2022-08-22

Därför blir den digitala blockkedjan obligatorisk i bransch efter bransch

Specialistspaning | Skjuter ni på beslutet av att skaffa blockkedja? Vänta inte för länge – för nu kommer lagkraven om spårbarhet, först i livsmedelsbranschen, sedan i andra branscher.

Alla aktörer i värdekedjan ska kunna se varornas ursprung, deras klimatavtryck, och allt av betydelse som hänt längs vägen fram till leverans. Att ha en blockkedja för denna spårbarhet blir snart lika självklart som att ha en klimatpolicy, skriver Mats Hälldahl, affärsutvecklare på Atea, i den här spaningen.

Spaningen i ett nötskal

Blockkedjor har det talats om i flera år nu – men precis som med elbilar, verksamheters sociala ansvarstagande och hållbarhetsarbetet – så tar det många års bubblande i periferin innan det stora genombrottet sker. Plötsligt uppnås brytpunkten när allt lossnar. Vi är snart där när det gäller blockkedjorna och den teknikens överlägsenhet att uppnå digital spårbarhet. Kraven växer i styrka både i konsumentleden och från lagstiftarna och ansvariga myndigheter.

Förslag om ursprungsmärkning för kött på restauranger och i storkök

EU sätter upp nya lagkrav på att alla företag ska identifiera, adressera och hantera sina effekter på mänskliga rättigheter och miljön genom hela leverantörskedjan. Och den amerikanske motsvarigheten till Livsmedelsverket, FDA, har tydligt proklamerat att blockkedje-baserad spårning av livsmedel blir en naturlig följd av de nya spårbarhetsregler som förväntas färdigställas i november.

OM SPANAREN

Mats Hälldahl

Mats Hälldahl är ansvarig för Ateas blockkedjeerbjudande och genomför workshops och verksamhetsutvecklar tillsammans med verksamheter som vill ligga i framkant och ser digitalisering som möjliggörare för innovation. 

Följ honom gärna på LinkedIn här 

Vad du kommer att upptäcka

Blockkedjeteknologin ger en oöverträffad transparens mellan aktörer och system längs värdekedjor, samtidigt som den underlättar beslut och effektiviserar processer.

När ni kommer igång med er blockkedja kommer ni att få hur mycket insikter som helst. I Helsingborg har skolelever serverats torsk med full spårbarhet sedan i slutet av förra året. Kommunens inköpare vet exakt var den kommer ifrån. Att den har fiskats hållbart, att den har transporterats direkt från Norge utan att ta vägen via Asien för att bli filéad (som nästan alltid annars är fallet), och att den inte blivit utbytt mot torsk med annat ursprung.

Linda Bjarle, livsmedelskontroller i Helsingborg, säger idag: ’För mig har blockkedje-projektet med torsken varit som att öppna Pandoras ask vad det gäller mitt sätt att se på livsmedelskedjan. Blockkedjetekniken gör att vi kommit otroligt mycket närmare producenten. Insikterna i kedjan gör att vi nu kan ställa mycket precisare krav.’ När det gäller just livsmedel, är digital spårbarhet efterlängtat av många som jobbar seriöst med hållbarhet. Som Linda Bjarle uttrycker det: ’Hur kan vi veta att den kyckling vi köper inte har lidit eller att den importerade kinesiska kidneybönan verkligen är ekologisk?’.

I alla branscher kommer det bildas kluster av seriösa aktörer som bygger blockkedjor som ’alla’ vill ansluta sig till. Vilka kommer att ta den positionen?  Blir det SCA, Stora Enso eller Metsä Board i skogsbranschen? Blir det LKAB, SSAB eller Boliden i stålindustrin? Vem blir det i livsmedelsbranschen? De aktörer som är tidigt ute att doppa tårna i blockkedjeteknologin, skaffar sig egna lärdomar och erfarenheter före alla andra. De får ett försprång och kan visa ledarskap inför de stora förändringar som väntar.

Pådrivande faktorer / supportande trender

Alla kommuner kämpar med Agenda 2030. Företag som kan erbjuda spårbarhet genom blockkedjor underlättar deras behov att mäta och förbättra avtrycken i olika processer, och att kunna visa sina resultaten svart på vitt.

Blockkedjetekniken gör det möjligt för slutkonsumenter, och medborgare att syna hur hållbar en produkt är. De scannar en QR-kod, och kan ta del av filmer och detaljerad fakta om produkten, dess ursprung och dess väg genom värdekedjan.

Internationellt börjar blockkedjor få en viktig roll på miljöområdet. EU tar exempelvis hjälp av blockkedjeteknik för att säkra skogsåterväxten i Europa, ett viktigt steg för att kunna bli koldioxidneutrala till år 2050.

Och i Afrika tar FN-stödda The Congo Basin Forest Partnership (CBFP) hjälp av en blockkedja i sin vision att rädda sin tropiska regnskog.

Värt att reflektera över 💡

  1. Vilken roll vill ni ha framöver när det gäller att leva upp till omvärldens strävan om en hållbar planet och etiskt producerade varor?
  2. Hur blockkedjemogna vill ni vara om 2-3 år?
  3. Vilken av era produkter känns mest naturligt att börja med när det gäller att vara tydlig med ursprung, miljöavtryck och kunna dela data i en transparent leveranskedja?
  4. Vill ni bli varma i kläderna innan ni involverar leverantörer i er vilja att använda blockkedjeteknologin? (Då kan interna blockkedjor var en bra start)