Hoppa till huvudinnehåll
IT-avdelningen i Nyborgs kommun i Danmark har i samarbete med Atea implementerat en hybrid backuplösning som effektivt svarar mot hotbilder.
Nyborg kommun
Outsourcing
Nyborg, Danmark
Säkrare hantering av medborgarnas data med en hybrid backup-lösning.

”I Nyborgs kommun har vi ett grundläggande krav: vi får inte förlora medborgarnas data.”

Så enkelt framlägger Thomas Christensen, it-driftkonsult i Nyborgs kommun, kommunens it-säkerhetsstrategi. Men i en värld där även globala företag med växande IT-budgetar tvingas inse att all it-infrastruktur är i riskzonen kan en sådan säkerhetsstrategi förefalla mycket ambitiös. 

Starka trumfkort 

Under det senaste året har Thomas Christensen och it-avdelningen i Nyborgs kommun dock fått ett par starka trumfkort mot externa hot och potentiella dataförluster. En ny och användarvänlig hybridbackuplösning från Veeam tillsammans med ett driftavtal med Atea ser till att Thomas Christensen sover lugnt på natten. 

Atea har under flera år varit kommunens backupleverantör, så när den gamla backuplösningen närmade sig slutet av sin livslängd var det naturligt att Atea blev involverad i utvecklingen av en ny backupdesign, berättar Thomas Christensen. Han poängterar att kommunen alltid har haft en kompromisslös syn på backup-säkerheten kring personuppgiftskänsliga system. Idag utgör de tidsbesparande funktionerna och den intuitiva användarvänligheten hos den nya Veeam-lösningen en avgörande skillnad. 

Veeams programvara för säkerhetskopiering stöder en hybridinstallation med en lokal backupserver och en molnkopia av data med Insider Protection i Ateas datacenter med 24/7-support. 

– Vi kan tydligt se att Veeam-lösningen har automatiserat vissa arbetsflöden som vi tidigare behövde lägga mycket tid på. Allt från upprättande av testmiljöer till automatisk registrering av nya servrar och delegering av rättigheter till service desk har blivit enklare. Det innebär att vi kan lägga vår tid på andra viktiga uppgifter, säger Thomas Christensen.

Nyborg kommun skydda personuppgifter

Backup as a Service visar sitt värde 

Även om Thomas Christensen har arbetat med it och säkerhet i Nyborgs kommun i 18 år, är utbytet av backupsystemet inte vardagsmat. Därför är han också glad över att Atea under hela processen har varit med vid sidan om – bland annat vid implementeringen av Veeams backuplösning med överlappning av den befintliga lösningen. 

Så här hjälper vi Nyborgs kommun
  • Rådgivning kring val av ny backup-design.
  • Implementering av ny backupprogramvara från Veeam.
  • Driftavtal (Backup as a Service), inklusive rådgivning och support 24/7.

Faktum är att ett av villkoren för implementeringen av den nya backuplösningen var att Thomas Christensen och hans kollegor skulle ha tillgång till kompetent 24/7-support hos en service desk bemannad av Veeam-specialister från Atea. 

– Det ger trygghet när vi vet att vi alltid kan få kompetent hjälp när det brådskar. Vårt samarbete och vårt driftavtal med Atea präglas av suverän support, övervakning och rådgivning som gör att vi själva kan klara eventuella utmaningar i framtiden, säger han och tillägger: 

– Värdet av driftavtalet visar sig när vi tillsammans med Atea hela tiden kan uppfylla de nya och skärpta krav på backup som exempelvis dataskyddsmyndigheten ställer på kommunerna. Med Veeam vet vi dessutom att systemet hela tiden utvecklas i takt med hotbilden. Det ger oss säkerhet för att vi har valt en framtidssäker backuplösning som medborgarna i Nyborgs kommun kan känna sig trygga med. 

🔐 Vad innebär säkerhetskopiering av data för dig?

Förlust av kritiska data är förödande både för affärsverksamheten och trovärdigheten utåt. Därför framtidssäkrar sig allt fler företag med backuplösningar.

Det har aldrig varit viktigare att skydda data än nu. Säkerhetskopiering av data är din "sista försvarslinje". En väl fungerande backuplösning tar itu med både hoten från utpressningstrojaner och dataförluster, samtidigt som den uppfyller dina företagskrav på hög drifttid.

  • Hybrid säkerhetskopiering av er utvalda system samt data
  • Kundanpassad autentisering och kryptering
  • Avancerad data-deduplicering av hybrid backup
  • Fullt managerad plattform och strategi för hybrid backup
  • 24/7 support

Läs mer om Backup - din sista försvarslinje i en hybrid it-miljö

 

Kontakta gärna mig om backup

Daniel Klöfverskjöld
Daniel Klöfverskjöld
Concept Manager
Skicka e-post