2022-11-18

Är Skype den nya faxen?

Hand upp, hur många av er använder fortfarande fax? - frågar moderatorn på konferensen Digitalisering i Offentlig Sektor. Frågeställningen, eller egentligen svaret, är komiskt och alla ler lite småskyldigt - tänk ändå, att det fortfarande används fax, 2022. 

Mattias Bruhn
Mattias Bruhn
Chefsarkitekt
Är Skype den nya faxen?

Samtidigt kan man inte låta bli att tänka på vad nästa "Fax" blir. Det vill säga nästa halvdåliga lösning som bara blir kvar, för att man inte kliver på det som alla egentligen vet är bättre? Kan det bli Skype? Vi har vetat i många år att den är på upphällningen, men den hänger i… 

Konferensen Digitalisering i Offentlig Sektor som Atea nyligen medverkade på är ett tillfälle för organisationer inom offentlig sektor att träffas och inspireras. Deltagarna har det gemensamt att de vill framåt och ser att verksamhetsutvecklingens främsta verktyg är nyttjandet av digital teknik. Johan Magnusson påtalade dock på sitt öppningsanförande att offentlig sektor fått ett styrningshaveri som resulterat i att det är större fokus på att plöja ned bredband än att jobba med riktig digitalisering. 

Johan lyfte också problematiken att frågan kring integritet trumfar allt, där man i princip är beredd att åsidosätta andra lagar eller ytterst liv för att säkerställa att man inte bryter mot GDPR. 

Kan vi lyfta bort den våta filten från offentlig sektor?

Foto: Matthew Henry, Unsplash.

Kan vi lyfta bort den våta filten från offentlig sektor? 

Densamma problematiken diskuterade även vi från Atea under vårt pass där vi diskuterade den våta filt som ligger över offentlig sektor. Det finns behov och möjligheter med att nyttja molntjänster, men på grund av det osäkra rättsläget stannar ofta dialogen vid moln – och effekterna uteblir. I den årliga undersökningen Voister CIO Analytics svarade så många som 87% att juridisk osäkerhet är främsta hindret till att börja nyttja molntjänster. Vi menar dock att det alltid finns en väg framåt. Den är inte lika för alla men går man i armkrok med en partner vars grundläggande strategi är att alltid vara följsamma kundens behov så får man rätt stöttning oavsett vilken väg man väljer. 

Under lunchen fördjupades dialogen med ett 15-tal representanter från kommun, region och myndigheter i ”rundabordssamtal”. Många var överens om att man redan räknar med att det kommer en Schrems III som en konsekvens av ett nytt avtal mellan EU och USA, men att det inte förändrar något i det korta perspektivet. Skulle det däremot inte komma en Schrems III så är det positivt och skulle kunna ge digitaliseringen en skjuts framåt. Man lyfte dock vikten av att fortfarande tänka efter först, dvs. informationsklassificera och riskbedöma, för att därefter kunna ta ett välgrundat beslut om vad som ska hanteras var. 

Det uttrycktes också en frustration över att inte få använda de bästa verktygen, i allt från lönesystem till vårdsystem och samverkansplattform. I flera av fallen finns det extremt begränsat med alternativ vilket innebär en inlåsning till mindre användarvänliga och begränsade verktyg vilket skapar en enorm effektiviseringsmiss som följd. Flera uttryckte att det i de dialogerna var ett problem att dialogen är så polariserad och med ett stundtals dåligt debattklimat där man närmast blir påhoppad om man tycker ”fel”. 

Molnet är på intet sätt lösningen på alla problem, men så som situationen blivit nu där vi ser möjligheterna men inte vågar/får använda oss av dem gynnar ingen, allra minst oss medborgare.  

Mattias Bruhn, Chefsarkitekt, Atea 
Carl-Johan Ekelund, Informationssäkerhet, Atea 
Olof Eilertsson, It-rättsjurist, Atea 

CIO:ernas stora utmaningar: Kompetens, tillit och ansvar

Vilka är egentligen Sveriges digitaliseringschefers största utmaningar? Jo, kompetensförsörjning, ansvar och tillit, i alla fall i Stockholm, Huddinge och Örebro. Under konferensen DIOS pratade de tre kommunernas digitaliseringschefer om hur de ska förbättra konkurrenskraften, hur de ska öka tilliten från medborgarna och varför verksamhetschefer behöver ta mer digitaliseringsansvar. 

Läs artikeln från Voister