Atea lanserar Disaster Recovery som tjänst

It-infrastrukturleverantören Atea, tillkännagav idag att bolaget genom sin publika molntjänst nu erbjuder Disaster Recovery som tjänst. Med inbyggd VMware-teknologi, skyddas vSphere®-miljöer på ett smidigt sätt. Ateas kunder får nu tillgång till snabb katastrofåterställning, kort RTO-tid, full flexibilitet för skydd av utvalda servrar samt enkel integration med befintlig VMware vSphere.

In english, press here

En plan för katastrofåterställning gör det möjligt för organisationer att minimera potentiella driftstopp eller förlust av data, orsakat av till exempel en naturkatastrof eller utrustningsfel. Nu kan organisationer kraftigt minska sina kostnader för den infrastruktur och programvara, som behövs för en sekundär plats för katastrofåterställning. Genom att nyttja Ateas publika molntjänst som infrastruktur för återställning slipper kunderna att investera i en fysisk infrastruktur.

– Förutom att den nya tjänsten gör det möjligt för våra kunder att skydda sina datacenter i molnet, erbjuder Atea en robust och lättanvänd plattform som har funnits på våra kunders önskelista under en lång tid. VMwares breda närvaro i Skandinavien, gör det möjligt för våra ömsesidiga kunder att dra full nytta av en tjänst som i hög grad förbättrar deras förmåga att snabbt återhämta sig från ett worst case senario, säger Jonas Emilsson, affärsutvecklare datacenter Atea.

Atea valde en VMware-lösning för att förbättra sitt befintliga erbjudande inom dataskyddstjänster, för kunder inom såväl den offentliga som den privata sektorn. Atea kan i rollen som VMware Cloud Provider, förse användarna med ökad respons, smidighet samt lägre kostnader genom förbättrad prestanda, tillgänglighet och skalbarhet.

– Organisationer fortsätter att söka nya sätt att skydda sin verksamhet från driftstopp och allvarlig förlust av data. Med fler applikationer, system, och data att skydda än någonsin, är det viktigt med en katastrofåterställningsplan, säger Graham Crich, Director, Cloud and Service Provider Partners, EMEA VMware. Och fortsätter; – Vi är glada över att Atea har utökat sin DRaaS-portfölj med vCloud Avaibillity, och vi ser fram emot vårt fortsatta samarbete, avslutar Graham Crich.

För mer information kontakta Jonas Emilsson, affärsutvecklare datacenter Atea

Tel. +46 90 71 28 41 
E-post. jonas.emilsson@atea.se

Atea to Offer VMware® Disaster Recovery as a Service

September 11th 2017 – Atea, building the future with IT, today announced that its Molnserver public cloud service now leverages disaster recovery through native VMware technologies to seamlessly protect vSphere® environments. A member of the VMware Cloud Provider Program, Atea will offer its customers quick disaster recovery, short RTO-time, on-demand protection on selected servers and easy integration with existing VMware vSphere.

A disaster recovery plan enables organizations to have peace of mind that potential downtime and loss of data resulting from a natural disaster or equipment failure can be minimized. Organizations that want to minimize the costs of infrastructure and software needed for a secondary or tertiary disaster recovery site can utilize Atea’s public cloud as recovery infrastructure. By using Molnserver disaster recovery, organizations can save by using a subscription-based service instead of making capital investments into physical infrastructure. 

VMware vCloud® Availability for vCloud Director enables simple, cloud-based disaster recovery solutions that are the perfect fit for vSphere environments. vCloud Availability is easy for customers to set up and manage, leveraging native VMware vSphere® Replication™; delivers rapid, on-demand protection of onsite applications; and enables non-disruptive testing, giving customers the peace of mind they’ve been looking for. 

“In addition to the new service, which enables our customers to protect their on-premises data centers in the cloud, Atea provides a robust and easy-to-use platform that has been on our customers wish list for a long time. VMware’s broad adoption in the Scandinavian region will enable our mutual customers to take full advantage of a service that will greatly improve their ability to quickly recover from a catastrophic failure”, said Jonas Emilsson, Competence Area Expert, Data Center Atea Sweden. 

“Organizations continue to seek new ways to protect their operations from downtime and loss of data. With more applications, systems and data to protect than ever before, having a disaster recovery plan in place is important,” said Graham Crich, EMEA director, Cloud and Service Provider Partners, VMware. “We are pleased that Atea has enhanced their DRaaS portfolio with vCloud Availability and look forward to our continued collaboration.”

About Atea

Atea is the leading provider of IT infrastructure solutions in the Nordic and Baltic region with NOK 31 billion in revenue and approximately 6,900 employees (2016). Atea is present in 86 cities in Norway, Sweden, Denmark, Finland, Lithuania, Latvia and Estonia.

VMware, vSphere, vCloud Availability for vCloud Director, and VMware vSphere Replication are registered trademarks or trademarks of VMware, Inc. in the United States and other jurisdictions.

Media contact:

Jonas Emilsson

Competence Area Expert - Data Centre Atea
Phone. +46 90 71 28 41 E-mail. jonas.emilsson@atea.se