2023-06-27

Fokusera på hållbarhet i er systemutveckling, det trumfar kontroll

SPECIALISTSPANING | Hållbar systemutveckling ger effektivare och långsiktigt tryggare lösningar än att jobba med eget ihopsatta team av inhyrda stjärnkonsulter. På så sätt skapas även en snabbare kompetensåterväxt så att hela samhället kan fortsätta den digitala utvecklingen på bred front. Här förklarar Simon Norman, chef för satsningar och systemutveckling på Atea, vad den hållbara och redundanta systemutvecklingen innebär – och vad som står på spel.

Spaningen i ett nötskal

Det har länge varit en sedvänja för verksamheter att genomföra utvecklingsprojekt med hjälp av tillfälligt inhyrda, fristående resurskonsulter som ska vara så seniora som möjligt. "Vi tar in riktigt erfarna och kompetenta konsulter som kan sin sak. Det blir enklare än att upphandla hela leveransen från en extern partner". Så har man påfallande ofta tänkt. "Genom att hålla i projektet själva får vi full kontroll över både processen och resultatet”, har man resonerat. Men det visar att kontrollen är en illusion (återkommer strax till det). Dessutom kommer den med ett högt pris – både arvodesmässigt och metaforiskt. Det blir orimligt dyrt att hitta konsulter som kan göra jobbet, och ännu värre är att det intellektuella kapitalet försvinner iväg från projektet i samma stund resurskonsulternas sista fakturor är skickade. Allt fler verksamheter styr bort från det här för att i stället satsa på en hållbar systemutveckling som leder till trygga och redundanta lösningar.

SPANARE

Simon Norman

Simon är chef för området systemutveckling och har mångårig erfarenhet av att hjälpa till och leda utveckling av verksamheter inom flera olika branscher.

Följ Simon på LinkedIn

Vad ni kommer att upptäcka

Att ”kontroll” ofta bara är en illusion. Kontrollen är inte mycket värd om de involverade konsulterna bara kommer in för att göra sin del i projektet. Går logiken i systemet att förstå i efterhand? Och vad händer om det sker en förändring i en av alla andra-, tredje-, eller fjärdehandsberoenden som byggts in i utvecklingen? Det som verkade så enkelt och smidigt till en början slutar inte sällan i kaos, med stora svårigheter att hitta lediga, kompetenta utvecklare som kan reda upp situationen. Våga se grundproblemet: att inhyrda toppnotch-konsulter inte är bäst väg att gå i större projekt. Vi märker en tydlig trend att fler kunder väljer att upphandla teamleveranser i stället. Resultatet? En högre kvalitet, ökad effektivitet, bättre redundans, mindre risk, och en enklare och kostnadseffektivare förvaltning. En viktig förklaring till att det blir så bra är att alla tar helhetsansvar. Know-how, lärdomar och erfarenheter som uppstår i olika projekt stannar kvar i ett väloljat maskineri, till gagn för både kunder och teamet. Kvaliteten säkerställs med beprövade rutiner, strukturer, metoder och arbetsformer. Man drar bättre nytta av varandra och hur kompetenser och erfarenheter tas tillvara. Seniora konsulter lär upp yngre, övervakar processerna och kontrollerar kvaliteten – vilket bidrar till att vi snabbare ökar antalet erfarna systemutvecklare i branschen.
 

Pådrivande faktorer bakom den här utvecklingen:
  1. Efterfrågan på flexibla och skalbara lösningar. Detta uppnås lättast med en långsiktig och syn på systemutveckling ihop med en partner som inte bara kan lösa ett enskilt behov just nu, utan anpassa leveransen när behoven ändras.
  2. Hållbarhetstrenden i samhället. Den handlar inte bara om klimat, miljö och arbetsförhållanden. Det handlar om att se vad som är hållbart, och vad som inte är det. Något som är ohållbart är att skapa en ännu mer akut kompetensbristen i branschen.