Hoppa till huvudinnehåll
2021-11-25

Vet du vad det är du äter? Hur kan en blockkedja garantera det?

Hur kan du vara säker på att maten du äter är framställt under bästa förhållande och påverkar vårat klimat så lite som möjligt? Hur kan blockkedja som teknik hjälpa dig att vara säker?

Många kycklingar

Hur vet du med säkerhet att maten på din tallrik är vad du tror att du köpt?

Vi blir mer och mer medvetna om vad vi äter och samtidigt bevittnar vi den klimatförändring som sker på vår jord. 

Du vill veta hur maten är odlad, om är den besprutad, om det är GMO-fritt, hur långt har den transporterats, vilket klimatavtryck gör du genom det du äter?

Kan du verkligen lita på att leverantörerna håller vad de lovar? Tänker till exempel på de senaste medieinslagen om kycklingar som skållas levande och KRAV-märkta gårdar som inte alls följer KRAV-märkningens regelverk.

Hur kan blockchain hjälpa dig att bli säker?

Ett sätt att öka förtroendet hos oss konsumenter är att spåra maten genom att använda en omutbar blockkedja. Det är ett säkert sätt att se och följa hela leveranskedjan från produktion till bord.

Blockkedjetekniken ger stöd för det vi vill göra. Och för att det ska bli verklighet behöver leverantörerna i värdekedjan kroka arm och ta i hand på överenskommelsen att ansluta sig till blockkedjan. Uppfödaren vill så klart visa de fina kycklingar han föder upp på sin gård och leverantören eller butiken vill visa upp vilka bra produkter de erbjuder sina kunder. Med blockchain skapas transparens och förtroende i hela leverantörskedjan och de leverantörer som inte är transparenta eller ger ett förtroende kommer att sållas bort.

Skillnad på blockchain för bitcoin och miljövänlig blockchain

I blockkedjan är allt transparent, man kan bara lägga in data, det går helt enkelt inte att fuska genom att ta bort eller skriva över.

För att vi ska få skriva i en blockkedja så krävs att alla noder i blockkedjan godkänner transaktionen, när alla noder är i samförstånd får vi det som kallas konsensus. I bitcoin som använder blockkedja som teknik görs detta med vad som kallas Proof of Work, det sätter förbrukar mycket el och har fått stora rubriker om att inte vara speciellt miljövänlig. Men när alla parter i leveranskedjan är kända så kan vi använda en konsensusmetod som inte förbrukar el och därmed blir den också miljövänligare än den som används för bitcoin.

Som ett tydligt exempel kan vi ta en kyckling. Det börjar med att ett ägg kläcks, kycklingen flyttas sen till en uppfödare som föder upp kycklingen med GMO-fritt foder och helt utan antibiotika. När kycklingen uppnått rätt ålder, åker den vidare till en fabrik som omvandlar kycklingen till den produkt vi är ute efter. Den förädlade kycklingen transporteras sedan vidare till butik, där den till sist hamnar hemma hos oss på vår tallrik. 

På förpackningen kan vi scanna en QR-kod där du kan se var ägget är kläckt, vem som fött upp kycklingen, vilket foder den har ätit, färdvägen från uppfödaren till butiken, vilken kyld temperatur som varit under transporten gång och vilket CO2-avtryck kycklingen har och hur det också kompenserats. Som en extrabonus kan vi också genom QR-koden få tillgång till recept, passande vin, en video från uppfödarna som visar gården och miljön där kycklingarna växt upp.

Debatten är het just nu gällande kycklingindustrin. Med Blockchain som teknik kan vi visa ursprung, konsumenten kan följa kycklingens resa från gård till bord och bilda sig en egen uppfattning om vilka förhållanden kycklingen växt upp i. Läs mer här

Världsnaturfonden varnar: Undvik svensk kyckling | SVT Nyheter

Blockchain i alla branscher med transaktioner kan bidra till en bättre miljö och bättre förhållanden

Som svar på den inledningen av bloggen så har du nu fått förklaringen till hur du kan vara säker på att du äter det du tror att du äter med stöd av blockchain. Och med stöd av den teknologin kan vi få en bättre och mer hållbar värld genom att spåra annat som påverkar vår miljö. Man kan säga att alla produkter som har en leveranskedja och transaktioner kan bli miljövänligare. Skogsindustrin, klädtillverkning och vaccintransporter bara för att nämna några.

Om vill du ha förklarat något runt värden, nyttor, användningsfall eller teknik så tveka inte att höra dig till mig.