Hoppa till huvudinnehåll
2017-09-18

Blockchain kan revolutionera vårt sätt att samarbeta

Den nya tekniken blockchain kommer att förändra samarbeten, flöden och den rådande affärslogiken i grunden. Det förutspår Daniel Olsson, it-arkitekt på Atea. Tekniken kan användas inom alla branscher – här möter vi skogsägaren Sara som bygger ett gästhus av virke från egen skog.

Ulrika Nybäck Journalist
Blockchain

Blockchain är den mest omdanande teknik vi kommer att se de närmsta åren. När säkerheten och flödet garanteras av aktörerna i kedjan behövs inga utomstående mellanhänder, vilket innebär att ett antal tjänster från banker, myndigheter eller husmäklare inte längre kommer att behövas.

Tekniken bygger på att data lagras i block i nätverket. Varje block innehåller de senast utförda transaktionerna. Kedjor av block utgör noder och en transaktion är inte giltig förrän den kontrollerats av andra noder. Varje blocks fingeravtryck är unikt och omöjligt att manipulera.