmågor inom ett avgränsat område. Länge har vi exempelvis haft AI-modeller som är bättre än alla människor på strategispel såsom schack eller go, men dessa AI-modeller kan inte användas i något annat syfte än att just spela det spel de utvecklats för.

Artificial General Intelligence18 19(kallas också strong AI) är något helt annat. Detta är en AI som ska kunna ta sig an vilken uppgift som helst och klara den minst lika bra som en människa. Länge har de lärda20 tvistat om huruvida vi någonsin kommer uppleva det, men idag menar vissa att vi redan sett de första stapplande stegen2122.

Generative AI23 (GenAI) Generativ artificiell intelligens beskriver algoritmer som kan användas för att skapa nytt innehåll, inklusive ljud, kod, bilder, text, simuleringar och videor.

AI förmågor24 AI Sweden25 har tagit fram en övergripande bild på vad AI kan användas för; visuellt, audiellt, lingvistik, robotik, upptäcka, prognostisering, optimering och skapande. Exempel på tillämpningar är virtuella assistenter med både text och röst, skapande, summering och översättning av texter, mätning av trafikflöden, ruttoptimering, analys och prediktion av data.

AI Bias – vad är det

Bias är ett begrepp som förekommer ofta i samtal kring AI. I sin enkelhet betyder det att vi människor riskerar att bygga in befintliga partiska strukturer i våra nya tekniska lösningar om vi inte är vaksamma. Dr Fej Fej Li26 har lyft många gånger att ansiktets igenkänning fungerar bäst om användaren är en vit man. Dr. Sasha Luccioni27, AI-etiker, beskriver28 hur generativa AI-modeller återspeglar sin skapares värderingar och världsbild – i detta fall utgår det ifrån att alla samhällen i världen har samma värderingar som det amerikanska.

Vad ska vi vara rädd för?

Vi har sett efterfrågan om att man ska pausa AI utvecklingen29, bland annat från välkända profiler som Elon Musk30 och Max Tegmark31. Motiveringen är att vi människor inte förstår konsekvenserna av möjligheterna med generativ AI och att lagstiftningen inte riktigt hänger med. Samtidigt finns dock många, om inte flera, tunga aktörer som menar att en pausad AI-utveckling inte är ett alternativ och att ett uppehåll på sex månader inte skulle ha någon effekt. Läs gärna Andrew NG inlägg32 i frågan.

Vår uppfattning är att generativ AI, liksom alla kraftfulla teknologier, har förmågan att både skapa nytta och skada. Därför det är väldigt viktigt att få upp den politiska medvetenheten kring AI och hur det kan hjälpa oss nå våra samhällsviktiga mål, likaså att vi ska bevaka de juridiska och etiska frågorna. Vi ser dock inte att den efterfrågad pausen på sex månader skulle ha någon större effekt, inte minst på grund utav svårigheten i att säkerställda dess efterlevnad.

Sveriges digitaliserings minister är tydlig i sitt ställningstagande33:

Vi måste ändå fråga oss själva varför vi i Sverige och Europa ligger så långt efter34 resten av världen med att ta vara på möjligheterna med AI. Hur kommer det sig att Hong Kong har haft AI på agendan för lärarutbildning under 6 år och att Indien har bestämt att samtliga elever i årskurs 635 ska ha fokus på innovation, men inte vi i Sverige?

Varför sker det så mycket inom Generative AI just nu?

Fram till 2018 jobbade man med ML (machine learning37) modeller, sedan kom LM modeller och ett forsknings genomslag Generative pretrained transformer38 2020 har bäddat för det genomslag av tjänster såsom ChatGPT med mera har kommit med. Vilka genomslag som kommer härnäst kan vi bara gissa...

AI Hackathon för att stärka vår välfärd

Sverige befinner sig, likt sin omvärld, mitt i flera paradigmskiften: en åldrande befolkning, den hållbara omställningen, den snabba teknikutvecklingen och inte minst förändrande förväntningar från våra medborgare och medarbetare. Dessa krafter skapar stora utmaningar för offentlig sektor att leverera samhällstjänster på nya, effektivare sätt. Lyckas vi inte med detta blir det helt enkelt omöjligt att fortsätta leverera den välfärd vi vant oss vid. 

Tillsammans med våra partners Microsoft och AI Sweden genomför vi ett AI Hackathon för kommun Sverige under maj (16 maj). Nya tider kräver ju nya arbetssätt.

"Från idé till prototyp på 4 timmar" är temat för dagen och fokus på agendan är inspiration, dela  innovationsmetoder och guida deltagarna från idé till prototyp. Deltagarna kommer ha AI-modellerna bakom ChatGPT till sin hjälp och  expert coacher inom AI, och så klart den gemensam viljan att stärka våra kommuner genom innovation. 

Mer om AI Hackathon hittar du här 

Att fundera på tills vi ses igen…

👉 Hur tror du att man kan dra nytta av AI inom din organisation?   

👉 Hur tror du att din organisation får nytta av Generativ AI?

👉 Har din organisation jobbat med att höja kompetenser inom AI fältet?

Stay tuned!
Vi tror att vi kan göra varandra bättre och göra skillnad tillsammans.

Hör gärna av dig
På Atea jobbar vi både med strategisk rådgivning och verksamhetsutveckling och kan stötta dig i de här frågorna.  

1 https://openai.com/blog/chatgpt/

2 https://computersweden.idg.se/2.2683/1.775787/chat-gpt-slar-rekord--aldrig-har-anvandare-strommat-till-sa-snabbt

3 https://openai.com/research/gpt-4

4 https://www.forbes.com/sites/gilpress/2016/12/30/a-very-short-history-of-artificial-intelligence-ai/?sh=2b3bd1946fba

5 Alan Turing - Wikipedia

6 https://www.forbes.com/sites/gilpress/2016/12/30/a-very-short-history-of-artificial-intelligence-ai/?sh=2b3bd1946fba

7 https://en.wikipedia.org/wiki/John_McCarthy_(computer_scientist)

8 https://www.britannica.com/biography/Marvin-Lee-Minsky

9 https://www.image-net.org/

10 https://profiles.stanford.edu/fei-fei-li

11 https://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Ng

12 https://www.deepmind.com/research/highlighted-research/alphago

13 https://en.wikipedia.org/wiki/Go_(game)

14 https://openai.com/blog/chatgpt

15 https://bard.google.com/

16 https://computersweden.idg.se/2.2683/1.778146/kinesiska-jattar-lanserar-chat-gpt-utmanare-en-efter-en#:~:text=Kinesiska%20Alibaba%20%C3%A4r%20senast%20i,Sensetime%20kommit%20med%20egna%20varianter.&text=Alibaba%20har%20nu%20kommit%20med,kinesiska%20och%20engelska%2C%20rapporterar%20CNBC

17 https://en.wikipedia.org/wiki/Weak_artificial_intelligence

18 https://en.wikipedia.org/wiki/Strong_AI

19  https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2022/07/27/agi-is-ready-to-emerge-along-with-the-risks-it-will-bring/?sh=588f6571332e

20 https://www.weforum.org/agenda/2022/01/artificial-intelligence-stuart-russell-radio-davos/

21 https://arxiv.org/abs/2303.12712

22 https://www.marktechpost.com/2023/04/16/breaking-down-autogpt-what-it-is-its-features-limitations-artificial-general-intelligence-agi-and-impact-of-autonomous-agents-on-generative-ai/

23 https://en.wikipedia.org/wiki/Generative_artificial_intelligence

24 https://my.ai.se/resources/1185

25 https://www.ai.se/en

26 https://profiles.stanford.edu/fei-fei-li

27 https://www.linkedin.com/in/alexandraluccioniphd/

28 https://www.linkedin.com/posts/alexandraluccioniphd_ai-and-the-american-smile-activity-7046597671314190337-xblY?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

29 https://www.voister.se/artikel/2023/03/gemensamt-upprop-darfor-vill-tunga-tech-namn-pausa-ai-utvecklingen/

30 https://en.wikipedia.org/wiki/Elon_Musk

31 https://sv.wikipedia.org/wiki/Max_Tegmark

32 https://mpost.io/sv/andrew-ng-och-yann-lecun-mots%C3%A4tter-sig-uppmaningen-till-paus-i-kraftfulla-ai-system/

33 https://sverigesradio.se/artikel/digitaliseringsministern-om-ai-varningen-det-ar-overdrivet

34 https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/varldsberomda-fysikern-sverige-maste-satsa-pa-ai-innan-det-ar-for-sent

35 https://www.newindianexpress.com/nation/2022/oct/10/india-first-country-to-launch-design-thinking-and-innovation-course-in-schools-2506627.html

36 https://www.techtarget.com/searchenterpriseai/definition/OpenAI

37 https://en.wikipedia.org/wiki/Machine_learning

38 https://en.wikipedia.org/wiki/Generative_pre-trained_transformer