2019-08-02

Här är personen med mest makt över den cirkulära ekonomin

I sommar var jag i Almedalen för första gången. Jag var där för att dammsuga Visby på allt om cirkulär ekonomi kopplat till it och kom hem proppfull med tankar – om ordens makt men också om vem som har mest makt att förändra. Hint: Det är inte den du tror.

Camilla Cederquist
Camilla Cederquist
Project Manager Sustainability

Om diskussionerna kring cirkulär ekonomi kan jag konstatera följande:

  • Cirkulär ekonomi handlade fortfarande i huvudsak om återvinning och mindre om resurseffektivitet och tjänstefiering. Återvinning är viktigt men det är också det sista steget, efter återanvändning, uppgradering och renovering. En diskussion som saknas, och som borde intressera personer även utanför hållbarhetskretsar är ”more from less”, det vill säga hur får vi så mycket funktion som möjligt med så lite resurser som möjligt? Det är det som är kärnan i cirkulär ekonomi, och det är här diskussionen borde börja.

  • Denna snäva definition är förmodligen anledningen att paneler och seminarier på temat domineras av hållbarhetspersoner. Var är ekonomerna och företagsledarna? Ska cirkulär ekonomi hända på riktigt måste vi få in andra perspektiv i samtalet.

  • Intressant och glädjande var det stora fokuset på cirkulär upphandling. Det känns som att den offentliga sektorn är ordentligt på gång och börjar se över hur man kan använda sig mer av exempelvis funktionsupphandling. Men som Peter Nohrstedt, hållbarhetschef på SKL Kommentus, sa i vårt seminarium så är osäkerheten många gånger stor då man är ovan att köpa produkter som tjänst plus att det är svårare att överblicka totalkostnaden. Här behöver vi i branschen göra en del för att underlätta.

Någonannanismen

Orden samverkan och dialog var klart dominerande. Och tveklöst är det så att båda krävs om den cirkulära ekonomin ska hända. Cirkulär ekonomi är ju ett system där varje aktör måste göra sin del men också ha dialog med övriga aktörer för att hitta lösningar. Trots detta råder fortfarande någonannanismen. Kunderna måste efterfråga, lagstiftaren måste reglera, företagen måste ställa om. Men om alla väntar på att någon annan ska börja kommer inget att hända.

Makten finns närmare än du tror, nämligen i din egen hand. I vårt seminarium om hållbar digitalisering pratade vi om hur mycket varje företag kan göra själva och redan idag för att bidra till mer cirkulär och hållbar hantering av it – bara genom att skaffa sig kontroll över sin utrustning och sträva mot ett hundraprocentigt återtag. Här behövs vare sig ny lagstiftning, krav från kunder eller insatser från tillverkarna.

Orden som styr oss

Mattias Lindahl, professor i produktrelaterat miljöarbete vid Linköpings universitet, pratade om hur viktigt språkbruket är för vårt förhållningssätt. Bland annat vände han sig mot begreppet hållbar konsumtion som han menade är en motsägelse. Vi borde inte ens använda ordet konsument som är starkt kopplat till ett linjärt system, hävdade han, och rekommenderade i stället orden ”kund” eller ”användare”.

Ordet begagnat är i våra hjärnor ofta synonymt med ett lägre värde. Är det därför vi aldrig pratar om begagnade bostäder och begagnad konst? Detsamma gäller ordet nytt, som enligt mekanismerna i den linjära ekonomin är synonymt med bra. Men hur viktigt är det att något är nytt så länge funktion och kvalitet kan säkras? Canons hållbarhetschef Bodil Nordin pekade på det märkliga – men vanliga – upphandlingskravet att en produkt ska vara fabriksny. Särskilt märkligt blir det när man samtidigt kräver att produkten ska gå att återanvända, för vem ska köpa de återanvända enheterna om vi redan från början bestämt oss att begagnat är lika med sekunda? Hur skulle vårt beteende påverkas om innebörden av ordet ny ändrades från ”oanvänd” till ”ny för mig”?

Ska vi gå från ord till handling behövs nya ord. 

Den ljusnande framtid

Enligt arrangören hölls i år 3 700 evenemang i Almedalen. De topp tre vanligaste ämnena var 1) hållbarhet, 2) digitalisering och 3) miljö och klimat. Konstaterar därmed att det är härliga tider för alla oss som jobbar med it, men också att vi har ett stort ansvar. Ett konstaterande som illustreras bäst med salig Ingvar Kamprads ord: Det mesta är ännu ogjort. Underbara framtid.

Vad jag egentligen vill ha sagt
  1. Du har makten! Vänta inte på andra, utan börja med det ni kan göra själva. Vad händer till exempel med it-utrustningen ni inte längre använder?
  2. Men prata också! Sätt igång och gör men prata också – med kollegor, leverantörer och andra i din bransch. Utmana och ifrågasätt. Vad kan vi göra annorlunda (till exempel inköpsrutiner)? Vad kan vi göra tillsammans (till exempel ställa krav)? Varför inte börja här? 
  3. Bli medveten. Kanske det första steget. Börja lägga märke till orden och dess betydelse. Är it-utrustningen verkligen uttjänt eller är den bara färdiganvänd?

Nyfiken på mer?

Ta del av vårt Almedalsseminarium ”Digitalisering skapar hållbarhet, men hur skapar vi hållbar digitalisering?”. Gäster är Peter Nohrstedt, hållbarhetschef på SKL Kommentus och Klas Gustafsson, vice vd på Tekniska Verken och ledamot i Delegationen för cirkulär ekonomi. Du hittar det här.

Bild från www.flaticon.com