5 frågor till service desk-chefen Helena i Malmö

Det här är Helena

Namn: Helena Bennervall

Befattning: Chef för Catch and dispatch på Ateas service desk i Malmö

Ålder: 39

Min definition av att "lyckas som ledare": ”Att vi når våra mål och samtidigt har det trevligt tillsammans och mår bra. Ofta går det hand i hand."

Min största insikt som ledare på Atea: ”Att vi behöver vara olika för att få fungerande, bra team."

Ledarskaps-superkraft jag använder dagligen: "Mitt genuina intresse för människor"

Hur vill du beskriva vad som karaktäriserar dig och ditt ledarskap?

”Jag är genuint intresserad och engagerad i individerna i mitt team. För mig är det viktigt att vi trivs tillsammans och att det är en bra stämning, och det upplever jag att det är. Jag försöker vara transparent och involvera medarbetarna så mycket jag kan, så att alla är med på tåget. Jag litar på mina medarbetare, och ger mycket frihet.”

Atea vision är att vara the place to be. Hur tar det sig uttryck hos dig?

”Oavsett vad man jobbar med inom vår avdelning så är det en väldigt bra gemenskap. Vi är totalt över 70 personer på Servicedesk Öresund som har fysisk arbetsplats i Malmö, uppdelade i fem olika team där man jobbar tätt tillsammans. Det är lite som parallellklasser i skolan, där man har sin klass men även umgås med de andra. Medarbetarna har exempelvis själva skapat en Social Club där man hittar på saker på fritiden: paintball, after work, brädspelskvällar, fiske i kanalen, dataspelskvällar och så vidare.”

Atea har en stark anda av att hjälpa varandra. Hur kommer jag att märka det om jag börjar hos er?

”Det börjar redan på introduktionsdagen, där du blir presenterad för alla och får en överblick av arbetsplatsen. Sedan bygger din första tid på att mer erfarna kollegor hjälper dig igång i de olika arbetsuppgifterna och där utbildningen anpassas i dialog med din utsedda mentor. Vi har ju telefonen som verktyg och du får övning både genom medlyssning och stöd i dina första egna samtal så att du känner dig trygg i din roll. Det finns även en kunskapsdatabas som ni tillsammans håller uppdaterad genom så kallade ICs, med hjälp av vår back-office funktion. Vi har en stöttande atmosfär i teamet och vi jobbar även mycket med beröm genom stödverktyget WinningTemp där alla medarbetare kan ge positiv feedback till sina kolleger.”

Hur kommer jag att utvecklas under ditt ledarskap?

”Det finns många vägar att gå. Atea ger väldigt bra stöd, och många möjligheter. Flera drivna medarbetare går just nu Atea Career Program där man kan delta i utbildning, certifieringar och erbjuds ett mentorskap för att söka sig till andra roller på Atea framöver. Om du inte är redo att lägga så mycket tid och energi på din karriärutveckling just nu, så kan du ta flera grundläggande certifieringar som Atea bekostar. Utöver det har vi en löpande dialog om din utveckling, där vi bland annat har möjlighet att göra förflyttningar mellan teamen här hos oss – antingen när det uppstår vakanta tjänster, eller om du hittar någon som vill byta plats med dig.”

Vad görs för att den fysiska arbetsplatsen ska kännas bra att gå till?

”Vi flyttade in i nya lokaler i våras. Det är fräscht, utrustningen är toppmodern med bra skärmar, höj- och sänkbara bord, anpassningsbara stolar och så vidare. Även ljuddämpningen är väldigt bra. Det kan vara fullt ös här utan att arbetsmiljön påverkas och allt är väl anpassat för det arbete vi utför.”

SCENARIER. Så reagerar Helena om du …

… vill jobba hemifrån i stället för på kontoret stora delar av veckan:

”De flesta i mitt team arbetar både hemifrån och från kontoret. De trivs med det, och för vårt team fungerar det jättebra. Vi har en aktiv chat för att kunna hjälpa varandra även om vi finns på olika platser. I denna frågan tycker jag att frihet under ansvar passar väldigt bra. Om allt fungerar bra så ökar friheten. Men det är också bra att ses ibland, både gemenskapens skull och för kunskapsutbytet. Som ungefärlig tumregel siktar vi på att vara tre dagar i veckan på kontoret. När vi har teammöten planerar vi det så att alla deltar fysiskt på kontoret. Vi brukar även vara mer noga att stämma av vilka som kommer vara på plats när vi har en ny medarbetare som börjar i teamet, så att introduktion och upplärning av vår nya kollega blir mer personlig och kommer in i teamet på ett smidigare sätt.”

... föreslår en bokcirkel för att diskutera någon ny, spännande teknik:

”’Vad kul! Det är en typ av aktivitet som skulle kunna dyka upp i vår medarbetardriva Social Club. Där kommer den typen av idéer. Jag uppskattar verkligen den typen av eget driv och engagemang. Men det behöver ske utanför arbetstid.”

… kommer med ett konkret förslag om hur ni i teamet borde jobba annorlunda:

”I teamet är vi öppna för idéer och lyssnar på allt, i hundra procent av fallen. Vi har även ett särskilt CSI forum i Service deskens ledningsgrupp för att diskutera idéer för förbättringsförslag så att de får möjligheten att komma vidare. Om det inte är genomförbart ser vi till att återkoppla och berätta varför.”