2020-12-18

Man måste våga för att vinna...

Det må låta klyschigt men ack så sant det är. Att våga ta steget utanför sin egen komfortzon och utmana sig själv är en viktig faktor för att lyckas. Det var med den inställningen jag sökte mig till Atea, och det är också med den inställningen som jag för var dag kan glädjas åt att få jobba på ett bolag som ständigt utmanar - men även hjälper mig att driva min personliga utveckling framåt. Mitt namn är Caroline Fritz, och jag är en av Atea Sveriges fyra traineer för året 2020/2021.

Traineeprogrammet kickstartade med en fullspäckad höst

Den gånga hösten har minst sagt varit en tid att utmana sig själv. Informationsinsamling, projektledning och intensivt nätverkande är enbart en smakbit av allt vad min tid på Atea innefattat hittills. Sedan starten i augusti har veckorna rusat iväg och jag skulle vilja påstå att ingen dag har varit den andra lik.

Min första tid på Atea inleddes med tre introduktionsveckor där vi traineer fick möjlighet att lära känna Atea genom studiebesök, projektarbeten och utbildningar. För att skapa oss en ännu bättre förståelse för Ateas affärsverksamhet fick vi även möjlighet att möta personer ur den svenska ledningsgruppen. Som stöd under traineeprogrammet tilldelas varje trainee varsin mentor, varav jag har fått den stora äran att bli tilldelad Åsa Cederlund som är Ateas första kvinnliga regionchef. Möjligheten att få ha en personlig mentor som stöttar och vägleder upplever jag inte enbart vara en stor tillgång, det är också ett extremt effektivt verktyg. Inte minst för att påverka och driva sin egna personliga utveckling genom att ständigt ha en erfaren person att bolla tankar och idéer med.

Ett axplock av aktiviteter genomförda med mina traineekollegor

På Atea är varje dag en ny möjlighet att få lära sig något nytt

Ateas traineeprogram är uppdelat i fyra huvudsakliga moduler, varav jag fick möjlighet att inleda mitt trainee år inom Ateas konsultverksamhet. Utöver att delta i kundmöten, nätverka med konsultchefer och närvara i Ateas affärsområdens strategi- och ledningsmöten, ägnade jag mycket av min tid som projektledare i den styrgrupp jag blivit tilldelad. Projektet syftade till att effektivisera Ateas konsultverksamhet, och gav mig möjlighet att utveckla min förmåga att kommunicera, engagera, driva och samarbeta med andra människor inom organisationen. På samma sätt har jag nu blivit tilldelad ett nytt projekt i samband med att jag klivit över i min andra modul ”Atea Product Services”. Denna gång är min uppgift istället att projektleda en upphandling, sammanställa en kvalitetssäkringsrapport samt planera och genomföra en intern och extern lansering av ett miljörelaterat initiativ framtaget av Atea. En stor del av Ateas traineeprogram utgörs därmed av att utmana sig själv genom att ständigt få utveckla sin förmåga att driva projekt och förbättra sin problemlösningsförmåga.

Att vara en del av Atea är att vara en del av det svenska landslaget inom IT-infrastruktur.

Att ta steget utanför sin egen komfortzon 

Som trainee möter du intressanta kollegor, deltar i verksamhetsstyrande diskussioner och inkluderas i Ateas alla delar av verksamheten. Det är extremt lärorikt och innebär att man ständigt utmanar sig själv. Inte minst lägger det grunden för syftet med Ateas traineeprogram, att utveckla framtidens ledare inom IT-branschen.

Som en del av denna resa har jag deltagit i många intressanta projekt, däribland det årliga eventet Atea Sustainability Focus. Initiativet som är framtaget av Atea syftar till att påskynda omställningen mot mer hållbar IT och innefattar två delmoment: dels ett event som riktar sig till IT-branschen och dess kunder och dels ”ASF Advisory Board” som är ett råd ihopsatt av ett flertal IT- och hållbarhetschefer från det nordiska näringslivet. Tillsammans samlas medlemmarna för att diskutera de mest aktuella hållbarhetsfrågorna som anses behöva prioriteras inom IT-branschen. Som trainee fick jag moderera och aktivt bidra i många av diskussionerna vilket var oerhört inspirerande och givande. Att diskutera idéer kopplade till hållbar IT med några av näringslivets högst uppsatta chefer, är ännu ett bevis på hur Ateas traineeprogram erbjuder fantastiska möjligheter och ständigt pushar en att ta steget utanför sin egen komfortzon.

En av höstens främsta höjdpunkter var att få delta i rådet ”ASF Advisory Board” där jag under två heldagar fick möjlighet att diskutera hållbar IT med några av nordens mest framstående IT- och hållbarhetschefer.

Framför mig väntar en spännande resa 

I skrivande stund förvånas jag över hur extremt fort tiden gått och inser att jag snart är halvväggs genom traineeprogrammetTiden framför mig kommer utöver de övriga huvudmodulerna Affärsutveckling och Sälj även innefatta eCase-vecka där jag och mina traineekollegor utmanas av den svenska ledningsgruppen. Utöver det bjuder våren på en kortare vistelse på den nya modulen AMS och Software, VD-dagaren mentorsresa samt en ledarskaps- och projektledningsutbildning. Med detta sagt har jag en lika fullspäckad tid framför mig som bakom mig, och ser fram emot alla nya personer jag kommer få möjlighet att möta samt de ytterligare erfarenheter jag kommer samla på mig till traineeårets slut.  

Så här långt kan jag konstatera att min tid på Atea varit både intensiv och lärorik. Att ständigt utmana sig själv har bidragit till att jag befinner mig där jag är idag, en av fyra noga utvalda traineer inom nordens största IT bolag. För mig innebär det att jag får vara en del i utvecklingen av framtida digitala arbetssätt samtidigt som jag får bidra med min kompetens i en väldigt familjär och stöttande företagskultur. Att vara trainee på Atea har utan tvekan varit en av de mest lärorika och utmanade uppgifterna jag tagit mig an, och jag ser med glädje fram emot vad framtiden har att erbjuda. Får du möjlighet att bli nästa års trainee är det bara att lyckönska dig. Vi ses!