2021-12-07

Lösmustasch för att driva förändring

Ibland måste nuläget utmanas för att man ska få till en förändring.

Mattias Bruhn
Chefsarkitekt

Fram till 1981 var det förbjudet för kvinnor att åka Vasaloppet. Enligt arrangören kunde det ”vara farligt för deras hälsa”. Idag, när vi har nästan 20% kvinnliga åkare i Vasaloppet, låter detta helt absurt och det tyckte även Birgitta Westhed och Britt Dohsé som 1978 dök upp till start iklädda lösmustasch respektive lösskägg och anmälda under falska namn.

Under loppet avslöjades dock kuppen och Birgitta hindrades att åka vidare medan Britt lyckades ta sig hela vägen in i mål. Dagen därpå var både Birgitta och Britt på löpsedlarna och allt fler började ifrågasätta varför kvinnor inte fick åka Vasaloppet, resten är historia som man brukar säga.

Vad har det här med någonting att göra?

Jo, på eventet Digitalisering i Offentlig Sektor som genomfördes den 30 november pratade jag och Carl-Johan Ekelund om den osäkerhet som råder inom offentlig sektor när det gäller nyttjandet av molntjänster. Vi likställde nuläget med en väg utan hastighetsbegränsning med bara förhållningen att hålla "Adekvat hastighet", vilket innebär att vi alla gör olika tolkningar utifrån vår situation och bedömning.

Vi kör allt mellan 20–150 km/h men utan någon tillsyn som egentligen säger vem som gjort rätt bedömning. Vi har privata vårdgivare som hanterar samma data som offentliga men som gör helt motsatta bedömningar i molnfrågan. Våra nordiska grannländer har (trots gemensam lagstiftning) såväl myndigheter som kommuner som flyttar helt eller delvis ut i publika molntjänster, samtidigt som vi i Sverige i flera fall säger nej till att ens använda tjänster som Azure AD med enbart s.k. kataloguppgifter, dvs. för och efternamn samt mailadress.

På eventet Digitalisering i Offentlig Sektor som genomfördes 30/11 var budskapet från deltagarna tydligt, ”Vi måste få tydlighet nu”, "Vi kan inte backa" och ”Vi måste samarbeta oss till framgång”. Det kan också innebära ett visst mått av att utmana lagen vilket professor Johan Magnusson från Göteborgs Universitet var tydlig med i sitt anförande. Det är här lösmustaschen kommer in, är lagen fel eller otydlig måste vi utmana den för att hitta gränserna. Även Ingela Lidén från Region Skåne var inne på lite samma spår och berättade om hur fel hon ser det att man idag i offentlig sektor kräver "absolut 0 risk". Man måste börja väga in sannolikhet, dvs.väga risk mot nytta - precis som man gör i näringslivet.

Vi ska aldrig gambla med våra känsligaste informationstillgångar, men det är inte heller hållbart att behandla all data som om det vore den känsligaste och undvika alla  

Så, på med lösmustaschen!

PS: Jag är medveten om att förbudet i Vasaloppet inte var en lag. Men det finns också lagar som vi utmanat i historien på liknande sätt, då de varit fel eller otydliga.