2024-02-16

Ateas medarbetare nöjda med sin arbetsgivare – och framför allt med ledarskapet

Ateas medarbetare är långt mer benägna att rekommendera sin arbetsgivare till vänner och bekanta än medarbetare överlag. Så har det varit i flera år. Några av anledningarna är den starka företagskulturen och arbetet med ledarskapet. Detta framkommer i årets medarbetarundersökning EMI.

Fyra Atea-medarbetare sittande i soffa

Atea sticker ut på många sätt i it-branschen: störst i Norden på it-tjänster, med en oöverträffad variation på kunder och projekt, stort fokus på teamleveranser, att jobba nära varandra och med kunderna, och med kontinuerlig professionell och personlig utveckling.

Att vara medarbetare på Atea är att ingå i ett större sammanhang. Företagets mission är att ”bygga Sverige med it”, som handlar om att förbättra livet för människor över hela landet, i alla sektorer av samhället.

Men meningsfullhet är bara en del i vad som gör Atea till en attraktiv arbetsplats. I EMI-undersökningen värderar medarbetarna sina jobbupplevelser inom fyra områden: arbetsklimat, organisation, ledarskap, samt visioner & mål.

Resultatet visar att medarbetarna är väldigt nöjda och ger ett snittbetyg på 82 av 100.

Ledarskapet rankas särskilt högt med ett genomsnittsbetyg på 87.

Lisa Eklöf

Lisa Eklöf, HR-chef Atea Sverige

Satsar på ledarskapet

Att ledarskapet står högt i kurs är ingen tillfällighet. Alla ledare på Atea har genomgått en skräddarsydd ledarskapsutbildning, Ledarakademin. Den fokuserar på att hjälpa ledarna att skapa bästa tänkbara förutsättningar för medarbetarna att trivas, utvecklas och lyckas tillsammans med sina kolleger.

– Coachande och närvarande ledare är viktigt för att medarbetare ska må bra, förklarar Lisa Eklöf, HR-chef Atea Sverige.

Just att jobba tillsammans i en varm och öppen atmosfär, från norr till söder, är en stor del i Ateas kultur. Ledningsgruppen är tydlig med att Atea ska vara ”the place to be” för kunder, partners och, framför allt, medarbetarna.

Höga siffror när det gäller inkludering

En del av The Place To Be handlar om känslan av inkludering på arbetsplatsen.  Sedan ett par år tillbaka pågår även ett långsiktigt arbete med att stärka den känslan.

Enligt forskningen påverkas nivån av inkludering främst av två parametrar: grupptillhörighet och individens värde.  EMI-undersökningen mäter båda dessa parametrar. Inkluderingsresultatet landar i år på index 88 på grupptillhörigheten och en ökning från förra året till 89 på individens värde. Det betraktas som ett starkt resultat då allt mellan index 75-100 räknas som en hög grad av inkludering.

Rekommenderar gärna Atea

Ateas medarbetare är ovanligt benägna att rekommendera sin arbetsgivare till vänner och bekanta. Det framgår tydligt i det årliga eNPS-resultatet (”Employee Net Promoter Score”). Mätningen är HR-världens sätt att jämföra medarbetares lojalitet och engagemang gentemot sina arbetsgivare. Resultatet för Atea under det gångna året blev 54 på skalan som går från -100 till +100. Det är en bra bit över benchmark.

Medarbetarnas engagemang på arbetsplatsen märks även på den höga svarsfrekvensen i den interna EMI-undersökningen. 91 procent av de drygt 2500 medarbetarna deltog i 2023 års undersökning.

– Vi är otroligt glada och stolta över alla de här fina resultaten, och för det engagemang som finns på Atea. Nu fortsätter vårt arbete med att vara The Place To Be, säger Lisa Eklöf.