2023-09-18

Stora klimat- och kostnadsbesparingar när Södra förlänger livet på it-produkter

När är det dags att byta jobbdatorn till en nyare modell? Standardsvaret har länge varit: Var tredje år. Men nu ändrar flera organisationer sin policy – för miljöns skull.

Atea Södra Klimatbesparingar kostnadsbesparingar IT

– Det är ändå oftast onödigt att få en ny dator så ofta, säger Cristian Brolin, Chief Digital Officer på skogskoncernen Södra och drivande i organisationens arbete med att förlänga livslängden på sina datorer, plattor och mobiltelefoner.

Cristian är en av dem som varit med att ta fram den nyligen publicerade hållbarhetsguiden ”Förläng livslängden för it-produkter” i samarbete med kollegor från bland annat H&M, Vattenfall, Ikea och Chalmers Tekniska Högskola i nätverket Leadership for Change. Guiden är obligatorisk läsning för alla inköpschefer, it-beslutsfattare och andra som jobbar med hållbarhet.

En åtgärd som Södra, och flera av de övriga medlemmarna i nätverket, gjort är att ta bort åldersgränsen för sina datorer, så att de inte längre byts ut efter tre år – annat om det är absolut nödvändigt. Medarbetarna får i stället nya datorer först när de faktiskt behöver det, vilket inte borde vara så revolutionerande egentligen.

”Varför byta om det inte är nödvändigt?”

Cristian Brolin, Chief Digital Officer på skogskoncernen Södra.

– Varför ska man byta utrustning om det inte är nödvändigt? Många vill det inte ens, för det tar alltid lite tid i samband med bytet. Man behöver ju justera en del personliga inställningar och så vidare, säger Cristian.

– Att byta dator var tredje år är en kvarleva från tiden då datorer snabbt blev gamla, sega och fick problem. Så är det ju inte längre. Jag har själv haft min nuvarande dator i sex år nu.

Södra har även ”repair-first policy” som innebär att när en dator, platta eller mobiltelefon har blivit trasig, eller att det upplevs så, använder sig företaget av Ateas swap-tjänst som innebär att datorn skickas till Atea för att åtgärdas eller återvinnas, medan medarbetaren får en återanvänd dator.

Automatiskt återtag av datorer – och systematiserad återanvändning

I höst rullar Södra ut en ny process för återtag av it-utrustning som innebär att Atea skickar en återlämningsbox när medarbetare behöver byta dator eller slutar på företaget, en försändelse som går direkt till personens chef.

– Tidigare har det varit svårt att få tillbaka den gamla utrustningen. Den har hamnat i en låda någonstans, eller så har den sparats ”för att det är bra att ha en reservdator”. 

Nu blir hela flödet automatiserat. Vår partner Atea skickar även med en lista på allt som ska skickas tillbaka. Vi har testat detta på en arbetsplats under våren, men från och med i höst kör vi det överallt. Förändringen skapar en mer cirkulär användning av it-utrustning:

– Vi kan beställa begagnad utrustning som Atea har bedömt vara i bra skick till våra visstidsanställda och vikarier, så att vi behöver köper färre datorer. Det innebär att livslängden ökar ytterligare på all investerad hårdvara vi använder.

Tillverkning av it-produkter kräver stora mängder energi och råmaterial. Utvinning och bearbetning av råvaror som metaller och mineraler kan leda till mark- och vattenföroreningar samt habitatförstöring. Dessutom kräver tillverkningsprocessen användning av farliga kemikalier och resulterar i utsläpp av växthusgaser och andra föroreningar. Om livslängden på datorer, plattor och mobiltelefoner förlängs – från exempelvis från tre år till fyra – är det en hel ”årskull” av enheter som aldrig behöver tillverkas.

När it-produkter används längre minskar mängden elektronikavfall. Det har en stor positiv effekt för miljön, då avfallet ofta innehåller kvicksilver, bly och bromerade flamskyddsmedel som kan vara farliga för miljön och människors hälsa om de inte hanteras korrekt.

Att förlänga livslängden på it-produkter är ett enkelt sätt att bli mer hållbar som organisation.

Om medarbetarnas reaktioner

Enligt Cristian har förändringarna i det stora hela tagits väl emot.

– Det bidrar till stoltheten man känner över att jobba på Södra. Vi försöker att stärka den känslan. Till exempel har vi tagit fram klistermärken med texten ”Jag är med stolthet återbrukad” att fästa på återanvända datorer.

Han poängterar att det i samhället har skett stora attitydförändringar kring begagnat, från att ha likställts med något som har skavanker och är av lite sämre kvalitet, så är inställningen snarare att det är – coolt.

– Titta bara på second hand-marknaden när det gäller kläder. Det är häftigare med begagnat än med nya kläder från Hugo Boss. Att återanvända känns mer rätt i hjärtat än att köpa nytt, och att utvecklingen går ditåt.

Och prestandan och kvaliteten är fullt tillräcklig, för de allra flesta.

– Vissa kan behöva den allra senaste utrustningen, men det är mer undantag. Vi räknar med att spara sju till åtta miljoner, räknat på att ett byte kommer att ske i genomsnitt var fjärde år i stället för var tredje. Vi har totalt 9 000 datorer, mobiltelefoner och plattor hos våra 3 300 medarbetare. Genom att dra upp livslängden med ett år från och med i år, så innebär det att 3 000 enheter inte kommer att köpas in i år. Med de besparingarna kan vi blidka dem som absolut inte kan tänka sig att ha en äldre dator. Det finns pengar över i budgeten för det.

Blev pressad av sina barn

För ett par år sedan hände två saker ungefär samtidigt som påverkade Cristian Brolin djupt och gav honom bränsle att öka både sitt eget och koncernens engagemang i hållbarhetsfrågan. En av dem var när hans två tjejer, sju och nio år, pressade honom hårt, sådär som bara ens egna barn kan göra: ”Vad gör du för att världen ska bli mer hållbar, pappa?”

– Jag berättade stolt hur mycket klimatnytta Södra gör. Men det var inte alls det svaret som de vill ha. De ville veta vad jag gör, personligen, i mitt jobb för att göra världen bättre.

Inte så mycket, konstaterade han.

Han var ju ”bara” CDO, tänkte han, inte hållbarhetsansvarig. Men i samma veva deltog han på Atea Bootcamp, och blev då väldigt engagerad:

– Vi hade just fått en ny hållbarhetschef på Södra, och på Bootcamp stötte jag på Ateas vd Linus Wallin. Vi började prata om hur vi skulle kunna utveckla hållbarhetsarbetet tillsammans. 

Cristian hade många samtal med både Södras hållbarhetschef Anders Norén och med Atea. Och på den vägen startade en lång rad interna processer för att ta hållbarhetsarbetet till nya nivåer. Med 136 ton i minskade koldioxidutsläpp – motsvarande 38 bilresor runt hela jordklotet – varje år behöver han inte längre stå svarslös nästa gång hans barn ställer honom mot väggen.

”Med 136 ton i minskade koldioxidutsläpp – motsvarande 38 bilresor runt hela jordklotet – varje år behöver han inte längre stå svarslös nästa gång hans barn ställer honom mot väggen.”

Nu är det din tur

Det finns flera nyckelfaktorer som spelar stor roll för att kunna förändra attityder och rutiner för mer hållbarhet. Cristian nämner ett par stycken:

– Fokusera på möjligheter, inte problem, råder han, och fortsätter:

– Någon sa att om man åker skidor och bara ser träd, då kraschar man, men om man håller blicken på snön så går det bättre. Om man tar sig an frågan om hållbarhet, då måste man fokusera på möjligheterna och inte fastna vid tankar som ’vad ska alla användare säga?’. Då hamnar man i en konstig försvarsposition. Det är bättre att kommunicera visionärt. Jag säger exempelvis, ’självklart ska vi inte köpa nya saker om det inte behövs’. Många av oss på Södra, inklusive jag själv, kommer från Småland, så det perspektivet kommer naturligt.

Den andra nyckelfaktorn som underlättar förändringsarbetet är att låta sig inspireras av andra, och att ta hjälp av expertisen:

– Vi jobbar med Stefan Ljung på Atea. Han är specialist inom hållbar it och har hjälpt oss mycket med det praktiska och kring logistikfrågor. Tillsammans har vi exempelvis ritat processkartor över hur flödena över återtag kan se ut. Jag tycker att det är fascinerande att Atea, som leverantör av vår it-utrustning, hjälper oss att köpa färre saker av dem. Det säger en hel del om deras hållbarhetstänk. Även genom Atea Sustainability Focus, ASF, har jag fått många tips och lärt känna många att få inspiration från.

Best Practices white paper Leadership for Change

En bra början är att läsa guiden "Förläng livslängden för it-produkter”, den som Cristian har varit med om att ta fram:

– Den ger många insikter och konkreta tips om hur organisationer som strävar efter att bli mer hållbara kan agera, säger han.