Staffan Betinger

Verksamhetsutvecklare
Staffan Betinger

Biografi

Staffan har lång erfarenhet inom it-branschen och har de senaste åren jobbat tillsammans med kommuners olika verksamheter. Han har samverkat med såväl kommunstyrelsen som baspersonal inom hemtjänst och hemsjukvård. Staffan är en av nyckelpersonerna i vår fortsatta satsning att driva och verksamhetsutveckla kommuner för en snabbare, smartare och effektivare arbetsplats för personalen.

Publicerade inlägg