Hoppa till huvudinnehåll
Tillbaka till Cloud

Säker resa mot molnet med CloudTrack Security

Genom CloudTrack Security får du en leverantörsoberoende och objektiv säkerhetsgenomgång av ert molnprojekt. Vid avslut har du en kundunik analys som möjliggör riskmedvetna beslut, redo att användas som beslutsunderlag inför verksamhetens fortsatta förflyttning.

Var du än befinner dig i molnresan så är hög säkerhet en förutsättning

Identifiera > Skydda > Upptäcka > Åtgärda > Återställa.

Tillsammans säkerställer vi att relevanta områden belyses och analyseras. Vårt arbete utgår från en oberoende branschstandard och täcker in fem områden: identifiera, skydda, upptäcka, åtgärda och återställa. Utifrån er situation sammanställs resultatet med hänsyn till er unika miljö.

Genom vårt erbjudande CloudTrack Security får du en leverantörsoberoende och objektiv säkerhetsgenomgång av verksamhetens molnprojekt. Vid avslut har du i handen en kundunik analys med rekommendationer, redo att användas som beslutsunderlag inför er fortsatta förflyttning.

Målgrupp

Målgrupp

 • Offentlig och privat sektor
 • Organisationer som vill lägga mer resurser på digitalisering och verksamhetsnära it
 • Organisationer som vill dra nytta av möjligheterna med multicloud

Nytta

Nytta

 • Systematisk kartläggning av verksamhetens it-miljö
 • Riskmedveten molnförflyttning
 • Trygghet, riskmedvetenhet och proaktivt arbete

Erbjudandet innehåller

Erbjudandets innehåll

 • En leverantörsoberoende granskning av verksamhetens molnförflyttning.
 • Trygghet med en kopia av din befintliga miljö, bara sekunder bort
 • En modern och flexibel back-up tjänst

Säker väg till molnet

Säker väg till molnet är en metodik för att gå igenom aktiviteter som laglighetskontroll, informationsklassificering och riskanalys för en säker förflyttning till en molntjänst. Det är ett delmoment i affärsprocessen Office 365 som syftar till att fånga upp och genomföra de aktiviteter som måste göras för att en organisation ska använda molntjänster.

Få kontroll med säker väg till molnet

 1. Säkerhetsstrategi
 2. Kravinventering
 3. Informationsklassificering
 4. Risk- och sårbarhetsanalys 
 5. Revision

Säker väg till molnet

 

 

Backup som tjänst

Backup som tjänst ersätter eller kompletterar er nuvarande backuplösning genom att via internet eller någon annan typ av nätverksförbindelse ta säkerhetskopior på viktiga filer och system. Lösningen ersätter behovet av bandstationer eller andra backupmedia helt och hållet. Backup som tjänst ger din verksamhet en effektiv och trygg backuplösning och it-avdelningen kan ägna mer tid åt utveckling.

Bli effektivare och tryggare med backup som tjänst

 1. Frigör resurser
 2. Hög kvalitet och trygghet
 3. Trygg förvaring av data
 4. Snabb återlämning
 5. Stordrift är kostnadseffektivt

Backup som tjänst

 

 

Disaster Recovery som tjänst

Katastrofsäkring i molnet skapar en fundamental trygghet för företag som driftar sin egen it. Vid en störning går det att på bara någon minut växla över till en kopia av it-miljön och på så sätt undvika kostsamma avbrott i verksamheten. Disaster Recovery som tjänst kompletterar befintlig VMware-plattform för maximal flexibilitet och enkelhet. 

Skydda ditt datacenter i molnet med Disaster Recovery som tjänst

 1. Avbrott påverkar produktionen minimalt
 2. Inga nya verktyg – tjänsten använder din befintliga VMware vCenter Server
 3. Flexibilitet ger kontroll – välj vilka virtuella servrar du vill skydda
 4. Hjälp med återställning efter virusattack – tack vare ögonblicksbilder av dina servrar kan man snabbt återställa dem vid ett angrepp
 5. Företagets ledning har full kontroll

Disaster Recovery som tjänst

 

 

Utforska närliggande erbjudanden

1 / 2
Tillbaka till Cloud
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer