Ett nytt arbetssätt hjälper till att accelerera och driva LKAB:s digitaliseringsresa

För att kunna accelerera och driva den digitala transformationen mot uppsatta mål insåg Digitaliserings- och IT avdelningen på LKAB att de behövde skapa ordning och reda samtidigt som de behövde hålla hastighet i sina leveranser till verksamheterna.

”Vi har ingen brist på idéer/behov av digitala lösningar och vi insåg att vi behöver säkerställa att vi gör rätt saker i rätt ordning för att nå rätt effekter i verksamheten.” - Sofia Nagander, digitaliseringschef på LKAB

De har därför valt att satsa på ett DMO (Digital Management Office) som ska verka som en funktion som håller samman och stöttar hela digitaliseringsprocessen.

Ett agilt arbetssätt

Att arbeta agilt under etableringen av DMO:t har varit en viktig pusselbit för att med högt tempo kunna vara flexibla och prioritera det som är viktigast just nu och samtidigt ständigt leverera värde.

Att arbeta agilt har varit superviktigt eftersom allt är i ständig förändring och vi har svårt att förutspå vad som kommer vara viktigast framöver” – Sofia Nagander

Vi bedömde att kursen skulle passa oss dels för att den var grundläggande men ändå täckande och dels för att den var upplagd under fyra halvdagar.” – Sofia Nagander

Det agila arbetssättets stora fördelar inom etableringen av DMO:t ökade behovet av en gemensam grund att stå på för hela digitaliseringen. Alla hade olika mycket erfarenhet av att arbeta agilt och därför behövdes ett gemensamt synsätt och förståelse. Efter att ha kollat upp de agila utbildningar som erbjöds på marknaden föll valet på den agila utbildning som Atea erbjöd: Atea Masterclass Agile.

 

Atea Masterclass Agile

Atea Masterclass Agile

Utbildningen genomförs på distans under 4 halvdagar fördelat på 2 veckor enligt överenskommelse. 

 • Dag 1: Grund för värdeskapande
  Mindset, beteenden, business agility, grunder i lean, Scrum och SAFe, agila manifestet och agilt ledarskap
 • Dag 2: Agila metoder vs traditionell projektledning
  Grunder i Scrum: Scrums pelare, flödesoptimering, Scrum Events, Scrum Artifacts och Scrum Roles.
 • Dag 3: Scrum fördjupning del 1
  Kanban, nyttor, estimering, Definition of Done, Sprint Planering
 • Dag 4: Scrum fördjupning del 2
  Daily Scrum, Sprint Review, Sprint Retrospective, SAFe Intro

Atea Masterclass Agile är en företagsanpassad distansutbildning uppdelad på fyra pass ledd av Ateas tre certifierade agila konsulter Eva Videlans, Theodor Karlsson och Anna Ritzén. Utbildningen innehåller utöver teori mycket dialog och grupparbeten för att dela erfarenheter och frågeställningar med varandra.

Utbildningen har uppskattats mycket av deltagarna som gav den mycket höga betyg i utvärderingen. Deltagarna lyfter i utvärderingen att de fått en ökad förståelse för agila metoder, en god grund att stå på i det fortsatta agila arbetet och att de fått mer insikt om hur de kan använda det i sin verksamhet. ”Det väckte även lust och nyfikenhet att lära mig mer.”

Dialogerna utifrån erfarenheter och insikter från både deltagare och utbildare gav ett stort mervärde. Deltagarna kunde tillämpa nyvunnen kunskap och koppla det till sitt arbetssätt i digitaliseringsresan.” – Eva Videlans, utbildare Atea Masterclass Agile

En agil lärresa

Att komma in i ett nytt arbetssätt och få det etablerat som en naturlig del av det dagliga arbetet är inte alltid så enkelt. För att inte tappa energin och för att få upp leveransförmågan i ett arbetssätt kan det vara klokt att ha extra stöd vid sidan om. Atea erbjuder därför stöd i den i den agila lärresan för att utforska, reflektera, coacha och hitta hur just du ska arbeta agilt över tid. 

Vill du veta mer kontakta nedanstående personer på Atea. 

Eva Videlans
Utbildare Atea Masterclass Agile och Enterprise Lean-Agil coach (Master of Business Administration (MBA) Strategic organizational development and leadership, Certified SAFe® 5 Program Consultant, Certified, Educated SAFe® 5 Release Train Engineer, SAFe® 5 Lean Portfolio Management Validation 5.1)
Kontakt: eva.videlans@atea.se, +46 60 14 94 80

Theodor Karlsson
Utbildare Atea Masterclass Agile (Certified Professional Scrum Master™ I) Certified SAFe® 5 Release Train Engineer, Certified SAFe® 5 Program Consultant)
Kontakt: theodor.karlsson@atea.se, +46 60 14 94 91

Anna Ritzén
Utbildare Atea Masterclass Agile (Certified SAFe® 5 Program Consultant, Certified SAFe® 5 Release Train Engineer, Certified Scrum Product Owner)
Kontakt: anna.ritzen@atea.se, +46 60 14 95 55

Lydia Lindholm
Scrum master och agil coach (Certified Professional Scrum Master™ I)
Kontakt: lydia.lindholm@atea.se, +46 911 22 63 36