2022-12-06

Kan ett klistermärke förändra världen?

När man jobbar med att förändra ett system, en hel bransch, som vi gör med Atea Sustainability Focus (ASF) är det inte alltid så lätt att veta om man lyckats. Blir det verkligen någon förändring? Blir it någonsin mer hållbart? Helt oväntat fick frågan ett svar – i form av ett klistermärke.

Camilla Cederquist
Camilla Cederquist
Project Manager Sustainability
Bättre begagnad

Det kom ett mejl. Avsändaren var ingen jag tidigare haft kontakt med men ämnesraden gjorde mig omedelbart nyfiken. ”Återkoppling från ASF-konferensen” stod det. Inte direkt en kioskvältare tänker du, men för mig som både projektleder hela initiativet Atea Sustainability Focus och arrangerat ASF-konferensen var det rafflande. I synnerhet då konferensen var för sex månader sedan.

Varje år undersöker Atea Sustainability Focus hur nordiska organisationer prioriterar hållbarhet kopplat till inköp och användning av it. Med detta som bas låter vi sedan en expertgrupp bestående av representanter för dessa organisationer utveckla rekommendationer till it-industrin och andra it-köpare kring vad de kan och bör göra för att adressera de områden som pekats ut som viktiga. Alltsammans vilar på antagandet att Norden ligger långt fram i hållbarhetsfrågor och därmed kan agera kompass och lokomotiv för andra.

Temat för årets ASF-konferens (och även den rapport som expertgruppen tar fram) var att öka livslängden på våra it-produkter. Det var en fråga som i undersökningen visade sig ligga högt på nordiska organisationers agenda – och det är också en fråga med stor hållbarhetspotential. Omkring 80 procent av klimatfotavtrycket för en laptop eller smartphone uppstår vid tillverkningen, livstiden är kort och bergen med elektronikavfall växer.

Pre-loved och klistermärken

Krister Näsström var en av dem som den här dagen i mars lyssnade på representanter från de stora it-jättarna och deltog i diskussioner kring vad vi alla kan göra för att it-produkter ska kunna leva längre så att deras värde tas tillvara fullt ut.

Tanken i sig var inte ny för Krister som till vardags är IT-chef på Renova – ett renhållningsbolag som samägs av tio västsvenska kommuner och har hållbarhet som affärsidé. Han hade redan en tanke om att få till en mer standardmässig livscykelhantering av datorer och ville öka användningstiden från tre till fem år, men det var på ASF-konferensen som polletten på allvar trillade ner och en satsning på att köpa återbrukade datorer tog form.

Undertecknad predikar på ASF-konferensen.

På konferensen konstaterades det att vi behöver ändra attityd till återbrukad it – second hand är inte second best. Någon använde uttrycket ”pre-loved” och någon annan hade en idé om att sätta klistermärken med ett positivt budskap på de återbrukade enheterna för att förstärka budskapet och motverka de negativa attityderna. Krister åkte hem och gjorde precis det.

Jag ringde såklart upp Krister för att få veta mer (och tanka mitt ego). Han berättade att satsningen på återbrukat fallit väl ut. Mottagandet internt har varit positivt, där klistermärket bidragit – inte minst för att delar av ledningsgruppen har återanvända enheter. Såklart har det även varit en del gropar i vägen. Krister har upplevt att det finns en viss omognad hos leverantörerna, att det är svårt att komma över större batchar, vilket ställer krav på större lagerhantering och större flexibilitet. På det stora hela är han dock glasklar: Det går att ha en effektiv livscykelhantering med återbrukade datorer.

Kristers exempel visade tydligt att ”det stora” (såsom arbetet inom ASF) påverkar ”det lilla” (konkret handling av enskilda aktörer). Det arbete vi gör inom ASF fungerar som katalysator för åtgärder som i sig driver den hållbara omställningen – alltsammans förenat i en vacker dans på vägen mot hållbar it. Jag hoppas därför att alla ni som är engagerade, som kommer på ASF-konferenserna (Atea Sustainability Forum), deltar i dialoger, som inspireras och vidtar åtgärder i era verksamheter verkligen känner att ni gör skillnad, för det gör ni. Alla steg räknas!

Vågar du bli lika inspirerad?

ASF-konferensen hjälpte mig att klä det jag ville göra med fakta och tydliggöra vilken effekt jag skulle ta med mig hem och använda, säger Krister. Den 21 mars är det åter dags. Då presenterar vi en ny rapport med rekommendationer kring hur it-industrin och it-köpare kan ta sig an den nu viktigaste frågan – enligt nordiska organisationer. Missa inte det! Men räkna med aha-upplevelser som resulterar i konkreta åtgärder. Läs mer och anmäl dig här.

Kristers tips för att lyckas med återanvända enheter
 1. Tänk inte annorlunda
  Att köpa in återbrukade datorer handlar inte om att göra avkall på en modern och effektiv arbetsplats. Krister har inte haft ett annat perspektiv på denna frågan än andra som rör it-verksamheten.
 2. Var flexibel
  Möjligen får man räkna med att vara lite mer flexibel vad gäller modellhantering och leveranstider.
 3. Kommunicera
  Fokus på det övergripande budskapet. Dekalen väcker diskussion internt och skickar viktiga signaler när det tydligt syns att ledningsgruppen har återbrukade datorer.
 4. Ta fram ett styrdokument
  Låt inte återbrukade enheter bli en enskild åtgärd, utan del av ett större styrdokument.
 5. Var inte rädd
  Under det här året har vi inte stött på någon utmaning som gör att vi inte tänker fortsätta, säger Krister. Vi är ofta lite rädslodrivna, men det finns inte fog för rädslan att man genom återbruk inte ska kunna upprätthålla kvalitet.